GBLV voor verbeterde bouwplannen Vijverhofschool

november 19, 20230
Vijverhofschool

Leidschendam-Voorburg, 19 november 2023 – De lokale politieke partij GBLV/ Gemeentebelangen steekt niet onder stoelen of banken blij te zijn met de verbeterde verbouwplannen van de Vijverhofschool te Voorburg. Het voorliggende raadsvoorstel kan op steun van de raadsfractie rekenen.

In 2021 stuitte het oorspronkelijke bouwplan van het vorige college op veel verzet in de buurt. Kritiek: grootse afmetingen en geen oog voor het monumentale karakter van het schoolgebouw en de wijk. Omwonenden gaven aan dat er niet naar hun inbreng geluisterd was en klopte aan bij GBLV, die in het nabij gelegen Oranjekwartier streed voor behoud van erfgoed. Na de verkiezingen van 2022 ging GBLV-wethouder Jeffrey Keus oplossingsgericht aan de slag en nodigde alle stakeholders uit. Samen met het schoolbestuur en omwonenden is tot een breed gedragen oplossing gekomen. Een schoolvoorbeeld van participatie.

Sanja Duijvestijn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *