Gebruik kennis inwoners voor oplossen knelpunten in verkeer

Het verkeers- en vervoersplan (VVP) van de gemeente Leidschendam Voorburg wordt opnieuw vastgesteld. Voor GBLV is het belangrijk dat – naast lopende, grote projecten zoals de renovatie van de Stompwijkseweg – in de hele gemeente gekeken wordt naar de verkeersveiligheid van kwetsbare groepen in het verkeer zoals ouderen en gehandicapten.

Bestaande verkeerssituatie moeten bekeken worden op toegankelijkheid van ouderen. Nico Hooijmans, raadslid en lid Ombudsteam van GBLV: “Wij krijgen veel klachten van ouderen over onduidelijke verkeerssituaties en slechte kwaliteit van de bestrating”. Meldingen over kleine knelpunten worden door het meldpunt Openbare ruimte en Stadsbeheer veelal snel opgelost, maar vaak zijn er ook knelpunten die groter zijn. In het VVP wordt budget vrij gemaakt voor dit soort knelpunten. GBLV is blij dat er middelen zijn om dit op te pakken. De input van bewoners is daarbij van groot belang, zij weten immers als geen ander waar de knelpunten liggen. Ook dat is de nieuwe bestuursstijl van luisteren naar inwoners.

GBLV heeft inmiddels van meerdere bewoners al een aantal onveilige verkeerssituaties ontvangen. Ook de OpenRAADhuis avond, alwaar de burger Untitledmee kon praten over het Verkeers- en Vervoersplan, werd druk bezocht. Al deze input wordt gebruikt. “Het ombudsteam van GBLV gaat met de bewoners kijken naar de situatie en probeert mee te denken naar mogelijke oplossingen. Recentelijk zijn wij met bewoners en ambtenaren wezen wandelen in het Damcentrumgebied om een aantal knelpunten te bespreken,” aldus Nico Hooijmans.