Tag Archives: windmolen

Raadsflits: ‘Extra parkeerplaatsen in Damcentrum’

Op initiatief van GBLV is het college verzocht te onderzoeken of een omgevingsvergunning verleend had mogen worden voor de windturbine, die sinds eind 2016 aan onze gemeentegrens staat. Gebleken is dat de vergunning van Rijkswaterstaat ontbreekt. Tevens is aan het college verzocht, bij de gemeente Den Haag aan te dringen, de gehele vergunningenprocedure nogmaals na te lopen. Uiteraard met het doel te bekijken of de windturbine, waar zoveel omwonenden hinder van ondervinden, wel thuishoort op deze plek.

De parkeerdruk in en rond het Damcentrum is een probleem wat bij de bewoners ook voor veel overlast zorgt en het plezierig wonen, leven en ondernemen onder druk zet. Hoewel GBLV geen voorstander is van een blauwe zone, komt een dergelijke regeling toch in beeld. Vaak blijkt dit een van de weinige, werkende oplossingen. De toezegging van de wethouder circa 150 extra parkeerplaatsen te realiseren en te zorgen voor een informatiesysteem, heeft ons doen instemmen met de parkeerbalans.

GBLV heeft verzocht het project Maatschappelijk Verantwoord Verenigingen structureel op te nemen in de gemeentelijke begroting. Dit betekent budget voor verenigingen, die vaak een grote rol spelen in wijken en buurten.

Reactie Koning Willem Alexander op windturbine

De lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen heeft een reactie ontvangen op het verzoekschrift aan de Koning over de enorme windturbine op de gemeentegrens van Leidschendam-Voorburg. Aan de plaatsing kan vanuit het Rijk niets worden gedaan. Wél wordt gewezen op de verantwoordelijkheid van de gemeente Den Haag als bevoegd gezag. Het gaat om de communicatie richting de omwonenden van de windturbine en richting de gemeente Leidschendam-Voorburg. Ook wordt in de reactie gewezen op de naleving van regelgeving rond de windturbine. Voor GBLV is de reactie aanleiding om aan het college in Leidschendam-Voorburg te vragen hoe nu exact het contact tussen Den Haag, Leidschendam-Voorburg en de omwonenden is geweest.

Marien van Wijk, commissielid GBLV: “Het zou natuurlijk een wonder zijn geweest als op basis van het verzoekschrift aan de Koning de enorme windturbine zou worden gesloopt. De reactie die GBLV ontvangen heeft, geeft duidelijk aan hoe de verantwoordelijkheden liggen. De bal lag en ligt bij de gemeente Den Haag. De omwonenden zijn daarmee helaas niet geholpen. Zij worden dagelijks geconfronteerd met de horizonvervuiling en hebben te maken met slagschaduw en geluidsoverlast.”

Hans Peter Klazenga, raadslid GBLV vult aan: “De reactie op het verzoekschrift aan de Koning heeft bij GBLV wel de vraag opgeroepen hoe nu precies de contacten tussen Den Haag, Leidschendam-Voorburg en de omwonenden is geweest: van plannenmakerij tot en met de realisatie van de enorme windturbine. Dat heeft ertoe geleid dat we een gedetailleerd overzicht willen hebben van die contacten (ambtelijk en bestuurlijk) om ook inzicht te krijgen hoe het mogelijk is dat omwonenden zo slecht zijn geïnformeerd over de plannen. De reactie op het verzoekschrift laat zien dat die communicatie-verantwoordelijkheid bij de gemeente Den Haag heeft gelegen. Hoe kan het, dat in de contacten tussen Den Haag en Leidschendam-Voorburg de omwonenden zijn vergeten? Daar willen we graag duidelijkheid over hebben!”

GBLV/Gemeentebelangen vraagt aan het college ook welke lessen men heeft geleerd uit het dossier windturbine, als het gaat om de communicatie én welke acties het college heeft ondernomen om te zorgen dat omwonenden weten hoe het zit met het indienen van klachten over de windturbine.

Hoe kan één windmolen nou het landschap Leidschendam & Voorburg ontsieren?

Sinds eind 2016 heeft de gemeente Den Haag een reusachtige windmolen geplaatst langs de A4. Deze grote windmolen ontsiert de gemeente Leidschendam-Voorburg en tast direct het woongenot aan van de bewoners van de Zeeheldenbuurt en omgeving. Als protest heeft de fractie van de lokale partij GBLV/Gemeentebelangen een nieuwjaarsgroet gestuurd aan de gemeente Den Haag met daarop de nieuwe skyline van Leidschendam-Voorburg.

De fractie is vooral bezorgd over het woongenot van de mensen in de Zeeheldenbuurt. Hans Peter Klazenga, raadslid GBLV/Gemeentebelangen: ”Wij zien op Facebook de filmpjes voorbij komen van de slagschaduw van de wieken van de molen in de huizen. Dat is natuurlijk heel irritant en dan durft de Haagse wethouder Baldewsingh nog te beweren dat 1 molen niet de omgeving ontsiert. Ik zou zeggen ga eens op bezoek bij de mensen in de Zeeheldenbuurt.” Ondanks jarenlange protesten is deze molen toch dicht bij een woonwijk geplaatst. Klazenga: “Den Haag legt, door de molen zo dicht bij onze gemeente te plaatsen, de overlast bij een ander neer. Dat is niet de wijze waarop wij met onze buren willen omgaan. Er komt nu ook protest uit de Haagse wijk Leidschenveen.”

Om de bewoners te steunen in hun protest organiseert GBLV/Gemeentebelangen in samenwerking met het actie comité “Windturbine Vlietzone” uit de Zeeheldenbuurt en “Houdt Vlietrand Groen” een protestbijeenkomst op maandag 23 januari om 20.00 uur in Partyboerderij Hijdra. Alle betrokkene zijn welkom. Op deze bijeenkomst worden de omwonenden geïnformeerd door een jurist over hun rechten en kijken hoe we samen kunnen voorkomen dat er meer molens komen.

Marien van Wijk, commissielid Openbaar Gebied: “Wij kunnen die windmolen niet weghalen, maar we kunnen middels een handtekeningenactie het college van Den Haag wel wijzen op hun verantwoordelijkheden.”
PB GBLV Windturbine
Foto: Nieuwe “skyline” Leidschendam-Voorburg