Eindelijk aanpassingen in Leidschendam-Centrum

februari 10, 20181

De lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen is blij dat het college van B&W eindelijk heeft besloten iets te gaan doen aan de onlogische infrastructuur in het Damcentrum. GBLV heeft hier al vaak aandacht voor gevraagd naar aanleiding van klachten van bewoners.

Er is veel onduidelijkheid rond de verkeersstromen en -situaties in Leidschendam-Centrum. Automobilisten, fietsers, voetgangers en overige weggebruikers weten vaak niet waar zij heen mogen of kunnen. Automobilisten die tegen de rijrichting rijden, fietsers die zich overal tussendoor moeten wringen en voetgangers die onveilig moeten oversteken. Het ontbreken van strepen op de weg versterkt de onduidelijkheid en het gevoel van onveiligheid.

GBLV/Gemeentebelangen heeft in 2016 een rapport ingeleverd bij het college met onveilige en onlogische situaties in Leidschendam- Centrum. Marien van Wijk, kandidaat-raadslid GBLV: “Bewoners klagen al jaren over de onlogische, onduidelijke en onveilige verkeerssituaties, maar er is steeds niets aan gedaan. GBLV is blij dat er nu eindelijk stappen worden gezet, dat onlogische verkeerssituatie logisch worden gemaakt. Maar dit had natuurlijk veel eerder moeten gebeuren!”

Robin

One comment

  • Angela Bartelds

    maart 17, 2018 at 6:43 pm

    Komt er ook nog iets van openbaar vervoer in leidschendam Zuid? Bus 47 kan je niet in met de duwrolstoel, en het eerste openbaarvervoer is 25 minuten lopen.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *