VVD-wethouder verkoopt omwonenden Duivenvoorde kat in de zak

De reactie van het college van B&W op eerdere berichten over het niet nakomen van afspraken rond wijziging van het bestemmingsplan Duivenvoorde leidt tot grote verbazing bij GBLV/Gemeentebelangen. Volgens fractievoorzitter Hans Peter Klazenga verkoopt VVD-wethouder Mijdam de omwonenden met de reactie van het college een kat in de zak. In de reactie wordt gesproken over het informeren van de omwonenden nadat het college een besluit heeft genomen, terwijl de afspraak is dat het gaat om overleg voordat een besluit wordt genomen.

Hans Peter Klazenga, fractievoorzitter GBLV/Gemeentebelangen ergert zich aan de handelswijze van het college: “Eerst wordt de buurt buitenspel gezet en vervolgens probeert de wethouder met een slappe reactie de buurt snel in slaap te sussen. Een reactie van het college op onze vragen hebben wij tot op heden nog niet gehad. Het bestemmingsplan is klip en klaar: de buurt en de zogenaamde stamtafels moeten vooraf worden betrokken bij ontwikkeling van het gebied. En dat is toch iets anders dan de buurt achteraf informeren dat je als college een besluit hebt genomen.”

Het college heeft in de richting van GBLV/Gemeentebelangen nog niet gereageerd en er is ook nog niet bekend wanneer dit wel gebeurt. Wel is duidelijk dat er volgende week geen collegevergadering is en dat op zijn vroegst op 4 maart het college gaat reageren op de vragen van GBLV/Gemeentebelangen. Voor 4 maart wordt er ook geen besluit op de wijziging van het bestemmingsplan verwacht.

Hans Peter Klazenga: ”De Stichting Duivenvoorde wil 14 april gaan starten met de bouwwerkzaamheden. Voor een normale bouwvergunning is 6 weken inspraak verplicht. Het college zou dan voor 3 maart een besluit moeten nemen. Dat kan dus helemaal niet. De buurt wordt niet serieus genomen en de Stichting Duivenvoorde heeft geen bouwvergunning als men wil starten met de werkzaamheden. Jammer dat wethouder Mijdam (VVD) zo omgaat met de belangen van zowel de buurt als de Stichting Duivenvoorde. Door de leden van de stamtafels vooraf te betrekken bij de besluitvorming had wellicht naast het servicecenter in Duivenvoorde ook een wijkcentrum gerealiseerd kunnen worden. De gemeente wil het huidige wijkgebouw slopen, maar wat ons betreft blijft wijkgebouw De Poort behouden voor de wijk.”