Onze laatste berichtenNieuws

Beoogde wethouders

Met trots bieden de politieke partijen VVD, GBLV/Gemeentebelangen en D66 van de gemeente Leidschendam-Voorburg het coalitieakkoord ’Verbinden, Vertrouwen, Vooruitgang’ aan. Het akkoord gaat uit van een missie en een visie op onze gemeente, van waaruit we willen werken aan de toekomst. De missie beschrijft onze mooie gemeente, met betrokken inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen. Voor...

Raadsvergadering 25 januari

Vertrouwen herstellen! De fractie van GBLV/Gemeentebelangen heeft in het debat over het onderzoek naar de moskee grote zorgen geuit over de wijze waarop er gehandeld is rondom de geheime onderzoeken van het NTA. Tal van zaken zijn hier fout gegaan. Zo zou de toenmalige burgemeester Tichelaar de raad voorlichten. Dit moest fysiek, maar daar kwam het niet vanvanwege COVID-19. Wat raadslid Maurice Hartsinck betreft,een twijfelachtig uitleg. Duidelijk is...

Nieuw bestuur

Vertrouwen herstellen! De fractie van GBLV/Gemeentebelangen heeft in het debat over het onderzoek naar de moskee grote zorgen geuit over de wijze waarop er gehandeld is rondom de geheime onderzoeken van het NTA. Tal van zaken zijn hier fout gegaan. Zo zou de toenmalige burgemeester Tichelaar de raad voorlichten. Dit moest fysiek, maar daar kwam het niet vanvanwege COVID-19. Wat raadslid Maurice Hartsinck betreft,een twijfelachtig uitleg. Duidelijk is...

GBLV op de barricaden voor oranjekwartier

  Recent kondigde WoonInvest aan om tot sloop van woningen in het Oranjekwartier te Voorburg over te gaan. GBLV/Gemeentebelangen heeft zich al eerder tegen de sloop van het Oranjekwartier uitgesproken. Het initiatief van de Cuypersstichting om aan het Oranjekwartier de monumentenstatus toe te kennen, wordt door de lokale partij dan ook van harte ondersteund. De...

© 2022 GBLV/Gemeentebelangen | Webdesign Juiste Vorm