Kandidaten

https://www.gblv.nl/nl/wp-content/uploads/2022/01/Koos-van-Wissen.jpg

Koos van Wissen

Wie ben je?
Ik ben Koos van Wissen, gehuwd en vader van drie inmiddels volwassen kinderen. Sinds september 2021 gepensioneerd en voordien werkzaam bij het Ministerie van LNV als beleidscoördinator klimaat en veehouderij. In mijn vrije tijd ben ik graag actief bezig in mijn (moes)tuin of wandelend/fietsend in de natuur. Daarnaast actief betrokken bij diverse ontwikkeling binnen Stompwijk en het buitengebied en vrijwilliger bij sportvereniging Stompwijk ’92. Daarnaast voorzitter van het Caritasfonds Stompwijk.

Waar woon je:
Wij wonen in Stompwijk. Gedurende 12 jaar ben ik voorzitter geweest van de Adviesraad Stompwijk. Ook nu ben ik nog nauw betrokken bij de ontwikkelingen in het dorp, zoals het project ‘bereikbaar Stompwijk’ en het in beeld brengen van de toekomstwensen voor het buitengebied. 

Wat zijn je expertises of portefeuilles indien van toepassing:
Woningbouw heeft mijn bijzondere belangstelling. Ik ben bijna 20 jaar actief geweest als bestuurder van Woningbouwvereniging ‘Leidschendam’ (en diens voorganger in Stompwijk). Daarnaast ben ik geïnteresseerd in de ontwikkelingen binnen de agrarische sector (melkveehouderij) en de ontwikkelingen in het buitengebied. 

Wat is je lievelingsplek in de gemeente, waarom?
Dit betekent voor mij kiezen tussen het recreatiegebied Vlietland en de polder tussen de Stompwijkseweg en Zoetermeer. Op beide plekken ben ik wandelend of fietsend regelmatig te vinden. En als ik moet kiezen ga ik voor het open landschap van de polder.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?
Meer aandacht voor de kwaliteit van het buitengebied; zorg dat het groene gebied ‘om de hoek van de deur’ zo goed mogelijk behouden blijft. Dit vereist vanuit de gemeente een goede toekomstvisie op dit gebied, die samen met de inwoners zal moeten worden ontwikkeld. 

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?
– versnelling van vergunningverlening voor bouwprojecten
– toekomstvisie op het buitengebied
– toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van Leidschendam-centrum verbeteren.

Wat betekent GBLV/Gemeentebelangen voor jou?
Een lokale partij die nauw betrokken is bij de ontwikkeling binnen onze gemeente en die weet wat er speelt binnen de diverse wijken. Een partij waar ik me graag voor in wil zetten.