Burgerinitiatief De Heuvel tegen de vlakte

december 2, 20132

In het noodgebouw van het voormalige Veurs Stip in Leidschendam heeft een aantal betrokken buurtbewoners allerlei sociale initiatieven ontwikkeld voor de buurt. Wethouder Rensen (PvdA) repte vorige week echter geen woord in de richting van de commissie Maatschappelijke Activiteiten en in een informatiebijeenkomst over de buurtvisie Heuvelwijk dat dit pand deze week wordt gesloopt. De initiatiefnemers staan daarmee in de kou. Voor GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) is dit onbegrijpelijk: waar het college door zijn bezuinigingsdrift zo’n beetje alles wil overlaten aan inwoners, werkt het college inwoners die initiatief nemen vervolgens tegen.

Een enthousiaste groep bewoners maakt al een tijdje gebruik van het voormalig Veurs Stip gebouw aan de Dobbelaan in Leidschendam. De initiatieven die zij daar willen opstarten zijn zeer divers en variëren bijvoorbeeld van een ouderenclub, een reparatiecafé tot een praatgroep voor vrouwen uit oorlogsgebieden. Het noodgebouw zou worden gesloopt en vandaar dat men bij de wethouder en de gemeenteraad aan de bel trok. Op vragen van GBLV kwamen van de wethouder afdoende antwoorden, die het voortbestaan van deze initiatieven toekomstperspectief zouden geven.

Naar nu blijkt zijn eind vorige week de eerste voorbereidingen getroffen om dit noodgebouw te slopen. GBLV is niet te spreken over de wijze waarop de wethouder de betrokken initiatiefnemers en de gemeenteraadscommissie heeft geïnformeerd. Robin van Wissen, raadslid GBLV: “Wethouder Rensen heeft na aanleiding van onze vragen toegezegd om samen met de initiatiefnemers de plannen verder uit te werken en zo toekomstperspectief te bieden. Het is nu wel heel wrang dat nog geen week later de slopers voor de deur staan. Als de PvdA-wethouder geen zin heeft in dit soort initiatieven van betrokken en enthousiaste inwoners, dan had hij dat gewoon moeten zeggen. Het college gaat er prat op altijd met één mond te spreken, dus we kunnen ons niet voorstellen dat hij slecht is geïnformeerd door zijn collega wethouders over de op handen zijnde sloop.”

GBLV steunt de initiatiefnemers en zal verdere vragen stellen aan het college over deze gang van zaken. “We gaan er dan ook vanuit dat de wethouder de initiatiefnemers nu tegemoet komt; desnoods krijgen ze voorrang om gebruik te maken van het Veurs Stip hoofdgebouw, dat eveneens leeg staat” aldus Van Wissen.

Robin

2 comments

Leave a Reply to robincvw Cancel Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *