Tag Archives: wethouder

Bianca Bremer voorgedragen als wethouder GBLV/Gemeentebelangen

GBLV/Gemeentebelangen heeft Bianca Bremer uit Voorschoten voorgedragen aan de gemeenteraad om Frank Rozenberg als GBLV-wethouder op te volgen. Ed Klaarhamer, voorzitter GBLV/Gemeentebelangen is bijzonder blij met Bianca Bremer als beoogd nieuwe GBLV-wethouder: ”Bianca is op dit moment wethouder in de gemeente Voorschoten voor de lokale partij ONS Voorschoten, welke door haar is opgericht. Als ik kijk naar hoe zij in Voorschoten heeft geopereerd, dan past dat prima in het beleid waar GBLV in de afgelopen drie jaar ook aan heeft gewerkt: toegankelijk, doortastend en benaderbaar.” GBLV/Gemeentebelangen blijft dus met Bianca Bremer als wethouder werken aan een Ondernemend, Duurzaam, Sociaal en Dichtbij Leidschendam-Voorburg. Daarbij wordt de weg naar de open bestuurscultuur voortgezet.

Nadat wethouder Rozenberg in april was teruggetreden, had de GBLV-fractie aangegeven zich uit de coalitie van GBLV, D66, PvdA en GL terug te trekken. De vele reacties van inwoners, verenigingen en ondernemers om de nieuw ingezette koers niet verloren te laten gaan, heeft in de afgelopen weken geleid tot het zoeken naar een geschikte kandidaat. Klaarhamer: ”In de eerste plaats het grote aantal reacties dat we hebben ontvangen van mensen die het jammer zouden vinden als de door GBLV ingezette koers van meedenken in plaats van tegendenken verlaten zou worden. In de tweede plaats de dringende oproep van alle andere fracties en van de burgemeester om deel uit te blijven maken van de coalitie. Dit heeft bestuur en fractie doen overtuigen om toch in de coalitie te blijven en een wethouder te leveren.”

Veel in gang gezet en vlot getrokken
De afscheidsreceptie van wethouder Frank Rozenberg heeft in die keuze ook een rol gespeeld. ”Daar werd nogmaals duidelijk welke rol GBLV in de afgelopen drie jaar in het college heeft gespeeld. Er is heel veel in gang gezet en vlot getrokken. Tijdens die receptie werden we volop aangesproken om toch vooral door te gaan met deze coalitie. Ook Frank heeft daar impliciet in zijn afscheidsspeech op gehint en heeft ook actief meegeholpen om Bianca Bremer naar Leidschendam-Voorburg te halen,” aldus GBLV-voorzitter Klaarhamer.

De installatie van Bianca Bremer als GBLV-wethouder is voorzien in de raadsvergadering van dinsdag 30 mei aanstaande.

Foto: Bianca Bremer, nieuwe wethouder namens GBLV/Gemeentebelangen

GBLV stuurt open brief aan wethouder Gregor Rensen (PvdA)

In een gesprek met de lokale Omroep Midvliet heeft fractievoorzitter Hans Peter Klazenga aangegeven dat GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) bereid is tot deelname aan het college van B&W na de raadsverkiezingen van 19 maart 2014. Voor wethouder Gregor Rensen (PvdA) was dat aanleiding om via Twitter te reageren of dan de net vastgestelde gemeentebegroting 2014 moet worden gewijzigd. In een open brief (link) aan Rensen geeft de fractie GBLV aan hoe over aanpassing van de begroting 2014 wordt gedacht.

Beleid wethouder rond Stadsmuseum niet te volgen

Bij de behandeling van de Gemeentebegroting 2014 kwam in de gemeenteraad ook de financiële situatie rond het Stadsmuseum aan de orde. Wethouder Van Ostaijen (CDA) wil wel een incidenteel tekort afdekken, maar is niet bereid om structureel aan een oplossing te werken door het Stadsmuseum de mogelijkheid te bieden een professionele directeur aan te trekken. In het debat dat daarop volgde liep de wethouder vervolgens vast in zijn eigen beleid.

