Coalitieakkoord ‘Verbinden, Vertrouwen, Vooruitgang’

juni 8, 20220
Beoogde wethouders

Met trots bieden de politieke partijen VVD, GBLV/Gemeentebelangen en D66 van de
gemeente Leidschendam-Voorburg het coalitieakkoord ’Verbinden, Vertrouwen,
Vooruitgang’ aan.

Het akkoord gaat uit van een missie en een visie op onze gemeente, van waaruit we
willen werken aan de toekomst. De missie beschrijft onze mooie gemeente, met
betrokken inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen. Voor al deze
mensen in Leidschendam-Voorburg willen we er zijn. Het draait om hen. De
gemeente is er in onze visie om te steunen en te sturen waar nodig, en om de juiste
randvoorwaarden te bieden.

Met dit akkoord in de hand willen we werken aan het vertrouwen van inwoners en
ondernemers in de lokale politiek. Een belangrijk verbindend middel is hierbij
burgerparticipatie. Samen met en gebruikmakend van de kennis van inwoners en
ondernemers werken we aan vooruitgang en gaan we de uitdagingen aan die we
hebben.

Want uitdagingen zijn er genoeg. Dit akkoord noemt een reeks thema’s waarop we
het verschil willen en moeten maken. Om het aantrekkelijk te houden om hier te leven
in een beperkte ruimte. Om voorzieningen op peil te houden, om de economie na
coronatijd draaiende te houden, om mensen te kunnen laten (blijven) wonen, om een
duurzame toekomst te realiseren en om de gemeente bereikbaar te houden. Met een
financieel gezonde gemeente, een goed ambtenarenapparaat en een actieve rol in de
regio.

Het zal niet makkelijk worden. Deze tijd van oorlog in Europa, een
vluchtelingenstroom, een wereldwijde pandemie, woningnood, klimaatverandering en
energiecrisis kenmerkt een bijzondere start van een nieuw gemeentebestuur. Om die
reden is er in dit akkoord ruimte opengelaten voor onverwachte zaken. Wij willen
flexibel kunnen schakelen als de situatie daarom vraagt en blijven openstaan voor
goede ideeën. Ook hebben wij een financiële doorrekening laten maken en
toegevoegd aan het akkoord.

Alle uitdagingen gaan we niet alleen aan, maar samen met alle betrokkenen in de
hele gemeente en daarbuiten. Het college, dat bestaat uit 5 wethouders, gaat de
straat op en investeert tijd in het krijgen van vertrouwen. We gaan met onze inwoners
en ondernemers in gesprek, we willen samen plannen maken en uitvoeren. Verder
hopen we op een constructieve samenwerking met de hele gemeenteraad.
We verheugen ons op de samenwerking!

Lees HIER het coalitieakkoord

Maurice

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *