Tag Archives: winkelen

Even bijkomen van de Kerstinkopen?

Even bijkomen van de Kerstinkopen?
GBLV/Gemeentebelangen houdt zaterdag 23 december een bijzondere Kerstactie in samenspraak met 21 horecazaken in Voorburg, Leidschendam en Stompwijk. Bezoek het Huygenskwartier Voorburg, de Julianabaan, Leidsenhage, Leidschendam Centrum of Stompwijk en geniet van een gratis kopje koffie of thee als u een van de eerste 50 bezoekers bent in een deelnemende zaak.

Samen maken we Leidschendam-Voorburg! Met u als inwoner en met de horeca in de winkelgebieden.

 

Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte! Maak tevens kans op 1 kilo kwaliteitskoffie van lokale bron als u zich voor 31-12-2017 aanmeld.

GBLV blij met visie op Huygenskwartier Voorburg

De fractie GBLV/Gemeentebelangen is blij met de visie op het Huygenskwartier Voorburg zoals die vorige week door het voltallige college in Museum Swaensteyn is gepresenteerd. De fractie is vooral te spreken over de integrale en positieve benadering van het gebied en over de betrokkenheid van belanghebbenden zoals bewoners, de musea, ondernemers en de Stichting Mooi Voorburg. Ook de ‘gebouwenschuif’ met gemeentelijke panden in de Herenstraat vindt de fractie een nader onderzoek waard.

Huygenskwartier Voorburg
Walter Rosbenders, fractievoorzitter GBLV: “De Herenstraat en omgeving in Voorburg konden een impuls gebruiken. Vandaar dat in de coalitie van GBLV, D66, PvdA en GroenLinks is afgesproken dat er na jaren van te weinig aandacht voor het gebied er nu actie moest worden ondernomen. Ik zie daarbij de open bestuursstijl van het college terugkomen: goed overleg met de vertegenwoordigers van de belanghebbenden, luisteren naar wat er leeft en speelt en vervolgens ook doorpakken.”

Het argument om voor Huygenskwartier Voorburg te kiezen vindt GBLV/Gemeentebelangen sterk. Het is een unieke naam die historisch verweven is met Voorburg. Met ‘Oude Centrum’ of ‘Historisch Centrum’ is op zichzelf niks mis, maar dit kan op elke plaats slaan die een oud of historisch centrum heeft. De ambitie die met ‘Huygenskwartier Voorburg’ wordt uitgestraald gaat ook verder dan alleen de inwoners van Leidschendam-Voorburg. Huygens is wereldwijd een begrip, wij willen de wereld uitnodigen kennis te maken met zijn cultureel erfgoed in Hofwijck. Daarnaast omvat het Huygenskwartier meer dan alleen het winkelgebied: de omliggende parken en de Vliet maken nadrukkelijk deel uit van het Huygenskwartier.

Gebouwenschuif
Ook de uitdagende visie van het college op de vier gemeentelijke panden in de Herenstraat past wat GBLV/Gemeentebelangen betreft in de open bestuursstijl. Niet alles al voorkauwen en dichtgetimmerd hebben voor de gemeenteraad, maar de gemeenteraad in het voortraject betrekken om zich uit te spreken hoe met de gemeentelijke panden om te gaan.

“Het plan om Museum Swaensteyn, ArtiBrak en de raadszaal te verhuizen en het oude gemeentekantoor Herenstraat 42 veel beter te benutten; zal niet zomaar geregeld zijn. Vandaar dat het college een budget heeft gevraagd om te kunnen onderzoeken wat de consequenties van de kosten en opbrengsten zijn. Wij zullen vragen ook de vestiging van een gemeentelijk servicepunt hierin mee te nemen. Het is logisch dat wethouder Rozenberg aangeeft dat er nù nog geen geld is voor de schuifoperatie, na nader onderzoek zal dit duidelijk worden. Het is aan de raad om te bepalen òf en hoeveel geld beschikbaar moet worden gesteld”, aldus Rosbenders.

Afsluiting Van Schagenstraat
Het college heeft met de vertegenwoordigers van belanghebbenden samengewerkt om te komen tot een integraal plan voor het Huygenskwartier. De afsluiting van de Van Schagenstraat wordt daarbij als pilot opgepakt. Rosbenders: “Daar lijkt nu wat commotie over te ontstaan, alsof het een donderslag bij heldere hemel is. In 2014 heeft de gemeenteraad (met een meerderheid van VVD, GBLV, D66 en CU/SGP) echter al ingestemd met het Verkeers- en Vervoersplan, waarin de afsluiting van de Van Schagenstraat ook was opgenomen. In een recente bijeenkomst van het
Ondernemersfonds is, naar ik begrepen heb, de afsluiting ook aan de orde geweest. Zo’n pilot lijkt mijn fractie prima. Ik zie mooie kansen om de aantrekkelijkheid van de Van Schagenstraat een impuls te geven als de terrasmogelijkheden daar bijvoorbeeld worden vergroot. GBLV zal wel kritisch zijn op de bewegwijzering naar alternatieve parkeermogelijkheden: het aantal parkeerplaatsen neemt af, als er elders geen aanvullende maatregelen worden genomen. Ook de invalidenparkeerplaatsen moeten niet vergeten worden. De verkeersveiligheid in en de aantrekkelijkheid van het Huygenskwartier zullen in ieder geval toenemen verwachten wij.”
Positionering Huygenskwartier

Gevaarlijk winkelen in de Herenstraat

GBLV/Gemeentebelangen heeft vragen gesteld over de fietsveiligheid tijdens koopzondagen in de Herenstraat. Wanneer in het oude centrum activiteiten worden georganiseerd moet het verboden zijn daar te fietsen. Het levert namelijk gevaarlijke situaties op voor het winkelend publiek.

Het sale-weekend van 6 en 7 juni jl. was daar een voorbeeld van. Monica Velù: “Ik zag scooters, fietsers en zelfs wielrenners en een enkele motor die met behoorlijke snelheid tussen het winkelend publiek doorrijden. Dat is wachten op ongelukken. Op zaterdag is een fietsverbod van kracht tot 17.00 uur. Dat wordt slecht gehandhaafd, maar het bestaat wel in ieder geval. We hebben de winkeliers de mogelijkheid gegeven op zondag open te zijn, maar de straat moet dan wel veilig zijn voor bezoekers.”

GBLV heeft daarom gevraagd iets aan deze situatie te doen. Sowieso mag beter
gehandhaafd worden, maar wij vinden dat ook op de koopzondagen een fietsverbod
nodig is. Bovendien moet het fietsverbod beter gecommuniceerd worden, omdat op
weekdagen wèl in de Herenstraat gefietst mag worden.

De fractie van GBLV hoopt op korte termijn te horen wat voor maatregelen getroffen kunnen worden om het winkelend publiek ongestoord te laten winkelen in het weekend en dus ook op een koopzondag. En zeker, omdat in het zomerseizoen vaker evenementen in de Herenstraat georganiseerd worden, zijn snelle maatregelen noodzakelijk wat GBLV betreft.

Herenstraat-In-Voorburg_3392_image

Maak shoppen op zondag snel mogelijk

In de Eerste Kamer is een meerderheid voor de zondagopenstelling van winkels. In Leidschendam-Voorburg houdt de coalitie van VVD, CDA, PvdA en D66 elk initiatief voor zondagopenstelling steeds tegen. De evaluatie van de proef met beperkte zondagopenstelling van supermarkten in Leidschendam-Voorburg laat zien dat dit succesvol is. GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) pleit voor het op korte termijn vrijgeven van de zondagopenstelling van winkels om daarmee de lokale economie een impuls te geven.

Raadslid Frank Rozenberg: “Wij hebben al een paar keer in de gemeenteraad gepleit om zondagopenstelling voor winkels mogelijk te maken. De coalitiepartijen zitten echter gevangen in hun coalitieakkoord. Zelfs de VVD-fractie, die ook nu weer mooi weer speelt als het gaat om de zondagopenstelling van slechts vier supermarkten in Leidschendam-Voorburg, durft het niet aan om zondagopenstelling mogelijk te maken. Mijn fractie ziet met lede ogen aan hoe onze inwoners naar supermarkten met hun ruimere openingstijden in Den Haag gaan of op zondag gaan winkelen in Den Haag in plaats van bijvoorbeeld Leidsenhage. Dat kost onze middenstand omzet en levert ook geen extra werkgelegenheid op.”

GBLV vindt het na de evaluatie van de proef voor vier supermarkten in de gemeente om op zondag open te zijn, ook niet geloofwaardig als niet alle supermarkten na afkondiging van de herziene Winkeltijdenwet op zondag open zouden kunnen zijn. “Voor je het weet doen de andere supermarkten de gemeente een proces aan. Eigenlijk is het hele idee van de zondagsluiting achterhaald. De maatschappij is veranderd. Als we supermarkten op zondag open laten zijn, kan dat net zo goed voor andere winkels. Het college en de gemeenteraad heeft de mond vol over de revitalisering van het Damcentrum en de herontwikkeling van de Leidsenhage, maar loopt als het gaat om de zondagopenstelling echt hopeloos achter,” geeft Rozenberg aan.

GBLV zal bij de eerstvolgende raadsvergadering een motie indienen om de zondagopenstelling voor winkels nog dit jaar mogelijk te maken. Rozenberg: “Dan zal ook blijken hoe serieus de VVD het eigen verkiezingsprogramma en de eigen uitspraken neemt naar aanleiding van de evaluatie van de proef met de zondagopenstelling voor supermarkten. Een woordvoerder van MKB Leidschendam-Voorburg heeft in ieder geval al laten weten dat het MKB een voorstander is van zondagopenstelling.”