Onze laatste berichtenNieuws

IMG_0288

Precies een jaar geleden waren de gemeenteraadsverkiezingen, de tijd gaat enorm snel! Als partij hebben we weer bestuurlijke verantwoordelijkheid, en dat voelt goed. Jeffrey en ik kunnen zo samen met onze 8 koppige fractie in de gemeenteraad de punten uit ons verkiezingsprogramma realiseren. Uiteraard samen met de andere drie wethouders en hun fracties.  We zijn...

Oranjekwartier: Hoe het begon

Nieuws van de fractie Het Oranjekwartier te Voorburg heeft recent de gemeentelijke status verkregen. Een zucht van verlichting was voelbaar bij de bewoners van dit karakteristieke tuindorp. Velen van u weten dat GBLV/Gemeentebelangen met de bewoners in 2018 de strijd aanging tegen de dreigende sloopkogel. Men gaf ons weinig kans, de plannen voor sloop lagen...

GBLV bestuur

PERSBERICHT Leidschendam-Voorburg, 16 september 2022 In de Algemene Ledenvergadering van 15 september jl. hebben de leden van GBLV/Gemeentebelangen op voorstel van het interim-bestuur een nieuw bestuur benoemd. De leden stemden unaniem in met de benoeming van: John Kerstens (voorzitter), Liesbeth Starrenburg (secretaris), Harry Hooijmans (penningmeester) en Els van Saltbommel (algemeen lid). Samen met de fractie,...

Wijkwandeling zomerreces

Zomerreces? De wijk in! Een betrokken inwoonster lukte het niet om tot de gemeente door te dringen. Melding na melding over gesignaleerde pijnpunten in de wijk bleven onbeantwoord. Gefrustreerd mailde zij de fractie. Afgelopen weekend liepen Els van Saltbommel (commissielid) en Sanja Duijvestijn (raadslid) mee op een wandeling door de wijk. Van de punten zijn...

WhatsApp Image 2022-07-08 at 2.30.14 PM

In 2 raadsvergaderingen voor het reces sprak de raad o.a. over de jaarstukken van 2021 (de complimenten aan oud-wethouder Rouwendal), kadernota en het coalitieakkoord. Een akkoord, waar wij veel positieve reacties op kregen vanuit de inwoners. Enkele punten, die geroemd werden: de aandacht voor het buitengebied, aandacht voor innovatie, het lang verwachte afschaffen van de...

Beoogde wethouders

Met trots bieden de politieke partijen VVD, GBLV/Gemeentebelangen en D66 van de gemeente Leidschendam-Voorburg het coalitieakkoord ’Verbinden, Vertrouwen, Vooruitgang’ aan. Het akkoord gaat uit van een missie en een visie op onze gemeente, van waaruit we willen werken aan de toekomst. De missie beschrijft onze mooie gemeente, met betrokken inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen. Voor...

Raadsvergadering 25 januari

Vertrouwen herstellen! De fractie van GBLV/Gemeentebelangen heeft in het debat over het onderzoek naar de moskee grote zorgen geuit over de wijze waarop er gehandeld is rondom de geheime onderzoeken van het NTA. Tal van zaken zijn hier fout gegaan. Zo zou de toenmalige burgemeester Tichelaar de raad voorlichten. Dit moest fysiek, maar daar kwam het niet vanvanwege COVID-19. Wat raadslid Maurice Hartsinck betreft,een twijfelachtig uitleg. Duidelijk is...

Nieuw bestuur

Vertrouwen herstellen! De fractie van GBLV/Gemeentebelangen heeft in het debat over het onderzoek naar de moskee grote zorgen geuit over de wijze waarop er gehandeld is rondom de geheime onderzoeken van het NTA. Tal van zaken zijn hier fout gegaan. Zo zou de toenmalige burgemeester Tichelaar de raad voorlichten. Dit moest fysiek, maar daar kwam het niet vanvanwege COVID-19. Wat raadslid Maurice Hartsinck betreft,een twijfelachtig uitleg. Duidelijk is...

© 2022 GBLV/Gemeentebelangen | Webdesign Juiste Vorm