Burgerparticipatie aan de voorkant

januari 19, 20230

Burgers eerder betrekken bij de besluitvorming. Een belangrijk punt voor GBLV/Gemeentebelangen. De raadsvergadering van 17 januari is daar een mooi voorbeeld van met o.a. op de agenda het vaststellen van de kavelambitie van het Diaconessenziekenhuis. Burgerparticipatie aan de voorkant in plaats van aan de achterkant. Met elkaar kijken naar de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden. Voorafgaand aan de raadsvergadering is over dit onderwerp uitgebreid gedebatteerd in de commissievergadering. De punten van zorg, die onze fractie had, zijn meegenomen door de wethouder. Middels een raadsbrede gesteunde motie vroeg GBLV extra aandacht voor de verkeersveiligheid, een belangrijk punt voor een ieder en in het bijzonder voor de schoolgaande jeugd van het recent geopende Kindcentrum de Telescoop.

Nog een voorbeeld van burgerparticipatie ‘avant la lettre’: De Huygenstunnel. De komende maanden worden namelijk keuzes gemaakt over het tracé Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) vanuit de Binckhorst. Nog niet bekend is welke gevolgen dit gaat hebben voor de mogelijke komst van een Huygenstunnel. Een tunnel heeft bij veel omwonenden sterk de voorkeur. Met de motie ‘Hou de Huygenstunnel mogelijk’ heeft de voltallige raad een krachtig statement richting buurtgemeenten afgegeven.

Sanja Duijvestijn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *