Tag Archives: waardering

Waardering voor vrijwilligers gewenst

In vervolg op het pleidooi voor het bedankje voor mantelzorgers in de raadsvergadering van 11 november, bepleitte GBLV/Gemeentebelangen in de begrotingsraad van 12 november dat ook vrijwilligers waardering voor hun werk verdienen.

Freek Steutel, raadslid GBLV: ”Het jaarlijkse vrijwilligersfeest, is in de zware bezuinigingen van de vorige raadsperiode komen te vervallen. Dat is jammer. Vrijwilligers worden steeds belangrijker in de huidige participatiemaatschappij. GBLV vindt dat voor de vrijwilligers jaarlijks iets moet worden georganiseerd om hen voor hun inzet te bedanken. Dat is wel het minste wat wij als gemeente kunnen doen.”

GBLV diende een motie voor dit initiatief in. De gemeenteraad erkent de belangrijke rol van vrijwilligers: de motie werd unaniem aangenomen.

HKH Prinses Beatrix bedankt GBLV

Het secretariaat van GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) heeft op 29 juni jl. een brief ontvangen van het Kabinet van de Koning waarin HKH Prinses Beatrix bedankt voor de goede wensen die GBLV uitsprak ter gelegenheid van de abdicatie. Tijdens de vergadering van 5 februari heeft de fractie van GBLV een motie ingediend om namens de inwoners van Leidschendam-Voorburg waardering uit te spreken hoe de (toenmalig) koningin haar ambt heeft vervuld. Deze motie is toen tot grote verbazing van GBLV en vele inwoners niet aangenomen.
 
U kunt de brief hier lezen.

Waardering voor de Koningin

Koningin75De fractie GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) heeft het initiatief genomen om tijdens de vergadering van de gemeenteraad van 5 februari twee moties in te dienen. In de eerste motie spreekt de gemeenteraad namens de inwoners van Leidschendam-Voorburg waardering uit voor de wijze waarop Koningin Beatrix haar ambt heeft vervuld. In de tweede motie verzoekt de raad het college om op 30 april een Koningsboom te planten.