Papieren ouderengids weer terug

Er komt weer een papieren versie van de ouderengids. Deze gids zal beschikbaar zijn via de wijkverenigingen, huisartsen en de bibliotheek. De motie van GBLV/Gemeentebelangen over het opnieuw drukken van de ouderengids is door de raad van 26 januari aangenomen.

De papieren ouderengids komt weer terug, alleen de wijze van distributie zal veranderen. Wijkverenigingen, bibliotheek en de huisartsen zullen als uitgifte punt dienen voor de gids. Theo Senden van wijkvereniging Damsigt gaf in de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden aan dat wijkverenigingen een actieve rol willen spelen in de preventie van de zorg voor hun leden. Het verstrekken van een ouderengids is daarbij een goede eerste stap.

“GBLV is een lokale partij met hart voor de ouderen in onze gemeente. Met het raadsbesluit om een ouderengids op papier beschikbaar te stellen is er weer duidelijkheid voor onze ouderen. De gids wordt beschikbaar gesteld via wijkverenigingen, bibliotheken en huisartsen. GBLV is blij dat de wijkverenigingen hebben aangegeven om actief betrokken een rol te spelen in de preventieve zorg voor wijkbewoners in dit geval ouderen”, aldus Freek Steutel raadslid GBLV.Vlieterhove
Foto: GBLV raadsleden Steutel en Van Wijk bij Vlieterhove