Tag Archives: voorschoten

Bianca Bremer voorgedragen als wethouder GBLV/Gemeentebelangen

GBLV/Gemeentebelangen heeft Bianca Bremer uit Voorschoten voorgedragen aan de gemeenteraad om Frank Rozenberg als GBLV-wethouder op te volgen. Ed Klaarhamer, voorzitter GBLV/Gemeentebelangen is bijzonder blij met Bianca Bremer als beoogd nieuwe GBLV-wethouder: ”Bianca is op dit moment wethouder in de gemeente Voorschoten voor de lokale partij ONS Voorschoten, welke door haar is opgericht. Als ik kijk naar hoe zij in Voorschoten heeft geopereerd, dan past dat prima in het beleid waar GBLV in de afgelopen drie jaar ook aan heeft gewerkt: toegankelijk, doortastend en benaderbaar.” GBLV/Gemeentebelangen blijft dus met Bianca Bremer als wethouder werken aan een Ondernemend, Duurzaam, Sociaal en Dichtbij Leidschendam-Voorburg. Daarbij wordt de weg naar de open bestuurscultuur voortgezet.

Nadat wethouder Rozenberg in april was teruggetreden, had de GBLV-fractie aangegeven zich uit de coalitie van GBLV, D66, PvdA en GL terug te trekken. De vele reacties van inwoners, verenigingen en ondernemers om de nieuw ingezette koers niet verloren te laten gaan, heeft in de afgelopen weken geleid tot het zoeken naar een geschikte kandidaat. Klaarhamer: ”In de eerste plaats het grote aantal reacties dat we hebben ontvangen van mensen die het jammer zouden vinden als de door GBLV ingezette koers van meedenken in plaats van tegendenken verlaten zou worden. In de tweede plaats de dringende oproep van alle andere fracties en van de burgemeester om deel uit te blijven maken van de coalitie. Dit heeft bestuur en fractie doen overtuigen om toch in de coalitie te blijven en een wethouder te leveren.”

Veel in gang gezet en vlot getrokken
De afscheidsreceptie van wethouder Frank Rozenberg heeft in die keuze ook een rol gespeeld. ”Daar werd nogmaals duidelijk welke rol GBLV in de afgelopen drie jaar in het college heeft gespeeld. Er is heel veel in gang gezet en vlot getrokken. Tijdens die receptie werden we volop aangesproken om toch vooral door te gaan met deze coalitie. Ook Frank heeft daar impliciet in zijn afscheidsspeech op gehint en heeft ook actief meegeholpen om Bianca Bremer naar Leidschendam-Voorburg te halen,” aldus GBLV-voorzitter Klaarhamer.

De installatie van Bianca Bremer als GBLV-wethouder is voorzien in de raadsvergadering van dinsdag 30 mei aanstaande.

Foto: Bianca Bremer, nieuwe wethouder namens GBLV/Gemeentebelangen

Herbezinning op Duivenvoordecorridor nodig

De fractie GBLV is niet verbaasd dat er een tekort is geconstateerd op het project Duivenvoordecorridor. Wel is de fractie geschrokken over het enorme tekort van bijna 16 miljoen euro dat nu is geconstateerd. Het Duivenvoordecorridor-project gaat om de bouw van circa 260 woningen in een zeer hoge prijsklasse. Totaal gaat dit de gemeente volgens de laatste prognose 20 miljoen euro kosten, zoals blijkt uit de Tweede financiële tussenrapportage van de gemeente. Voor de fractie GBLV is dat niet acceptabel en is een herbezinning op de plannen noodzakelijk.

GBLV-fractievoorzitter Walter Rosbenders legt uit: “GBLV heeft in de vorige raadsperiode als enige fractie tegen het doorzetten van het project Duivenvoordecorridor gestemd, omdat wij – kijkend naar de situatie op de woningmarkt – grote vraagtekens hadden bij de rooskleurige vooruitzichten in dit project. Het lijkt erop dat onze zorg is uitgekomen. De hoogte van het bedrag is voor ons natuurlijk ook een grote schok. Het gaat dan om een kleine 80.000 per woning dat de gemeente moet bijleggen. Er wordt daardoor een groot gat geslagen in de gemeentelijke spaarpot. GBLV gebruikt dat geld liever voor alle huidige inwoners van Leidschendam-Voorburg dan voor 260 toekomstige woningen.”

Voor GBLV is het noodzakelijk om de Duivenvoordecorridor kritisch tegen het licht te houden als het gaat om de uitgangspunten van een beperkt aantal zeer dure woningen in het groene gebied tussen Voorschoten en Leidschendam-Voorburg. Rosbenders: “In de coalitie-onderhandelingen zijn we akkoord gegaan met het doorzetten van het plan, omdat toen nog sprake zou zijn van een beperkt verlies dat financieel al was afgedekt. Wethouder Rozenberg (GBLV, Grondzaken) heeft al vrij snel na zijn aantreden de gemeenteraad moeten waarschuwen dat “verscherpte dijkbewaking” in dit project nodig was gelet op de situatie die hij aantrof in de grondexploitatie, die in de vorige raadsperiode was opgesteld. Voor GBLV is het noodzakelijk om het project van de Duivenvoordecorridor qua uitgangspunten, ontwerp en haalbaarheid kritisch te bekijken. GBLV is benieuwd hoe verantwoordelijk projectwethouder Mijdam (VVD) dat op gaat pakken en welke noodzakelijke aanpassingen in het DVC-project zij gaat voorstellen.”
130823-DVC-birdeye2