8 maart Internationale Vrouwendag

maart 8, 20230

Vrouwen in de gemeenteraad Leidschendam-Voorburg slaan handen ineen op Internationale Vrouwendag

Woensdag 8 maart wordt wereldwijd internationale vrouwendag gevierd. Dit jaar staat internationale vrouwendag in het teken van ‘onbeperkt leefbaar’. Kunnen vrouwen wel onbeperkt meedoen? Ligt er een taak voor vrouwen om met elkaar te zorgen voor een onbeperkt leven? Hoe solidair zijn we eigenlijk met elkaar en hoe kunnen wij dit verbeteren?

Van de 35 zetels in onze gemeenteraad worden 12 zetels met verve gevuld door vrouwelijke raadsleden. Voor deze vrouwelijke volksvertegenwoordigers reden genoeg om politiek-inhoudelijke verschillen aan de kant te zetten en de handen ineen te slaan om zo andere vrouwelijke inwoners te interesseren voor dit mooie vak.

Meer dan de helft van de inwoners van Leidschendam-Voorburg is vrouw, dus het feit dat één derde van de raadszetels door een vrouw wordt bezet roept vragen op. Hoe komt het dat vrouwen naar verhouding minder vaak actief zijn in de lokale politiek? Sommige vrouwen willen wel politiek actief zijn, maar voelen een drempel om dat ook echt te gaan doen of weten niet waar te beginnen. Anderen maken zich zorgen om de combinatie werk, gezins- en zorgtaken en het raadswerk. Een ander veelgehoord argument voor deze terughoudendheid is dat men bang is niet voldoende kennis of kunde mee te brengen. Dit terwijl keer op keer blijkt dat de lokale betrokkenheid van juist vrouwen zeer hoog ligt, onder andere door die gezins- en zorgtaken en vrijwilligerswerk dat vrouwen naar verhouding vaker doen.

Die sociaal-maatschappelijke betrokkenheid die zij meebrengen is juist zeer waardevol in gemeentepolitiek. De vrouwelijke raadsleden vragen met deze actie aandacht hiervoor, onder het motto: ‘Wij zijn vrouwen in de politiek. Jij straks ook?’ Hiermee benadrukken ze dat zij de stap naar de politiek hebben durven zetten en dat zij andere vrouwen willen motiveren dat ook te doen.

Wil je weten wat het raadswerk inhoudt, of het iets voor jou is, of wat er allemaal bij komt kijken? Zoek dan contact met deze gemeenteraadsleden.

Kijk op de website van de gemeente Leidschendam-Voorburg voor hun contactgegevens.

IMG_9424

Sanja Duijvestijn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *