GBLV kijkt vol vertrouwen vooruit

De fractie GBLV/Gemeentebelangen heeft in een gezamenlijke bijeenkomst met het bestuur vooruit gekeken naar de acties en speerpunten voor de laatste twee jaar van deze raadsperiode. De resultaten die GBLV in de eerste helft van deze raadsperiode (2014 – 2018) heeft behaald, zijn positief. Deze lijn wil de fractie graag doorzetten.

GBLV is zeer tevreden over de realisatie van de standpunten in het GBLV-verkiezingsprogramma. Fractievoorzitter Walter Rosbenders: “Als ik kijk naar ons verkiezingsprogramma dan is daarvan een groot deel al gerealiseerd of in gang gezet binnen twee jaar. Fractie en bestuur hebben nu met elkaar gekeken hoe we de komende twee jaar ons resultaat voor inwoners, verenigingen en bedrijven nog verder kunnen verbeteren.”

Naast het verkiezingsprogramma is ook sterk gekeken naar de actuele situatie in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Zo heeft de fractie haar zorgen over de komst van een AZC. Een ander belangrijk aandachtspunt is veiligheid voor ouderen in onze gemeente. Daarnaast blijven ook de bereikbaarheid en leefbaarheid van Stompwijk, het positioneren en het profileren van het Huygenskwartier Voorburg, het inrichten van een gemeentelijk servicepunt in de Herenstraat, de bouw van Leidsenhage en het tegengaan van radicalisering belangrijke aandachtspunten.

“GBLV is een lokale partij met hart voor àlle inwoners, verenigingen en bedrijven. Wij zijn de grootste partij in de gemeenteraad. Die positie willen we natuurlijk graag behouden. Daarom blijven we vanuit de lokale situatie onze standpunten en acties bepalen, zonder gehinderd te worden door landelijk politiek gekonkel. Ons motto blijft daarbij: “GBLV kiest partij voor u!”, aldus Hans Peter Klazenga vice fractievoorzitter.
PB GBLV klaar voor toekomst
Foto: GBLV mindmapping