Groene bomen… blauwe stippen

september 3, 20130

DEZIJDE1Leden van de fractie GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) hebben gisteravond een bezoek gebracht aan de wijk De Zijde waar de kap van 100 bomen dreigt. De GBLV-fractieleden Frank Rozenberg en Freek Steutel kregen uitleg over de plannen door een aantal wijkbewoners die zich hard maken voor het behoud van het groene karakter van hun wijk.

De gemeente diende in de zomervakantie een aanvraag in voor het kappen van een honderdtal bomen in de wijk De Zijde in verband met het vervangen van waterleiding en riolering. Na stevig protest uit de wijk is de aanvraag kapvergunning ingetrokken. De dreiging van de kaalslag in de wijk hangt nog steeds in de lucht. Alle bomen die moeten gaan sneuvelen in de plannen van het college zijn gemarkeerd met een blauwe stip.

Voor Frank Rozenberg, raadslid GBLV, was het een zeer informatief bezoek. “De bewoners hadden een goed voorbereid verhaal dat ze tijdens een wandeling door de wijk aan ons vertelden. De Zijde is een groene wijk met mooie bomenlanen. Het is dan verbijsterend om te zien dat bijvoorbeeld aan een kant van zo’n laan alle bomen een blauwe stip hebben. Die moeten volgens het college worden gekapt en daar komt dan niks voor terug. Tegelijkertijd bood het bezoek de mogelijkheid om vragen van de bewoners te beantwoorden over de mogelijkheden die men heeft om aandacht te vragen voor hun situatie bij de gemeenteraad.”

Voorzien van de informatie van de bewoners zal de fractie GBLV tijdens de commissie Openbaar Gebied van 10 september verantwoordelijk wethouder Van Ostaijen (CDA) vragen stellen over de gang van zaken in De Zijde en mogelijk alternatieven.

“Er zijn alternatieven om de noodzakelijke werkzaamheden aan riolering en waterleiding uit te voeren, waarbij de bomen gespaard blijven. Het lijkt GBLV verstandig als de wethouder die alternatieven eerst maar eens voorlegt aan de bewoners en de gemeenteraad,” aldus Rozenberg.

Robin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *