Voortgang Duurzaam Energiecollectief

Ruim een jaar geleden pleitte de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen voor een duurzaam energiecollectief voor maatschappelijke verenigingen. Na toezeggingen van wethouder Kist (GroenLinks) om dit op te pakken, heeft GBLV gevraagd naar de huidige voortgang van dit initiatief.

Via het duurzaam energiecollectief kunnen verenigingen een flinke financiële besparing bereiken en het draagt bij aan vele tonnen CO2-reductie, een belangrijk punt voor GBLV. Wethouder Kist liet weten dat het initiatief nog steeds niet is in werking is getreden, maar dat dit op zeer korte termijn zal gaan gebeuren. GBLV zal de vinger aan de pols blijven houden.

Het energiecollectief is een coöperatieve samenwerking tussen de maatschappelijke verenigingen van Leidschendam, Voorburg en Stompwijk. Zij kunnen hierdoor gezamenlijk energiebesparende maatregelen nemen, zoals het plaatsen van zonnepanelen en isolatiemaatregelen. “Er zijn alleen maar winnaars in deze constructie, dus het is van belang dat de gemeente nu écht werk gaat maken van dit initiatief,” aldus Robin van Wissen, raadslid voor GBLV.