GBLV-lijsttrekker Hans Peter Klazenga: op naar de verkiezingen!

januari 10, 20180

Lijsttrekker Hans Peter Klazenga van GBLV/Gemeentebelangen, de enige lokale politieke partij in Leidschendam-Voorburg, kijkt uit naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. De kandidatenlijst is vastgesteld, het verkiezingsprogramma wordt binnenkort gepresenteerd en de behaalde resultaten zijn alleszins goed te noemen.

GBLV had rond de Kerst nogal een bijzondere actie?
Hans Peter Klazenga: “Klopt! In maar liefst 21 horecazaken in Voorburg, Leidschendam en Stompwijk kregen de eerste 50 bezoekers een gratis kopje koffie of thee en een GBLV-kerstkaart. Het was erg leuk fantastisch om de bereidheid van de horeca-ondernemers te zien om aan deze actie mee te doen. We hebben ook leuke reacties gehad van mensen die werden verrast met een gratis kop koffie of thee. Daarnaast zijn we met kerstkransen bij verzorgingshuizen langs geweest en hebben we ook meegedaan met de WOEJ-actie tegen eenzaamheid. Ook zijn we omwonenden van bijvoorbeeld Marienpark niet vergeten, aangezien zij al geruime tijd met overlast van de bouw te maken hebben.

Wat heeft de Kerstactie verder opgeleverd?
Klazenga: “Wat ons betreft positieve aandacht voor de winkelgebieden en de horeca in onze gemeente. Ook hebben we met onze actie willen laten zien dat we op een positieve manier en met een positieve boodschap de verkiezingscampagne willen voeren. De inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven in onze gemeente zitten niet te wachten op politiek gekonkel of partijen die elkaar vliegen lopen af te wachten.

Vandaar het motto “Samen maken we Leidschendam-Voorburg!”?
Klazenga: “Dat is inderdaad het motto van het GBLV-verkiezingsprogramma. Samen maken we Leidschendam-Voorburg! We zijn een prachtige gemeente met zo’n 75.000 inwoners en veel verenigingen, instellingen en bedrijven. Onze gedachte is dat je met elkaar meer kunt bereiken dan dat ieder voor zich bezig is. De gemeente heeft daarbij wat ons betreft de rol om te verbinden, te stimuleren en dingen mogelijk te maken, te faciliteren. De oude bestuursstijl van een gemeente die zich alleen moet richten op wettelijke taken, past niet bij GBLV. Een samenleving vraagt meer dan alleen paspoorten afgeven. We hebben in de afgelopen vier jaar ook laten zien dat het anders kan; dat is wat we bedoelen met meedenken in plaats van tegendenken. We zijn er voor de inwoners, bedrijven en instellingen en niet andersom.

Dat motto sprak veel kandidaten voor de GBLV-kandidatenlijst aan?
Klazenga: “We hebben een prachtige kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dertig kandidaten die zich achter dit motto en ons verkiezingsprogramma scharen. Aan de bovenkant van de kandidatenlijst staan bekende namen, waarmee we de kennis en ervaring ook in de GBLV-gemeenteraadsfractie weten te houden. Aan de onderkant van de lijst hebben we uit de kernen Voorburg, Leidschendam en Stompwijk kandidaten weten te vinden die in die kernen bekend zijn of hun sporen hebben verdiend. Het laat ook zien dat deze ‘local heroes’ zich bij een lokale partij thuis voelen. Het gaat uiteindelijk om lokale verkiezingen.

En dan ook nog een vernieuwd logo?
Klazenga: “Het GBLV-logo hebben we aangepast. In het oude logo zat het motto ‘Kiest partij voor U!’ van onze vorige verkiezingscampagne verwerkt. Wij richten ons als lokale politieke partij natuurlijk nog steeds op wat lokaal speelt, los van landelijke richtlijnen van een landelijk partijbureau. De verandering in het logo zit in het toevoegen van ‘Voorburg Leidschendam Stompwijk’. We willen daarbij nog nadrukkelijker aangeven dat we de drie kernen van onze gemeente belangrijk vinden. In GBLV zit de naam van de gemeente Leidschendam-Voorburg besloten. In de onderregel bij het logo worden in volgorde van inwoneraantal alle kernen genoemd. Wij gaan namelijk voor drie krachtige kernen, die samen één sterke gemeente maken.

Wat verwacht je van de verkiezingen?
Klazenga: “Over de verkiezingsuitslag kunnen we woensdagavond 21 maart 2018 pas echt iets zinnigs zeggen. Wij gaan in ieder geval op een positieve manier campagne voeren en verwachten dat wat wij de afgelopen vier jaar hebben gerealiseerd, niet onopgemerkt zal blijven. Ik wens namens GBLV iedereen een goed en gezond 2018. Ga hoe dan ook op 21 maart aanstaande stemmen. Samen maken we Leidschendam-Voorburg! Ook uw stem telt!

Robin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *