GBLV heeft vraagtekens bij duurzaamheid stadskantoor

In het kader van de wensen die de gemeente heeft vastgelegd in zijn coalitieakkoord ‘Ondernemend, sociaal, duurzaam en dichtbij’ heeft GBLV/Gemeentebelangen het college vragen gesteld die de onderwerpen duurzaamheid en milieu raken.

Het bevreemd GBLV namelijk dat zowel in het stadskantoor als in het gemeentehuis tot laat in de nacht de verlichting brandt. De vraag aan het college is wat hiervan de reden is en wat men hier aan denkt te gaan doen?

Over de onlangs gerealiseerde parkeergelegenheid naast het stadskantoor (servicecentrum) heeft GBLV ook vragen gesteld. Er is geconstateerd dat rond 9.00 uur de nieuwe parkeerplaats al vol staat en bezoekers elders hun heil moeten zoeken. De vraag is of de gemeente iets doet aan vervoersmanagement voor de medewerkers. Is er een beleid binnen de gemeente om in het kader van de duurzaamheid eigen vervoer per auto te ontmoedigen?

Marien van Wijk, commissielid GBLV: “Naast de 5 plaatsen voor elektrische auto’s, tel ik slechts 6 plaatsen voor de bezoekers van het servicecentrum. Een logische conclusie -gezien het tijdstip- zou dan zijn dat de overige plaatsen door medewerkers gevuld worden. Mét de bewoners uit de wijk vraagt GBLV zich dan ook af of de nieuwe situatie iets heeft opgelost aan de parkeerdruk rond de Koningin Wilhelminalaan.”
Parkeren voor stadskantoor verkleind