‘Talking Traffic’ om mobiliteit te verbeteren

Vrijdag bracht het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het bericht naar buiten dat zij samen met lokale overheden en het bedrijfsleven tot en met 2020 samen 90 miljoen euro gaan investeren in het Partnership Talking Traffic. Dit samenwerkingsverband is opgezet om de komende vijf jaar innovatieve verkeerstoepassingen te ontwikkelen en te leveren.

Nu de discussie over de mobiliteit in Leidschendam-Voorburg actueel is, past dit samenwerkingsverband goed in het plan welke de lokale partij GBLV/Gemeentebelangen heeft voorgesteld in de discussie rond de extra oeververbinding, namelijk: “Goede keuzes door juiste informatie.” Juiste verkeer informatiesystemen in en rond onze gemeente, het aanpassen van onder andere de verkeerslichten op aan-en afvoerwegen van de N14 en herinrichting N14 zullen bijdragen aan een betere doorstroming van het verkeer in Leidschendam Voorburg en een ontlasting van de Vlietbruggen.

Marien van Wijk, commissielid OG van GBLV/Gemeentebelangen: “Wij willen dat het College gaat lobbyen bij het ministerie om zoveel mogelijk geld in en rond onze gemeente te investeren. Betere doorstroming, tegengaan sluipverkeer en ontlasten Vlietbruggen i.p.v. toegangscontrole en eenrichtingverkeer.”

GBLV/Gemeentebelangen denkt dat de oplossing zit in het beter benutten van de huidige infrastructuur en vindt het goed dat het ministerie dit ook inziet. De fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college of men gebruik wil maken van deze samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven.10159999