GBLV bepleit versterking ouderenbeleid

september 3, 20130

De recente berichten over het ouderenbeleid in Leidschendam-Voorburg hebben de fractie GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) nog meer overtuigd dat het ouderenbeleid moet worden versterkt. Het aantal zorgplaatsen voor zeer kwetsbare ouderen moet op peil worden gebracht. Ook moeten ouderen niet buitengesloten worden als het gaat om allerlei berichten over het beleid van de gemeente.

Freek Steutel, raadslid GBLV: “De recente ontwikkelingen in Het Anker waar het gaat om de verplichte uitplaatsing van zeer kwetsbare ouderen buiten onze gemeente, is iets wat GBLV echt zorgen baart. Het Actiecomité Mantelzorg Voorburg had al eerder contact met ons gehad en daarbij was het goed om te zien hoe het Actiecomité zich het lot van deze ouderen terecht aantrekt. Het is dan jammer om te moeten constateren hoe daar door de directie van Het Anker formeel en afstandelijk op wordt gereageerd. Wij hebben al eerder aandacht gevraagd voor het aantal zorgplaatsen in de gemeente voor deze groep ouderen; dat moet echt op peil worden gebracht.”

Een ander punt is door Mary Oosterveer deze week pijnlijk scherp duidelijk gemaakt: ouderen worden door de gemeente onvoldoende geïnformeerd over zaken die voor hen belangrijk zijn. Zij noemt onder andere het verdwijnen van het servicecentrum uit Voorburg, het informatiepunt in de Herenstraat dat gesloten is, het niet meer publiceren van commissie- en raadsagenda’s en het niet meer laten verschijnen van de Seniorenkrant. Steutel is daar klip en klaar over: “Het is de consequentie van het snoeiharde bezuinigingsbeleid van de coalitie van VVD, CDA, PvdA en D66. Er wordt daarmee naar het idee van GBLV een verkeerd soort zelfredzaamheid door deze partijen gepropageerd. Zij beseffen zich niet dat niet iedereen een internetaansluiting heeft of met computers overweg kan. Laat helder zijn: GBLV is tegen deze tweedeling in de maatschappij met als mogelijk resultaat dat een grote groep ouderen wordt buitengesloten. Wat ons betreft is de gemeente voor iedereen. Als dat dan betekent dat je naast internetfaciliteiten ook een loket in stand moet laten of een misschien ouderwetse papieren Seniorenkrant moet uitgeven: niks aan te doen, dat hoort er dan gewoon bij.”

In de commissie Maatschappelijke Activiteiten van maandag 9 september zal GBLV vragen stellen aan de wethouder over de situatie rond Het Anker en de informatieverstrekking aan ouderen.

Robin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *