Zorgen over veiligheid binnen gemeente

De lokale partij GBLV/Gemeentebelangen maakt zich zorgen over de veiligheid binnen de gemeente. De fractie heeft signalen opgevangen dat er sprake is van het feit dat het politiebureau van Leidschendam-Voorburg aan het Temeculaplein in de nachtelijke uren wordt gesloten. Deze maatregel zou naar verluidt ingaan in het jaar 2017. De politie voor Leidschendam-Voorburg zou dan gaan opereren vanuit het politiebureau in Zoetermeer. Daarnaast wordt het aantal eenheden teruggebracht van 2 tot 3 op dit moment naar 1. Dat is in de ogen van Hans Peter Klazenga een uiterst onwenselijke situatie.

“Ik was verbijsterd en verontrust tegelijk,” stelt Hans Peter Klazenga, raadslid van GBLV/Gemeentebelangen, nadat hem ter ore was gekomen dat er vanuit het politiebureau in Leidschendam-Voorburg geen nachtelijke inzet meer zal worden gepleegd. “Kan spoedeisende hulp nog wel direct en snel geboden worden?”

In het kader van diverse reorganisaties is er klaarblijkelijk een besluit genomen om geen politie inzet meer te plegen vanuit het bureau aan het Temeculaplein. “Deze maatregel heeft een enorme impact op de veiligheid binnen de gemeente,” stelt Hans Peter Klazenga. “GBLV heeft daarom direct schriftelijke vragen gesteld aan het college. Wij denken dat het gevoel van veiligheid zal afnemen door deze plannen. Wij zijn daarom tegen deze plannen, want als lokale partij staan wij juist voor een veilige leefomgeving en daar wordt door de gemeente Leidschendam-Voorburg op initiatief van Gemeentebelangen juist veel aandacht aan besteed. Een gemeente van 75.000 inwoners moet een politiebureau hebben wat dag en nacht open is en waar vandaan de politie agenten kunnen uitrukken. Dat zijn wij aan onze inwoners verplicht, laten we met elkaar hopen dat het zover niet komt!”

Schriftelijke vragen:

1. Is het college bekend met het voornemen om het politiebureau aan het Temeculaplein in het jaar 2017 tijdens de nachtelijke uren te sluiten?

2. Is het college bekend met het feit dat de politiefunctionarissen vanaf dat moment in de nachtelijke uren vanuit de locatie Zoetermeer opereren?

3. Is het college bekend met het feit dat de nachtelijke inzet wordt gereduceerd naar 1 eenheid i.p.v. de 2 of 3 die nu worden ingezet?

4. Welke consequenties heeft deze maatregel voor de gemeente Leidschendam-Voorburg? Denk hierbij ook aan aanrijdtijden i.v.m. spoedeisende incidenten?

5. Welke consequenties heeft deze maatregel voor de veiligheid in de gemeente Leidschendam-Voorburg?

6. Is het college bereid om met de korpschef in gesprek te gaan om deze voorgenomen maatregel terug te draaien?
politieburo-leidschendam1