GBLV presenteert sterke kandidatenlijst

november 30, 20170

In een Buitengewone Algemene Ledenvergadering hebben de leden van GBLV/Gemeentebelangen (GBLV) in het Veur Theater in Leidschendam de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Op de lijst prijken 30 namen onder aanvoering van lijsttrekker Hans Peter Klazenga. Op de verkiesbare plaatsen staan een paar nieuwe namen. Bij de lijstduwers staat een aantal bekende inwoners/ondernemers uit Voorburg, Leidschendam en Stompwijk.

Nieuwe namen
Hans Peter Klazenga is als lijsttrekker bijzonder tevreden met het werk van de GBLV-kandidaatstellingscommissie: ”Met Bianca Bremer en Frank Rozenberg hebben we om te beginnen twee stevige bestuurders op onze lijst. Daarna volgen kandidaatsraadsleden die in de huidige of een vorige raadsperiode gepokt en gemazeld zijn: Sanja Duijvesteijn, Nico Hooijmans, Freek Steutel, Monica Velù en Marien van Wijk. Ik ben ook erg blij met het jongste lid op de lijst Maurice Hartsinck (22), gevolgd door Jan van Wissen die een sterk anker heeft in Voorburg-West en Bram van Popering die onder andere actief is in de Vereniging Vrienden Sijtwendepark.

Lijstduwers
Met 30 kandidaten op de kandidatenlijst breekt GBLV een record. Nog nooit hebben er zoveel mensen op de GBLV-kandidatenlijst gestaan. Hans Peter Klazenga ziet hiervoor als verklaring dat GBLV in de huidige raadsperiode heeft laten zien het niet alleen bij praten te houden, maar juist allerlei zaken in beweging heeft gezet. ”Het pragmatische en het actiegerichte spreekt mensen nu eenmaal meer aan dat te blijven steken in allerlei dikke beleidsnota’s,” geeft Klazenga aan.

In Stompwijk is dat gezien door Aad van Swieten van het loonwerkersbedrijf in de Meeslouwerpolder en door Koos van Wissen die jarenlang in de Adviesraad Stompwijk heeft gezeten, Maar ook door Aad van Velsen die als ondernemer in Stompwijk en als deelnemer aan de Dakar Rally en de Africa Tour als geen ander weet dat doorpakken en ergens voor gaan tot resultaat leidt.

In Leidschendam zijn Tjaard de Vries en Anjo van der Burgt te noemen die zich inzetten voor respectievelijk een goede invulling van Schakenbosch en de strijd tegen de windturbine die de horizon van de Zeeheldenwijk en eigenlijk van heel Leidschendam-Voorburg vervuilt. Een andere bekende Leidschendammer is Wim Jansen die aan de basis stond voor de Stadstuin Rusthout en in de lokale voetbalwereld zijn sporen ruimschoots heeft verdiend.

In Voorburg gaat het om Frits Koppe, sinds jaar en dag bestuurslid van de Stichting Mooi Voorburg en lid van de ledenraad van Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging. Ook horeca-ondernemer John Prins (eigenaar van restaurant Bernard, restaurant Meatpoint, Fruits de Mer en The Fox) heeft bewust gekozen om als lijstduwer voor GBLV op te willen gaan. De inzet van GBLV voor het Huygenskwartier Voorburg, voor de evenementen in de gemeente, de actiegerichte aandacht voor de lokale economie gecombineerd met de no nonsense aanpak van GBLV gaven voor hem de doorslag.

Met het ook tijdens de ledenvergadering vastgestelde verkiezingsprogramma ”Samen maken we Leidschendam-Voorburg!” kan lijsttrekker Hans Peter Klazenga nu voluit met alle GBLV-ers aan de slag in de verkiezingscampagne.

Op de foto: 27 van de 30 kandidaten op de GBLV-kandidatenlijst. Achterste rij v.l.n.r.: Harry Hooijmans, Frits Koppe, Maria Zweek-horst, Aad van Velsen, Aad van Swieten, Marien van Wijk, John Kerstens, Koos van Wissen, Ron Guleij, Freek Steutel, Bram van Popering, Walter Rosbenders, Jan van Wissen, Tjaard de Vries, Nico Hooijmans. Voorste rij v.l.n.r.: Wim Jansen, Monica Velù, Anjo van der Burgt. Maurice Hartsinck, Sanja Duijvestijn, Frank Rozenberg, Hans Peter Klazenga, Bianca Bremer, Ed Klaarhamer, Robin van Wissen, Mary Koeleman, Jean Thierry. Op de foto ontbreken: Lida van den Akker, Loek van Houten en John Prins. Foto: Michel Groen

Robin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *