GBLV verheugd over draagvlak voorlopig ontwerp vernieuwbouw basisschool De Vijverhof

februari 4, 20230

LEIDSCHENDAM-VOORBURG, 4 februari 2023. De lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen is verheugd dat het voorlopig ontwerp van basisschool De Vijverhof te Voorburg draagvlak heeft.Betrokkenheid heeft geleid tot een nieuw voorlopig ontwerp inclusief een gymzaal.

GBLV heeft altijd met grote interesse en betrokkenheid het proces tot vernieuwbouw gevolgd. Omwonenden wisten de fractie te vinden en schriftelijke vragen om het participatieproces in goede banen te leiden werden reeds begin 2022 door onze fractie gesteld. Het is en blijft een uitdaging om een passend vernieuwbouw concept te maken met respect voor het monumentale gebouw. Dat niet alleen, ook de realisatie van een gymzaal vormde een heuse uitdaging. Belangrijk in dit proces is de participatie van de buurt, samen met wethouder Keus en het schoolbestuur, bij de totstandkoming van het voorliggende voorlopig ontwerp. Voor GBLV een mijlpaal.

Natuurlijk staat het vernieuwde complex er nog niet. Alles moet nog worden doorgerekend en dan zal blijken wat mogelijk is. Een goed klimaat in het schoolgebouw is een belangrijk aspect voor GBLV en heeft hoge prioriteit. Begin 2021 diende de fractie reeds een motie in om in de ‘Verordening huisvesting scholen op te nemen dat de klimaatinstallatie moet voldoen aan de thans vigerende RIVM-richtlijnen. Met de vernieuwbouw van De Vijverhofschool dient zich weer een nieuwe mogelijkheid aan om de juiste installaties aan te brengen.

Freek Steutel: “GBLV is erg blij met het draagvlak voor het huidige vernieuwbouw ontwerp van de Vijverhofschool. Prachtig dat het brede overleg met de buurt dit heeft opgeleverd. Een mooi voorbeeld van burgerparticipatie. Nu zorgen dat ook de juiste klimaatinstallaties worden aangebracht. Voldoende ventilatie zonder dat alle ramen open moeten. Ieder kind verdient immers een gezond klaslokaal,” aldus Steutel.

Sanja Duijvestijn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *