Snelle actie Stadsbeheer vergroot veiligheid bij school

De Maria Bernadette school aan de Van Ruysdaellaan in Leidschendam heeft er al jaren last van: automobilisten, die het laatste stukje richting Bachlaan tegen het verkeer inrijden. Dit leidt soms tot levensgevaarlijke situaties voor de leerlingen.

Betrokken ouder Lisette Morawek ergerde zich er groen en geel aan. Alles wat in haar macht lag had zij al geprobeerd: autobestuurders er op aanspreken, het schoolbestuur op de hoogte stellen om een oproep in het Schooljournaal te plaatsen, zelfs de wijkagent werd ingeschakeld. Niets hielp.

GBLV-raadslid Sanja Duijvestijn hoorde het verhaal bij het schoolplein. Een automobilist die zij daags er na aansprak, bleek niet op de hoogte van het éénrichtingverkeer. Wat bleek: komend vanuit de Beethovenlaan is het éénrichtingsbord niet zichtbaar. Eén melding aan Stadsbeheer en de mannen van teamleider Leo Hendriks hadden het binnen één week geregeld: een duidelijk verkeersbord met de verplichte rijrichting werd opgehangen. Leo Hendriks die de complimenten in ontvangst nam, merkte bescheiden op: “Het is helaas niet altijd mogelijk een melding zo vlot af te handelen, het bord moet bijvoorbeeld voorradig zijn, maar wij blijven ons best doen!”
Stadsbeheer 2
De Maria Bernadette school gezien vanuit de Beethovenlaan, nu met verkeersbord