Meer woningen in sociale en middensegment

oktober 4, 20210

Dinsdag 5 oktober staat het vaststellen van het Ontwikkelkader Overgoo op de agenda van de gemeenteraad. GBLV/ Gemeentebelangen is blij dat er eindelijk schot zit in woningbouw op deze locatie, maar heeft op een aantal punten nog wel vraagtekens.
Het aantal woningen is bijvoorbeeld ten opzichte van eerdere plannen fors verhoogd van 350 naar 700. Volgens het college van B&W, is dit mogelijk omdat er minder bedrijven blijven in Overgoo dan eerder gedacht. Onze fractie heeft zorgen over de hoeveelheid verkeer die 700 woningen met zich meebrengt.

Monica Velu, raadslid GBLV: “Leidschendam-Zuid heeft al erg veel verkeer te verwerken, en de vraag is of er in dit kader ruimte is voor 700 woningen. Wij zien graag eerst een breed verkeersonderzoek voordat het aantal woningen wordt vastgesteld. Goed openbaar vervoer is daarin een belangrijk element.”

GBLV/Gemeentebelangen zal samen met D66 tijdens de raadsvergadering een amendement indienen om in de ontwikkeling van Overgoo 30% sociale huur, 10% sociale koop en 30% middeldure woningen te realiseren. Daar ligt wat deze partijen betreft de grote behoefte. Bianca Bremer, raadslid GBLV: “De gemeente realiseert te weinig woningen in de sociale sector en in het middensegment. Met het vaststellen van het ontwikkelkader hebben we de mogelijkheid om daar wat aan te doen. Vandaar ons amendement, omdat het college een amendement moet uitvoeren. Voor een motie vinden we het te laat: een motie kan het college naast zich neerleggen. In een motie om meer woningen in het sociale en middensegment vragen, zou dan lippendienst en voor de bühne zijn. Onze inwoners die met smart op juist deze woningen zitten te wachten, worden dan weer blij gemaakt met een dode mus.”


Sanja Duijvestijn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *