GBLV ontmoet bewoners Heuvelwijk

november 5, 20230
GBLV fotcollage werkbezoek

Midden in de Heuvelwijk is sinds kort voor buurtbewoners de gezellige huiskamer Duyv21 beschikbaar, om elkaar te ontmoeten. De fractie van de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen bezocht deze huiskamer en sprak met de initiatiefnemers, een vijftal enthousiaste bewoners van de bewonerscommissie.

GBLV werd hartelijk in de huiskamer ontvangen. Met de vrijwilligers werd gesproken over dit mooie initiatief wat met ondersteuning van wooncorporatie Vidomes tot stand is gekomen, om de sociale cohesie in de wijk te bevorderen. Eén van de activiteiten van de Creaclub in Duyv21 is patchworken. Ook GBLV werd gevraagd een bijdrage te leveren. Resultaat: een wandkleed met daarin de kernwaarde van GBLV ‘Samen en kleurrijk’.

Walter Rosbenders, fractievoorzitter: “Leefbaarheid en saamhorigheid is heel belangrijk voor inwoners en zeker voor een wijk als de Heuvel. Mooi om te zien hoe inwoners in deze huiskamer elkaar kunnen ontmoeten en elkaar kunnen ondersteunen met het vinden van de weg in onze vaak bureaucratische wereld. Samen worden hier problemen opgelost. Komt men er niet uit, dan wordt er doorverwezen -via de flatcoach van Vidomes- naar een maatschappelijke instelling die in de wijk actief is. Het initiatief Duyv21 sluit prachtig aan bij het project Leidschendam-Noord, waarin de gemeente met meer dan 30 partners de bewoners ondersteunt om een betere toekomst te krijgen en de leefbaarheid in de wijk te vergroten. Mooi dat Vidomes de ruimte en middelen voor Duyv21 beschikbaar heeft gesteld.”

Freek Steutel, raadslid: “Het project LV-Noord is opgestart samen met ruim 30 partners, om de inwoners een beter perspectief te bieden. Wij zijn als GBLV super trots, dat deze actieve inwoners zelf het initiatief hebben genomen om in een fijne wijk te kunnen wonen. De bewoner staat hier centraal en niet de maatschappelijke instellingen, prachtig! Samen maken we Leidschendam-Voorburg.”

Sanja Duijvestijn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *