Gemeentebelangen in De Zijde: Hart voor Groen!

Raadslid Freek Steutel en fractielid Robin van Wissen van GBLV/Gemeentebelangen hebben een werkbezoek gebracht aan verontruste bewoners van wijk De Zijde in Leidschendam. De geplande bomenkap is nog steeds een serieuze bedreiging voor deze mooie groene wijk.

De bewoners zijn in gesprek met de gemeente, maar dit blijkt in de praktijk lastig. De bewoners hebben zich georganiseerd en hebben de gemeente voorgesteld een onafhankelijke boomexpert in te huren om hen en de gemeente te adviseren over hoe de bomen behouden kunnen worden in combinatie met de aanleg van de noodzakelijke leidingen. Het besluit hierover is doorgeschoven naar aanstaande de collegevergadering. Ondertussen is het eigen onderzoek van de gemeente wel doorgegaan. Zonder inbreng van de voorgestelde onafhankelijke groenexpert. De bewoners zijn zeer ongerust over de zorgvuldigheid waarmee dat allemaal gebeurt.

Freek Steutel: ”Het lijkt er meer en meer op dat CDA-wethouder Van Ostaijen zich volledig heeft verkeken op dit project. Snel een kapvergunning aanvragen in de zomervakantie en vervolgens met de botte bijl op de bomen inhakken in de groene Zijde. Communiceren met mondige burgers blijkt voor deze wethouder keer op keer lastig te zijn geweest. Volgens ons hoeft het allemaal niet zo moeilijk te zijn: luister naar wat bewoners willen, wees helder wat je als gemeente wilt en wat wel en wat niet kan. Met elkaar moet je er dan uit kunnen komen en dat betekent dat je soms aan allebei de kanten wat water bij de wijn moet doen. Door de bewoners niet, half of te laat te informeren neemt het wantrouwen over wat er in De Zijde gebeurt alleen maar toe.”

De Zijde bomenkap
Robin van Wissen en Freek Steutel (GBLV/Gemeentebelangen) met jonge wijkbewoners van De Zijde bij een boom die op de nominatie staat om te worden gekapt.