Duurzaam energiecollectief voor verenigingen

Er moet een duurzaam energiecollectief voor maatschappelijke verenigingen komen, aldus de lokale politieke partij GBLV / Gemeentebelangen. Via het energiecollectief kunnen verenigingen een flinke financiële besparing bereiken en het draagt bij aan vele tonnen CO2-reductie. Dit voorstel doet GBLV bij de eerstvolgende raadsvergadering.

Het energiecollectief is een coöperatieve samenwerking tussen de maatschappelijke verenigingen van Leidschendam, Voorburg en Stompwijk. Zij kunnen hierdoor gezamenlijk energiebesparende maatregelen nemen, zoals het plaatsen van zonnepanelen en isolatiemaatregelen. “Door dit initiatief kunnen wij een aantal hindernissen wegnemen, bijvoorbeeld als een vereniging geen (geschikt) dakoppervlak heeft. Een vereniging die veel dakoppervlakte heeft plaatst de zonnepanelen en de winst wordt gezamenlijk behaald.” aldus Robin van Wissen, raadslid voor GBLV. De fractie van GBLV wil dat de gemeente een faciliterende rol speelt bij de vorming van een dergelijk collectief, daarbij zouden dan ook commerciële partijen een rol kunnen spelen. Robin van Wissen: “Tijdens het werkbezoek over duurzaamheid dat onze fractie twee weken geleden heeft gehouden gaf bijvoorbeeld Westvliet Fitness- & Racketclub aan veel zonnepanelen op het dak te plaatsen en graag een elektriciteitsoverschot aan andere verenigingen te willen leveren.”

Naast zonnepanelen valt er ook op andere manieren winst te halen voor verenigingen. Van Wissen: “Veel verenigingsgebouwen zijn erg onzuinig maar met veel potentie, er valt nog een wereld te winnen als het gaat om verduurzaming en kostenbesparing door bijvoorbeeld isolatie”, en wat betreft duurzaamheid “het gaat letterlijk om vele tonnen CO2-reductie per jaar. Tevens levert dit een kostensparing op van naar verwachting 1000 tot 1500 euro per vereniging, dat is voor veel verenigingen een nuttige bijdrage in de exploitatie.”

Een dergelijk collectief speciaal voor maatschappelijke verenigingen mag wel een unicum genoemd worden. Gemeentebelangen hoopt dan ook dat dit slechts een begin is van een duurzame revolutie, “want die verenigingen geven meteen het goede ‘groene’ voorbeeld aan haar leden”, aldus van Wissen. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 29 maart hoopt GBLV een meerderheid van de raad achter zich te krijgen voor dit ambitieuze plan.Zonnepanelen Rusthout
Zonnepanelen op het dak van stadstuin Rusthout in Leidschendam (foto: http://stadstuinrusthout.nl/)