Ouderen speerpunt in veiligheidsbeleid

Eén van de speerpunten van het GBLV/Gemeentebelangen verkiezingsprogramma was meer aandacht voor ouderen en veiligheid. In het integrale gemeentelijke veiligheidsplan dat het college van B&W van Leidschendam-Voorburg aan de gemeenteraad heeft gestuurd, is dit speerpunt overgenomen. Ook in het regionale beleidsplan van de politie is aandacht voor ouderen en veiligheid een speerpunt.

Walter Rosbenders, fractievoorzitter GBLV/Gemeentebelangen: “We lezen het wekelijks in de media hoe ouderen slachtoffer worden van een babbeltruc, insluiping en soms met geweld van hun bezittingen worden beroofd. Het is wat GBLV betreft één van de laagste vormen van criminaliteit. Vandaar dat wij in ons verkiezingsprogramma het thema ‘Ouderen en Veiligheid’ met reden hebben geagendeerd, vooral als we ons bedenken dat Leidschendam-Voorburg een vergrijsde gemeente aan het worden is. De burgemeester heeft als verantwoordelijk portefeuillehouder deze handschoen voortvarend opgepakt en in het integrale gemeentelijke veiligheidsplan ouderen en veiligheid ook daadwerkelijk als speerpunt benoemd.”

De gemeente en politie willen de maatschappelijke partners, zoals de ouderenbonden, bij de aanpak van ouderen en veiligheid betrekken. Rosbenders: “Met elkaar zullen wij de veiligheid van ouderen moeten verbeteren. Hang- en sluitwerk is van belang, maar goede voorlichting over de gehaaide manier waarop lafhartige criminelen ouderen belagen is ook noodzakelijk. Het verbeteren van de veiligheid voor ouderen ligt dus niet alleen bij de gemeente. De ouderen zelf hebben natuurlijk ook een rol, net zoals familie en buren. Een voorbeeld is de situatie in het Mariënpark-complex. GBLV heeft aandacht gevraagd voor veiligheidsmaatregelen om insluiping tegen te gaan. Het is goed dat de gemeente voor dit onderwerp aandacht vraagt in het veiligheidsplan, maar de primaire verantwoordelijkheid ligt bij de eigenaar van het gebouw.
Mariënpark ouderen
Archieffoto: Freek Steutel bij het Mariënpark met verontrustte ouderen