Het Stadsmuseum is door de gemeente financieel in staat gesteld om uit te breiden. Deze uitbreiding is geslaagd te noemen: het Stadsmuseum is na de uitbreiding en de verbouwing klaar voor de toekomst. Met alleen een mooi pand ben je er als museum echter niet: naast de vele betrokken vrijwilligers is er ook een professionele leiding nodig. GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) stelde bij het vaststellen van de Jaarrekening 2012 voor om het restbedrag in het verbouwingspotje te gebruiken om daarvoor de directeur in dienst te laten. Dat was voor wethouder Van Ostaijen (CDA) en de coalitiepartijen (VVD, CDA, D66 en PvdA) onbespreekbaar. Nu komt de wethouder naar de raad om alsnog een tekort af te dekken bij het Stadsmuseum.

Voor Frank Rozenberg, raadslid GBLV was dat het moment om te vragen hoe de wethouder dan de toekomst van het Stadsmuseum voor zich ziet: “U investeert wel in stenen, maar vervolgens denkt u met het college niet na over hoe de organisatie van het Stadsmuseum professioneel en met hulp van vrijwilligers gerund moet worden.” Volgens het college moeten het Stadsmuseum en Hofwijck meer samenwerken: de professionele leiding van Hofwijck kan best het Stadsmuseum erbij doen, omdat men de directie bij Hofwijck niet voltijds is aangesteld. Op de vraag van Rozenberg waar het geld dan vandaan moest komen om de extra uren die de leiding van Hofwijck kwijt zou zijn aan het Stadsmuseum moest de wethouder het antwoord schuldig blijven.

Rozenberg: “De wijze waarop Van Ostaijen met het Stadsmusuem en met Hofwijck omgaat stuit GBLV tegen de borst. Het gemak waarmee met de belangen van Hofwijck en het Stadsmuseum wordt gegoocheld is bizar. We hebben het als GBLV al eerder gezegd: wees helder over wat je met het Stadsmuseum wil. Of een professioneel museum dat de historie van de gemeente laat zien of een goedbedoelde verzameling van ditjes en datjes uit Leidschendam, Voorburg en Stompwijk. In het laatste geval had de gemeente niet zo fors in het Stadsmuseum hoeven te investeren met de recente uitbreiding en verbouwing. GBLV kiest in ieder geval voor een professioneel Stadsmuseum. Ons uitgangspunt is daarbij vervolgens dat vanuit een goede en gelijkwaardige basis tussen Hofwijck en het Stadsmuseum naar optimale samenwerking wordt gezocht. Wij kiezen dus een andere weg dan wethouder Van Ostaijen die Hofwijck, zoals hij het nu voorstelt, zo’n beetje gratis voor het Stadsmuseum wil laten werken. Op die manier brengt hij naar ons idee ook Hofwijck in gevaar.”

Raadsflits GBLV: Hulde aan wethouder Rensen

GBLV is doorgaans kritisch op hoe de coalitie omgaat met uw belangen. Dat blijven we doen en daarmee komen we op voor uw belangen. Maar goed werk mag ook worden benoemd, vandaar dat wij wethouder Rensen oprecht willen complimenteren met de wijze waarop hij zich heeft ingespannen voor de buitensport. Binnenkort start een grootscheepse operatie om de sportverenigingen in een aantal gevallen te herhuisvesten. Hiermee kunnen veel verenigingen weer verder groeien en dat is uiterst positief te noemen. Daarnaast heeft deze wethouder ook de realisatie van zwembad De Fluit op een hoger plan weten te tillen waardoor in de toekomst inwoners zich kunnen blijven vermaken in dit bad.

Waarom een compliment aan deze wethouder?
Om de eenvoudige reden dat hij met passie, oprecht handelen en door authenticiteit dit heeft weten te bereiken. Een wethouder die in de raad  “sorry” weet te zeggen, begrijpt hoe het spel gespeeld moet worden. Een wethouder die in de raad een fout durft toe te geven, snapt dat het om mensen gaat. Wat ons betreft mogen sommige andere wethouders daar een voorbeeld aan nemen. Niet allen de cijfers tellen, maar juist weten wat er speelt in de samenleving. Daar gaat het om.

