GBLV Ons Bemiddelings Team

Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg (GBLV) maakt al meer dan vijftien jaar gebruik van een eigen Ombudsteam, dat zich inzet voor de individuele problemen die de inwoners van Leidschendam, Voorburg en Stompwijk hebben met de Gemeente. Velen hebben moeite en onbegrip met de wijze waarop de Gemeente communiceert over onderwerpen die hen direct aangaan of in hun buurt spelen.

Nico Hooijmans: “De mensen begrijpen de werkwijze van en het communiceren van de Gemeente niet. Wij zijn de burgers dan behulpzaam om in contact te komen met de juiste ambtenaren en fungeren dan als ‘intermediair’. Wanneer er dan een contact tot stand is gekomen, zien wij erop toe dat hun probleem ook daadwerkelijk serieus wordt aangehoord en daar waar mogelijk , een oplossing komt. Is die er niet, dan leggen wij de burger uit waarom het niet mogelijk is”.

Aanvankelijk dacht Gemeentebelangen, dat de communicatieproblemen te maken hadden met de fusie in 2002 tussen de toenmalige gemeenten Leidschendam en Voorburg. Maar inmiddels, na vijftien jaar Ombudsteam blijkt, dat de fusie niet de oorzaak van het probleem was. Veelal ligt de kern van alle problemen in het feit dat de burger niet bekend is met het ambtelijke wereldje”.

Een diversiteit aan problemen voor de burgers opgelost
De afgelopen jaren zijn verschillende onderwerpen de revue gepasseerd, zoals: de juiste weg bewandelen voor het aanvragen van allerlei vergunningen, informaties hoe om te gaan met ‘snippergroen’, het snel aanpassen van de opgang van de entree en toegangsdeur van een portiekwoning voor een invalide, het bepleiten van de aanleg van een Verkeersoversteekplaats (VOP) waar het zeer noodzakelijk was. Voorbeelden te over ..

En zo zijn er nog vele zaken te noemen die opgelost zijn, maar daar dient wel bij vermeld te worden, dat niet altijd werd bereikt wat de burgers wensten. Soms omdat de gemeente gehouden is aan landelijke regels en richtlijnen.

Jean Thierry: “Nico Hooijmans en ik zijn ooit samen begonnen. Gewoon het gesprek aangaan met de burger en die op weg helpen. De vraag om hulp is dermate groot dat het team is uitgebreid. Lida van de Akker en Marien van Wijk helpen waar nodig.”

Wil het niet vlotten met uw contact met de gemeente of stuit u op problemen? Neem contact op met: obt@gblv.nl en U hoort van ons!

Het OBT reageert altijd en zal U benaderen! Klik hier voor contact