GBLV vraagt om spoeddebat

De fractie GBLV/Gemeentebelangen heeft zojuist om een extra vergadering van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg verzocht in verband met:
1. de verkeerschaos rond The Mall of the Netherlands en de overlast voor omwonenden
2. de politiek-bestuurlijke situatie die is ontstaan na het vertrek van de PvdA uit de coalitie.

Onderstaand de tekst van het verzoek aan de burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad/het presidium.

Geachte voorzitter,

De fractie GBLV/Gemeentebelangen verzoekt op grond van artikel 17 lid 2 Gemeentewet om een extra raadsvergadering uit te schrijven ter behandeling van twee onderwerpen:
1. de verkeerschaos rond de Mall en de overlast voor omliggende buurten
2. de politiek-bestuurlijke situatie die is ontstaan na het vertrek van de PvdA uit de coalitie.

De omvang van de fractie (10 leden) voldoet aan het getalsvereiste zoals genoemd in artikel 17 lid 2 Gemeentewet.

Als redenen voor dit verzoek gelden:

  1.   De verkeerschaos rond The Mall strookt niet met eerdere verkeersonderzoeken. Het college heeft met verkeersonderzoek beargumenteerd dat er geen verkeers- of parkeerproblemen zijn te verwachten toen de raad het besluit moest nemen over de komst van The Mall. Daarnaast heeft wethouder Van Eekelen in een artikel in AD/HC van 17 december 2018 de indruk gewekt dat de gemeente zich niet laat overvallen door verkeersproblemen rond The Mall. Het tegendeel blijkt het geval, gelet op de vele berichten die ons hebben bereikt over de verkeerschaos, de onbereikbaarheid van omliggende wijken en de parkeerproblematiek in die wijken. Het stellen van schriftelijke vragen hebben wij overwogen, maar door de behandeltijd van 30 dagen doen wij onze inwoners geen recht als het gaat om directe actie die wat ons betreft is vereist. Ook het stellen van feitelijke vragen hebben wij overwogen. Het verzoek zoals we dat nu doen gaat echter ook om het op korte termijn in de raad bespreken van de verkeerschaos en de overlast voor omwonenden met de verantwoordelijk portefeuillehouders.
  2.   Met het vertrek van de PvdA uit de coalitie hebben wij vraagtekens bij de politiek-bestuurlijke stabiliteit van het college. Het college rust immers ook nu weer op een meerderheid van slechts één raadszetel. Het toetreden van GL in september 2020 was toch juist bedoeld om een breder politiek draagvlak te realiseren dan slechts die ene meerderheidszetel? Hoe stevig is het college nog, welke afspraken zijn er nu weer gemaakt en wat betekent een en ander voor de eenzijdig door het college vastgestelde prioriteiten voor 2021?

Wat ons betreft vindt deze extra raadsvergadering – als suggestie – volgende week donderdag plaats.

Een ontvangstbevestiging en uw reactie zie ik graag tegemoet,

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie GBLV/Gemeentebelangen

drs. P.F. Rozenberg MPA
Fractievoorzitter GBLV/Gemeentebelangen