Wat GBLV betreft is een ding duidelijk: het gaat om de belangen van de inwoner en niet om de verheerlijking van wethouder(s) die maar al te graag vooraan in de rij staan om op de foto te mogen. Bij GBLV gaat het om U!

 

Wethouder ontspoort op Recreatief Knooppunt Stompwijk

OLYMPUS DIGITAL CAMERAWaar GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) steeds voor gewaarschuwd heeft, is nu door wethouder Mijdam (VVD) bevestigd: het Recreatief Knooppunt Stompwijk is onhaalbaar. Een rendabele exploitatie is onmogelijk. Een debacle waar de gemeente in de afgelopen maanden tijd, moeite en geld in heeft gestoken. De omwonenden kunnen nu opgelucht ademhalen. Ook zij zagen niets in de haalbaarheid van het Recreatief Knooppunt in deze vorm en vreesden op termijn overlast van de horeca. Naar de bezwaren van omwonenden werd door wethouder noch coalitiepartijen geluisterd.

Onhaalbaar project

Nico Hooijmans, raadslid GBLV heeft vanaf het begin vraagtekens gezet bij de haalbaarheid van de plannen rond het Recreatief Knooppunt Stompwijk: “De bedoeling was dat de horeca-exploitant die het Recreatief Knooppunt Stompwijk zou gaan beheren na vijf jaar het complex van de gemeente moest kopen. Met alleen daghoreca en zo’n 10.000 bezoekers per jaar, kon iedereen nagaan dat dit onhaalbaar zou zijn. De wethouder en de coalitiepartijen leken verblind door de provinciale subsidie voor dit project en draafden rustig door.”

Extra kosten voor de gemeente

Wat GBLV stoort aan de hele gang van zaken is dat er onnodig kosten zijn gemaakt. “Het college zit op alles te bezuinigingen, maar voor dit soort projecten lijkt er altijd een potje beschikbaar te zijn. Hoeveel kosten de gemeente heeft gemaakt, is nog niet helemaal duidelijk, maar daar wil GBLV zo snel mogelijk zicht op hebben van de wethouder,” geeft Hooijmans aan.

Financieel kader niet goed

Het Recreatief Knooppunt Stompwijk wordt nu afgeblazen, omdat de mogelijke exploitanten die zich hadden gemeld, zeer sterk onder de door de gemeente gewenste en gecalculeerde huurprijs gingen zitten. Hooijmans: “Ik heb het dan niet over een paar euro, maar vele tientallen euro’s per vierkante meter lagere huur waar de mogelijke exploitanten het risico voor wilden nemen. Als fractie vragen wij ons ook af, hoe de bedrijfsmakelaar die de taxatie heeft verzorgd zo’n absurd hoge meterprijs heeft kunnen afgegeven. Voor het theater aan de Damlaan bleek meer dan € 100 per vierkante meter al een onmogelijke huurprijs, terwijl in de calculaties voor het Recreatief Knooppunt de wethouder gewoon met zo’n hoge huurprijs bleef rekenen.”

Vijf doodlopende sporen

Hooijmans waardeert het dat wethouder Mijdam steeds heeft aangegeven dat er grote risico’s aan het project kleefden en dat zij via vijf “sporen” naar het eindresultaat wilde toewerken. “Maar om in die beeldspraak te blijven: als tijdens de rit de trein niet zo rijdt als je gewend bent, dan stop je en kijk je nog eens goed of alles gaat zoals het moet gaan. Deze wethouder moest eerst door rood licht rijden om te zien dat ze op een doodlopend spoor zat. De gemeenteraad had veel eerder moeten ingrijpen. Maar met de huidige verhoudingen in de coalitie durft men dat niet aan. Pas toen de wethouder zelf zei dat ze op dood spoor zat met dit project, trokken de coalitiepartijen hun handen van het Recreatief Knooppunt in deze vorm af,” aldus Hooijmans.