Tag Archives: wonen

GBLV stelt vragen over huurdersongelijkheid binnen één wooncomplex

Namens de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen heeft fractiewoordvoerder Woonvisie Sanja Duijvestijn-van Leusden vragen gesteld aan het college over huurdersongelijkheid binnen één wooncomplex. Dit naar aanleiding van een artikel in Het Krantje dat Wooninvest onderscheid maakt.

Door recente beleidswijzigingen in de woonsector heeft WoonInvest de zogenaamde streefhuur voor de sociale huurwoningen op de Kersengaarde bijgesteld van 100% naar 85% van de maximaal redelijke huur uit het puntenstelsel. Van een aantal huurwoningen is de huur per 1 januari 2017 verlaagd naar de liberalisatiegrens.

Dat lijkt goed nieuws, immers is één van de doelstellingen van de beleidswijziging om huurcomplexen voor een sociale doelgroep bereikbaar te maken. Punt: de wijziging geldt alleen voor nieuwe huurders. De door huurders geraadpleegde Woonbond bevestigd dat WoonInvest juridisch gezien in haar recht staat, maar dat het twijfelachtig handelen betreft omdat er van rechtsongelijkheid sprake is. Trouwste huurders zijn immers het slechtste af. Geen wenselijke situatie vond Duijvestijn, vandaar de vragen aan het college.

Woonvisie met oog én aandacht voor een ieder

Voor de fractie van de lokale partij GBLV/Gemeentebelangen is het belangrijk dat het prettig is én blijft wonen in Leidschendam, Voorburg en Stompwijk. De gemeente Leidschendam-Voorburg moet een groene woonstad zijn in de Metropoolregio en daarmee ook nieuwe bewoners blijven aantrekken. Afgelopen dinsdagavond stelde de gemeenteraad de woonvisie voor de komende jaren vast.

De woonvisie geeft richting aan het wonen in onze gemeente. Middels de woonvisie maakt de gemeente prestatie afspraken met woningbouwverenigingen. GBLV is blij dat er meer oog én aandacht is voor de bouw van betaalbare huurwoningen voor alle doelgroepen in de samenleving.

Nieuw in de huidige woonvisie is dat duurzaamheid is toegevoegd. Ook is de woonvisie aangepast op de ontwikkelingen in de zorg en de taken, die de gemeente daarin moet vervullen. Wijkgericht werken is daarin een speerpunt. Op voorspraak van GBLV is ook een onderzoek naar Domotica opgenomen. Domotica is een verzamelnaam voor elektronica die het woongenot en de veiligheid kunnen verhogen.

Sanja Duijvestijn, raadslid GBLV: “Als ouderen langer thuis wonen, is het een geruststellende gedachte dat er adequaat geholpen kan worden als er problemen zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat domotica daarin een hele belangrijke rol gaat spelen. Goed als de gemeente daarop voorbereid is.”

Sanja Duijvestijn heeft ook aandacht gevraagd voor het tegen gaan van de verpaupering van gedateerde wooncomplexen, daar waar woningbouwverenigingen tot deelverkoop zijn overgegaan. Duijvestijn in de eerdere commissievergadering: “Een andere tendens van woningbouwverenigingen is dat men woningen verkoopt, wanneer ze ouder worden. Dit is feitelijk een eufemisme voor verkoop daar waar onderhoud te kostbaar wordt. Hoe houden wij als gemeente een vinger aan de pols om verloedering van wooncomplexen tegen te gaan?”

Duijvestijn gaf nog een overweging mee in het slot van haar betoog: “Durf kanttekeningen te plaatsen bij het feit dat het op zijn zachts gezegd wonderlijk is, dat huurprijzen stijgen terwijl een woning veroudert!”woonvisie-sanja-duijvestijn