Dossier bibliotheek: een terugblik

oktober 11, 20210

Leidschendam-Voorburg, 11 oktober 2021 – Vorige week heeft de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg ingestemd met de nieuwe plannen voor de bibliotheek: er blijft een vestiging aan het Fluitpolderplein en er komt onderzoek naar een gecombineerde bibliotheek en theater op het Koningin Julianaplein. De satellietvestiging in Stompwijk blijft. Voor GBLV/Gemeentebelangen een goed moment om met fractievoorzitter Frank Rozenberg terug te blikken op het bibliotheekdossier.

Waar begon je betrokkenheid met de bibliotheek?
“Dat was als wethouder. Er moest een nieuwe toekomstvisie komen, waarbij een aantal varianten aan de orde waren: twee volwaardige vestigingen, één hoofdvestiging of een aantal satellietvestigingen. De raad kon niet direct een besluit nemen en Delroy Blokland (PvdA) drong aan op goede burgerparticipatie.”

Wat vond je zelf van de bibliotheek?
“Ik vind bibliotheken een noodzakelijke voorziening in het stimuleren van de leesvaardigheid en kunnen verruimen van de blik op de wereld. Zelf heb ik in mijn jeugd behoorlijk wat boeken uit de bieb verslonden. In Leidschendam-Voorburg slokte en slokt de bibliotheek veel cultuurbudget op, maar was wat mij betreft onvoldoende aangehaakt bij nieuwe ontwikkelingen. Het gaat om meer dan alleen maar rijen met boekenkasten.”

Een nieuwe coalitie, met nieuwe plannen?
“De nieuwe coalitie had juist geen nieuwe plannen! Er moesten volgens hun coalitie-akkoord twee vestigingen in Voorburg en Leidschendam blijven. Niet vanuit visie, maar vanuit behoudendheid.
Het was vervolgens bizar om te zien dat zonder participatietraject en in tegenspraak met hun eigen coalitie-akkoord, werd voorgesorteerd op sluiting van de vestiging in Leidschendam, inclusief een besparing van € 350.000. Terecht dat omwonenden tegen de voorgenomen sluiting van de bieb aan het Fluitpolderplein protesteerden.
Wethouder Van Eekelen moest in de raad bakzeil halen: haar plan ging van tafel en er kwam een participatietraject.”

Dan maar het Groot Zijdepark?
“Ja, dat leek een mooie optie: plaats de bibliotheek en Theater Ludens als culturele hotspot samen tussen de kernen Voorburg en Leidschendam in. Wel een mooie optie, maar achteraf geen goede: het Groot Zijdepark heeft gelukkig een groot aantal liefhebbers en de verkeerschaos rond de Mall laat nu zien dat nog een publiekstrekker daar niet handig is. Maar… de geesten werden door dit idee wel gerijpt voor een gecombineerde bieb & theater.”

Hoe kijk je aan tegen de uiteindelijke plannen?
“Ik vind die goed. Na het participatietraject bleek dat de twee huidige plekken gehandhaafd moesten blijven. Een gezamenlijke bibliotheek en theater werd weggeschreven als te duur. Daar maakte ik bezwaar tegen gelet op vergelijkbare plannen elders in de regio die beduidend minder kosten. Met Rogier Helwig, directeur Theater Ludens, heb ik vervolgens contact gezocht voor een mogelijke locatie op de Julianabaan. De openbare functies van bieb en theater moet je in mijn visie niet wegmoffelen in een uithoek, maar een prominente trekker laten zijn in je winkelgebied. Vandaar het KJ-plein als voorstel, tevens te combineren met een parkeergarage zoals VVD en GroenLinks op die plek willen realiseren. Ik ben echt blij dat we als woordvoerders cultuur en als raad die stap durven te zetten.”

Er gaat dan nog steeds veel geld naar de bibliotheek?
“Procentueel gezien is dat zeker waar. De verhuizing naar de oude vestiging aan het Fluitpolderplein mag en moet wat GBLV betreft ook voor minder dan 3,25 miljoen euro.
Dat de bieb procentueel gezien zoveel cultuurbudget opslokt, lossen we niet op door bezuiniging op de bieb, maar door als gemeente het cultuurbudget te verhogen.
Voor een gemeente met zo’n rijke culturele historie van de Romeinen, Constantijn en Christiaan Huygens tot bijvoorbeeld ‘De Nieuwe Ploeg’ uit Voorburg met beeldhouwers als Marian Gobius en Aart van den IJssel, is het een schande dat we onderaan de lijstjes bungelen met het bedrag per inwoner dat aan cultuur wordt besteed.”

Sanja Duijvestijn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *