Beschouwing spoeddebat verkeerschaos

Lusten en lasten, concreet en snel

In de extra raadsvergadering waar GBLV/Gemeentebelangen om had gevraagd, maakten de insprekers duidelijk welke last zij hebben van de verkeerschaos van de Mall: onbereikbare wijken, niet kunnen parkeren, afval en luchtvervuiling. Ook werd een groot aantal suggesties gedaan om de problemen op te lossen.

Eén ding was helder: de uitspraak van VVD-wethouder Van Eekelen eind 2018 dat de gemeente zich niet laat overvallen door de verkeersdrukte van de Mall, bleek in de praktijk van de afgelopen weken van nul en generlei waarde.

GBLV vindt de Mall een aanwinst voor de gemeente. Het mag alleen niet zo zijn dat de lusten bij de Mall liggen en de lasten bij de bewoners van de omliggende wijken. De wethouder wekte de indruk dat er maatregelen getroffen gaan worden, maar dat er eerst op goede cijfers moet worden gewacht. Het treffen van maatregelen kost verder ook geld.

Dit is precies waar wij bang voor waren: voor bewoners is er niet direct een oplossing en het mag allemaal ook niet teveel kosten. GBLV heeft aangegeven die zuinigheid onzin te vinden. Er zijn extra OZB-opbrengsten door de Mall. Besteed die aan CONCRETE maatregelen om overlast te voorkomen en doe dat ook SNEL!