Raadsflits

George H.W. Bush: ”Read my lips: no new taxes”

Wat doet oud-president Bush in de raadsflits van GBLV/Gemeentebelangen vraagt u zich nu misschien af. Hij is bekend geworden door zijn belofte dat er geen belastingverhogingen zouden komen. Die kwamen er toch. Als woningeigenaar of eigenaar van een winkel/bedrijfspand staat u dat ook te wachten. De huidige coalitie gaat de OZB verhogen om de gaten in de begroting te dichten.

Bij de behandeling van de Kadernota heeft GBLV teruggekeken op de prestaties van het college en de coalitie(s) vanaf 2018. Hun ”Samen aan zet”. ”Samen” heeft met alle wisselingen in de coalitie gefaald en al helemaal in relatie tot burgerparticipatie. ”Aan zet” heeft gefaald in het realiseren van bijvoorbeeld sociale woningbouw, het aanpakken van de afvalproblematiek en een goede visie hebben hoe we ons als gemeente moeten ontwikkelen.

Wij pleiten voor Leidschendam-Voorburg als ”Groene woon- en werkgemeente”. Werken is voor de coalitie niet belangrijk: de focus ligt alleen op wonen. Zonder aandacht voor een goede lokale economie gaan we het echter niet redden.

Het roer moet om. Het wachten is op een nieuwe raad, een nieuw college en een nieuwe burgemeester.

Wij wensen u een goede vakantie!