Kandidatenlijst GBLV/Gemeentebelangen bekend

december 16, 20133

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen heeft Hans Peter Klazenga verkozen tot lijsttrekker en de kandidatenlijst vastgesteld. De ALV ziet met Hans Peter Klazenga de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 vol vertrouwen tegemoet.

Menselijke maat

De Algemene ledenvergadering heeft haar waardering uitgesproken richting de gemeenteraadsfractie vanwege hun tomeloze inzet en de wijze waarop zij duidelijke standpunten inneemt. GBLV/Gemeentebelangen laat niet alleen in de raadszaal, maar ook op straat zien waar het daadwerkelijk om gaat: inwoners, ondernemers en verenigingen betrekken bij de politieke besluitvorming en vooral goed luisteren! Hans Peter Klazenga: “Wij vinden dat de huidige coalitiepartijen een gesloten bestuurscultuur nastreven. Eigenlijk zoals de Nationale Ombudsman dat deze week in een interview aangaf. Hij constateert dat de politiek een “wij-beslissen-houding” aanneemt, dat alles vastligt in programma’s en dat een kleine elite bepaalt wat er gebeurt. Deze regenteske bestuursstijl wil GBLV/Gemeentebelangen juist niet. Wij gaan het gesprek aan met de inwoners, ondernemers en verenigingen. Kort, bondig en direct blijft GBLV/Gemeentebelangen haar boodschap verkondigen, waarbij realiteitszin voorop staat.”

IJzersterke kandidatenlijst

Klazenga geeft te kennen graag de mooie en evenwichtige lijst aan te willen voeren. Deze verkiezing ziet hij dan ook als een kroon op zijn jarenlange werkzaamheden als gemeenteraadslid. Klazenga stelt duidelijk: “Lijsttrekker zijn is mooi, maar je kunt het raadswerk alleen maar goed doen met ijzersterke fractiegenoten om je heen. Gelukkig weet ik mij de afgelopen periode verzekerd van die mensen, die met een niet aflatende inzet oppositie hebben gevoerd tegen het dramatische beleid van de coalitiepartijen.”

Verrassingen

De kandidatenlijst kent een paar verrassingen. Een daarvan is de plek van Sanja Duijvestijn, Monica Velù en Lida van den Akker bij de eerste tien kandidaten. Klazenga: “Wij hebben in de afgelopen tijd bewust gezocht naar goede vrouwelijke kandidaten. Met Sanja (een uitgebreid netwerk in de Leidschendam-Voorburgse samenleving) en Monica (bekend van haar inzet Houdt Vlietrand Groen/Rotterdamsebaan) zijn we daarin voor Leidschendam en Voorburg prima geslaagd. Met Lida van de Akker, die op dit moment lid is van de Adviesraad Stompwijk, hebben we daarnaast een prima kandidaat vanuit Stompwijk” Een andere verrassing is de Leidschendamse ondernemer Marien van Wijk. “Het versterken van de lokale economie vinden we als GBLV/Gemeentebelangen een belangrijk thema. Met Marien hebben we een kandidaat die de taal van de ondernemers spreekt en ook weet hoe de gemeente veel beter met de belangen van ondernemers moet omgaan.”

Het wordt tijd dat het roer omgaat in de gemeente. GBLV/Gemeentebelangen gaat die uitdaging graag aan en staat klaar om aan een nieuw college van B&W deel te nemen. Uw stemt telt op 19 maart 2014!

 

Kandidaten 2014

Foto genomen in het Neherlaboratorium, het voormalig onderzoekscentrum van de PTT, inmiddels Rijksmonument en behorend tot de top 100 van de Nederlandse moumenten van 1940-1958.

Na de opening van het PTT Neherlaboratorium in Leidschendam in 1955, roemde de architectuur-criticus R. Blijstra het gebouw van architect van Embden om zijn heldere, zakelijke en toch ook menselijke architectuur. Door een burgerinitiatief in de vorm van een handtekeningenactie en is dit gebouw behouden gebleven voor Leidschendam/Voorburg (KPN wilde het gebouw slopen).

V.l.n.r. op de foto: Lida van den Akker, Jean Thierry, Walter Rosbenders, Frank Rozenberg, Nico Hooijmans, Marien van Wijk, Sanja Duijvestijn, Maria Zweekhorst, Hans Peter Klazenga, Loek van Houten, Mary Koeleman, Ed Klaarhamer, Freek Steutel, Monica Velù, Ron Guleij en Robin van Wissen.

De volledige kandidatenlijst kunt u hier downloaden.

Robin

3 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *