GBLV vraagt spoeddebat aan

november 18, 20210

De fractie GBLV/Gemeentebelangen heeft zojuist bij de burgemeester van Gemeente Leidschendam-Voorburg een spoeddebat aangevraagd naar aanleiding van de noodkreet van de directrice van De Springplank in Leidschendam over de achterstanden van schoolkinderen:

Burgemeester,

De fractie GBLV/Gemeentebelangen verzoekt op grond van artikel 17 lid 2 Gemeentewet om een spoeddebat in te plannen. Het onderwerp betreft de berichtgeving over de achterstand van schoolkinderen zoals die door de directrice van basisschool De Springplank in Leidschendam-Voorburg zijn geuit. Zie bijvoorbeeld https://www.omroepwest.nl/nieuws/4482969/zorgen-om-leerachterstanden-in-leidschendamse-wijk

De reden voor dit verzoek betreft onze grote zorg over de geschetste problematiek en de vraag of deze problematiek zich ook in andere wijken van de gemeente voordoet. Verder zijn wij verrast dat de gemeente klaarblijkelijk niets aan deze problematiek heeft gedaan.

De Springplank ligt in de Leidschendam Noord waarvoor de raad het Versterkingsprogramma heeft vastgesteld. Het debat gaat primair niet over het Versterkingsprogramma, maar hoe het kan dat vanuit de portefeuille onderwijs en jeugd niet al veel eerder actie is ondernomen.

Wij voeren het debat derhalve graag met de portefeuillehouder Onderwijs en Jeugd en niet met de programmawethouder Versterkingsprogramma Leidschendam Noord. Dat deze drie portefeuilles (Onderwijs, Jeugd en Versterkingsprogramma) in de persoon van wethouder Bouw (CDA) samenkomen is ons uiteraard bekend.

Met het bovenstaande voldoen wij aan de vereisten van artikel 17 lid 2 Gemeentewet: onze fractie bestaat uit 10 leden (“tenminste 1/5 van de raad”) en de redenen voor het verzoek zijn aangegeven.

Wij verzoeken u het spoeddebat als eerste inhoudelijke agendapunt van de eerstvolgende raadsvergadering te agenderen. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan verzoeken wij u om daadwerkelijk een extra raadsvergadering (artikel 17 lid 2 Gemeentewet) uit te schrijven op de kortst mogelijke termijn (zie artikel 7 lid 5 Reglement van orde van de raad Leidschendam-Voorburg).

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

Frank Rozenberg
Fractievoorzitter GBLV/Gemeentebelangen

Burgemeester,
De fractie GBLV/Gemeentebelangen verzoekt op grond van artikel 17 lid 2 Gemeentewet om een spoeddebat in te plannen. Het onderwerp betreft de berichtgeving over de achterstand van schoolkinderen zoals die door de directrice van basisschool De Springplank in Leidschendam-Voorburg zijn geuit. Zie bijvoorbeeld https://www.omroepwest.nl/nieuws/4482969/zorgen-om-leerachterstanden-in-leidschendamse-wijk
De reden voor dit verzoek betreft onze grote zorg over de geschetste problematiek en de vraag of deze problematiek zich ook in andere wijken van de gemeente voordoet. Verder zijn wij verrast dat de gemeente klaarblijkelijk niets aan deze problematiek heeft gedaan. 
De Springplank ligt in de Leidschendam Noord waarvoor de raad het Versterkingsprogramma heeft vastgesteld. Het debat gaat primair niet over het Versterkingsprogramma, maar hoe het kan dat vanuit de portefeuille onderwijs en jeugd niet al veel eerder actie is ondernomen. 
Wij voeren het debat derhalve graag met de portefeuillehouder Onderwijs en Jeugd en niet met de programmawethouder Versterkingsprogramma Leidschendam Noord. Dat deze drie portefeuilles (Onderwijs, Jeugd en Versterkingsprogramma) in de persoon van wethouder Bouw (CDA) samenkomen is ons uiteraard bekend.
Met het bovenstaande voldoen wij aan de vereisten van artikel 17 lid 2 Gemeentewet: onze fractie bestaat uit 10 leden (“tenminste 1/5 van de raad”) en de redenen voor het verzoek zijn aangegeven.
Wij verzoeken u het spoeddebat als eerste inhoudelijke agendapunt van de eerstvolgende raadsvergadering te agenderen. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan verzoeken wij u om daadwerkelijk een extra raadsvergadering (artikel 17 lid 2 Gemeentewet) uit te schrijven op de kortst mogelijke termijn (zie artikel 7 lid 5 Reglement van orde van de raad Leidschendam-Voorburg).
In afwachting van uw reactie,
Met vriendelijke groet, 
Frank RozenbergFractievoorzitter GBLV/Gemeentebelangen

Sanja Duijvestijn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *