Bewoners rond Station Mariahoeve trekken aan de noodrem

januari 22, 20180

De lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen heeft naar aanleiding van klachten van inwoners een bezoek gebracht aan de Appelgaarde te Voorburg nabij station Mariahoeve. Treinreizigers, kantoormedewerkers en gebruikers van tramlijn 6 veroorzaken dusdanige overlast dat bewoners hier helemaal klaar mee zijn!

Vakantiegangers die langere tijd hun auto parkeren om met de trein naar Schiphol te gaan, maar ook werknemers van omliggende kantoren in Den Haag parkeren hun auto hier; omdat dit rond hun werkplek niet mogelijk is of omdat daar voor betaald moet worden. Vanaf de Appelgaarde ben je met de tram binnen een paar minuten in de Haagse binnenstad, hoe makkelijk is dit? Ondanks dat het parkeerterrein alweer enige jaren geleden is uitgebreid, is de parkeercapaciteit niet voldoende. Nog steeds worden voertuigen in de woonwijken geparkeerd. Vaak op een dusdanige manier, dat dit de veiligheid niet ten goede komt. Bewoners kunnen zelf nauwelijks nog parkeren. Namens de buurt trekken de heer en mevrouw Maagdenberg nu aan de noodrem!

Marien van Wijk, kandidaat raadslid GBLV: “Bewoners worden niet gehoord. Wij vinden dat op korte termijn de parkeercapaciteit van station Mariahoeve duidelijk vergroot moet worden. Hier hebben wij ideeën over, die nader uitgewerkt zullen worden.” Bram van Popering eveneens kandidaat raadslid voor GBLV vult aan: “De kwaliteit van wonen en de veiligheid wordt hiermee zwaar op de proef gesteld.” Tevens merken de beide heren op
dat het (groen)onderhoud van de wijk te wensen overlaat. “De gemeente moet er voor waken dat deze wijk niet gaat verloederen. De Appelgaarde was altijd een prima woonwijk, waar bewoners naar tevredenheid woonden; laten we dat vooral zo houden!”

Robin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *