Tag Archives: voorburg

Lijsttrekker GBLV/Gemeentebelangen bekend

GBLV/Gemeentebelangen heeft vanavond de lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in een video bekend gemaakt. De video sluit met een hele vette knipoog aan bij de trend van communicatiestrategen die aan image-building rond lijsttrekkers doen. Maar GBLV blijft haar principes trouw. Het gaat niet om de lijsttrekker, maar om u: Samen maken we Leidschendam-Voorburg!

Bekijk de video hier

Servicecentrum Huygenskwartier ook op zaterdag open

Het gemeentelijk Servicepunt Huygenskwartier is vanaf 18 januari open voor inwoners van Leidschendam-Voorburg op woensdag, vrijdag en zaterdag. Voor GBLV reden om de 1e bezoekers op zaterdag in het zonnetje te zetten.

Vanaf woensdag 18 januari is er voor de inwoners van Leidschendam-Voorburg de mogelijkheid om op woensdag, vrijdag en zaterdag in het Huygenskwartier gebruik te maken van het gemeentelijk Servicecentrum. Iedereen kan dan voor aanvragen ID-bewijs, rijbewijs en paspoort gebruik maken van deze nieuwe service. GBLV heeft zich altijd sterk gemaakt voor een gemeentelijk servicepunt in het Huygenskwartier. Nu is het dan zover en voor GBLV reden om de 1e bezoekers, die gebruik maken van het servicecentrum op zaterdag, in het zonnetje te zetten. Een echtpaar uit het Zeeheldenkwartier waren de 1e bezoekers op zaterdag. Zij kregen van het jongste raadslid van GBLV, Robin van Wissen, een mooi boeket GBLV-gele bloemen.

Robin van Wissen, raadslid GBLV: “GBLV heeft zich sterk gemaakt voor een servicepunt in het Huygenskwartier. Dat is nu een feit en daar zijn we als GBLV blij mee. Het past goed in ons beleid om de dienstverlening van de gemeente dicht bij onze inwoners te organiseren. Daarnaast is het voor het Huygenskwartier een prima stimulans. Inwoners kunnen nu dichtbij gebruik maken van de service van onze gemeente en tevens kennis nemen van het mooie Huygenskwartier. Dát is waar GBLV voor staat: dichtbij de inwoners, goed bereikbaar; ook op zaterdag en een stimulans voor de lokale economie”.

Robin van Wissen (L) van GBLV, overhandigt namens GBLV bloemen aan 1e klant op zaterdag; inwoners uit de Zeeheldenwijk.

Servicepunt Voorburg komt!

De fractie van de lokale partij GBLV/Gemeentebelangen is blij met de komst van een gemeentelijk servicepunt in Huygenskwartier Voorburg. Vanaf medio januari 2017 kunnen inwoners van Voorburg, Leidschendam en Stompwijk voor hun paspoort en rijbewijs in huize Swaensteyn (Herenstraat 72) in het Huygenskwartier Voorburg terecht. Het servicepunt is van 10.00 – 14.00 uur open op woensdag, vrijdag en zaterdag.

Walter Rosbenders, fractievoorzitter GBLV: “Wij zijn blij dat de inwoners van Voorburg weer in Voorburg terecht kunnen voor hun paspoort en rijbewijs. Veel inwoners van Voorburg hebben ons aangeven dat zij ook graag in Voorburg dit soort zaken willen afhandelen. GBLV heeft zich daarom voor de komst van het servicepunt in het Huygenskwartier Voorburg hard gemaakt. Naast de service voor de inwoners zijn wij ook blij met de extra bedrijvigheid, die dit brengt in het Huygenskwartier. Goed voor de winkeliers!”
herenstraat-in-voorburg

GBLV vraagt om oplossing fiets- en voetgangerverkeer langs de Prinsentuin

GBLV/Gemeentebelangen vraagt aandacht voor een situatie waar fietsers en voetgangers elkaar al jarenlang in de weg zitten. Toen het Voorburgse Koningin Julianaplein opnieuw werd ingericht, jaren geleden, viel de keus op een twee-richtingen fietspad aan de kant van de Albert Heijn en McDonald’s. Veel fietsers die uit de richting van de Jumbo komen, steken echter niet over naar het bestaande fietspad aan de overkant, maar peddelen over het voetpad langs de Prinsentuin. Een logische keus wanneer dat de richting is waar je heen wilt.

Het voetpad is behoorlijk breed, maar er wordt dan ook veel gebruik van gemaakt door voetgangers, vaak ook nog met een rollator of een boodschappenwagentje. Kortom, het levert gevaarlijke situaties op wanneer fietsers en voetgangers elkaar tegenkomen op de stoep.

GBLV heeft nu aan het college gevraagd of onderzocht geworden kan worden of er een gescheiden fiets- en wandelstrook aangelegd kan worden. Hierbij krijgen fietsers hun eigen plek en worden voorbij de Prinsentuin, bij de kruising met het fietspad Guido Gezellestraat, van de stoep afgeleid naar de rijweg, waar het fietspad verder loopt.
pb-gblv-fietspad

Onderzoek naar extra parkeerplaatsen

De fractie GBLV heeft aan het college van B&W gevraagd om bij het haalbaarheidsonderzoek rond de gebouwenschuif gemeentelijke panden in het Huygenskwartier Voorburg, ook de mogelijkheden te bekijken om extra parkeerruimte te maken. GBLV wil dat als optie laten meenemen bij de herontwikkeling van het pand Herenstraat 42, het voormalige gemeentekantoor.

GBLV-fractievoorzitter Walter Rosbenders geeft aan dat het mogelijk permanent wegvallen van parkeerplaatsen in de Van Schagenstraat, tot deze vraag aan het college heeft geleid. “Wij zien de voordelen van de mogelijke afsluiting van de Van Schagenstraat, maar sluiten de ogen niet voor de behoefte aan compensatie van parkeergelegenheid. De locatie waar het oude gemeentehuis is gelegen biedt volgens GBLV mogelijkheden om extra parkeerruimte te realiseren. Laat het monumentale deel van Herenstraat 42 staan en betrek bij de herontwikkeling van die locatie de aanleg van een parkeerkelder,” aldus Rosbenders. Of de gebouwenschuif doorgaat en of daarin een parkeergarage/kelder kan worden gerealiseerd, zal afhangen van de kosten en opbrengsten die daarmee gemoeid zijn.
Herenstraat-In-Voorburg

GBLV blij met visie op Huygenskwartier Voorburg

De fractie GBLV/Gemeentebelangen is blij met de visie op het Huygenskwartier Voorburg zoals die vorige week door het voltallige college in Museum Swaensteyn is gepresenteerd. De fractie is vooral te spreken over de integrale en positieve benadering van het gebied en over de betrokkenheid van belanghebbenden zoals bewoners, de musea, ondernemers en de Stichting Mooi Voorburg. Ook de ‘gebouwenschuif’ met gemeentelijke panden in de Herenstraat vindt de fractie een nader onderzoek waard.

Huygenskwartier Voorburg
Walter Rosbenders, fractievoorzitter GBLV: “De Herenstraat en omgeving in Voorburg konden een impuls gebruiken. Vandaar dat in de coalitie van GBLV, D66, PvdA en GroenLinks is afgesproken dat er na jaren van te weinig aandacht voor het gebied er nu actie moest worden ondernomen. Ik zie daarbij de open bestuursstijl van het college terugkomen: goed overleg met de vertegenwoordigers van de belanghebbenden, luisteren naar wat er leeft en speelt en vervolgens ook doorpakken.”

Het argument om voor Huygenskwartier Voorburg te kiezen vindt GBLV/Gemeentebelangen sterk. Het is een unieke naam die historisch verweven is met Voorburg. Met ‘Oude Centrum’ of ‘Historisch Centrum’ is op zichzelf niks mis, maar dit kan op elke plaats slaan die een oud of historisch centrum heeft. De ambitie die met ‘Huygenskwartier Voorburg’ wordt uitgestraald gaat ook verder dan alleen de inwoners van Leidschendam-Voorburg. Huygens is wereldwijd een begrip, wij willen de wereld uitnodigen kennis te maken met zijn cultureel erfgoed in Hofwijck. Daarnaast omvat het Huygenskwartier meer dan alleen het winkelgebied: de omliggende parken en de Vliet maken nadrukkelijk deel uit van het Huygenskwartier.

Gebouwenschuif
Ook de uitdagende visie van het college op de vier gemeentelijke panden in de Herenstraat past wat GBLV/Gemeentebelangen betreft in de open bestuursstijl. Niet alles al voorkauwen en dichtgetimmerd hebben voor de gemeenteraad, maar de gemeenteraad in het voortraject betrekken om zich uit te spreken hoe met de gemeentelijke panden om te gaan.

“Het plan om Museum Swaensteyn, ArtiBrak en de raadszaal te verhuizen en het oude gemeentekantoor Herenstraat 42 veel beter te benutten; zal niet zomaar geregeld zijn. Vandaar dat het college een budget heeft gevraagd om te kunnen onderzoeken wat de consequenties van de kosten en opbrengsten zijn. Wij zullen vragen ook de vestiging van een gemeentelijk servicepunt hierin mee te nemen. Het is logisch dat wethouder Rozenberg aangeeft dat er nù nog geen geld is voor de schuifoperatie, na nader onderzoek zal dit duidelijk worden. Het is aan de raad om te bepalen òf en hoeveel geld beschikbaar moet worden gesteld”, aldus Rosbenders.

Afsluiting Van Schagenstraat
Het college heeft met de vertegenwoordigers van belanghebbenden samengewerkt om te komen tot een integraal plan voor het Huygenskwartier. De afsluiting van de Van Schagenstraat wordt daarbij als pilot opgepakt. Rosbenders: “Daar lijkt nu wat commotie over te ontstaan, alsof het een donderslag bij heldere hemel is. In 2014 heeft de gemeenteraad (met een meerderheid van VVD, GBLV, D66 en CU/SGP) echter al ingestemd met het Verkeers- en Vervoersplan, waarin de afsluiting van de Van Schagenstraat ook was opgenomen. In een recente bijeenkomst van het
Ondernemersfonds is, naar ik begrepen heb, de afsluiting ook aan de orde geweest. Zo’n pilot lijkt mijn fractie prima. Ik zie mooie kansen om de aantrekkelijkheid van de Van Schagenstraat een impuls te geven als de terrasmogelijkheden daar bijvoorbeeld worden vergroot. GBLV zal wel kritisch zijn op de bewegwijzering naar alternatieve parkeermogelijkheden: het aantal parkeerplaatsen neemt af, als er elders geen aanvullende maatregelen worden genomen. Ook de invalidenparkeerplaatsen moeten niet vergeten worden. De verkeersveiligheid in en de aantrekkelijkheid van het Huygenskwartier zullen in ieder geval toenemen verwachten wij.”
Positionering Huygenskwartier

Gevaarlijk winkelen in de Herenstraat

GBLV/Gemeentebelangen heeft vragen gesteld over de fietsveiligheid tijdens koopzondagen in de Herenstraat. Wanneer in het oude centrum activiteiten worden georganiseerd moet het verboden zijn daar te fietsen. Het levert namelijk gevaarlijke situaties op voor het winkelend publiek.

Het sale-weekend van 6 en 7 juni jl. was daar een voorbeeld van. Monica Velù: “Ik zag scooters, fietsers en zelfs wielrenners en een enkele motor die met behoorlijke snelheid tussen het winkelend publiek doorrijden. Dat is wachten op ongelukken. Op zaterdag is een fietsverbod van kracht tot 17.00 uur. Dat wordt slecht gehandhaafd, maar het bestaat wel in ieder geval. We hebben de winkeliers de mogelijkheid gegeven op zondag open te zijn, maar de straat moet dan wel veilig zijn voor bezoekers.”

GBLV heeft daarom gevraagd iets aan deze situatie te doen. Sowieso mag beter
gehandhaafd worden, maar wij vinden dat ook op de koopzondagen een fietsverbod
nodig is. Bovendien moet het fietsverbod beter gecommuniceerd worden, omdat op
weekdagen wèl in de Herenstraat gefietst mag worden.

De fractie van GBLV hoopt op korte termijn te horen wat voor maatregelen getroffen kunnen worden om het winkelend publiek ongestoord te laten winkelen in het weekend en dus ook op een koopzondag. En zeker, omdat in het zomerseizoen vaker evenementen in de Herenstraat georganiseerd worden, zijn snelle maatregelen noodzakelijk wat GBLV betreft.

Herenstraat-In-Voorburg_3392_image

Structurele oplossing parkeerprobleem Wilgendreef nodig

N.a.v. de bijeenkomst met de bewoners van de Wilgendreef in Voorburg, is duidelijk gebleken dat de parkeeroverlast aldaar van het RandstadRail station onhoudbaar is geworden; Parkeeroverlast rondom stations is niet van vandaag of gisteren.

GBLV/Gemeentebelangen bepleit daarbij een structurele aanpak van de parkeeroverlast. Het instellen van een blauwe zone, is één mogelijkheid waar snel aan wordt gedacht. De vraag is of dat niet tot ongewenste verschuiving van het probleem leidt.

Marien van Wijk (GBLV), lid van de raadscommissie Openbaar Gebied: “De parkeerdruk rondom de RandstadRail stations in onze gemeente is hoog. Niet alleen inwoners van onze gemeenten parkeren er, maar ook forensen van buiten de gemeente zetten hun auto neer om de laatste paar haltes met openbaar vervoer richting Den Haag te nemen. De RandstadRail is een prima vervoermiddel, dat duidelijk in een behoefte voorziet. De RandstadRail stations in Leidschendam-Voorburg zijn niet voorzien van een groot P+R terrein. Daar is bij deze stations ook geen ruimte voor. Wat GBLV betreft is het noodzaak om hier een oplossing te vinden die verder gaat dan de problemen bij de Wilgendreef. Het verplaatsen van dit probleem naar een andere locatie is volgens GBLV geen optie.

Alleen een blauwe zone instellen is dus niet voldoende, nog afgezien van de extra kosten voor handhaving. We willen ook voorkomen dat de blauwe zone vervolgens steeds verder wordt uitgebreid. Goede communicatie en promotie vooraf en overleg met grote Haagse werkgevers, gemeente Den Haag en RandstadRail over bijvoorbeeld P+R terreinen is waar wij meer heil in zien. Wij zullen het college van B&W daartoe oproepen.”

Ook topkok Henk Savelberg steunt Gemeentebelangen

Tijdens de drukbezochte “Geel is BIJzonder” avond in het Veurtheater in Leidschendam werd ook een video vertoont waarin topkok Henk Savelberg van Restaurant-Hotel Savelberg in Voorburg exclusief voor GBLV/Gemeentebelangen een geel visgerecht bereidt. Naast uitleg over de bereiding geeft hij ook zijn visie op de lokale politiek en het belang van een onafhankelijke, lokale partij zoals GBLV/Gemeentebelangen.

GBLV/Gemeentebelangen bezoekt ouderen Nieuw Heeswijk

De enige onafhankelijke lokale politieke partij van Leidschendam-Voorburg, GBLV/Gemeentebelangen, is afgelopen weekend op bezoek geweest bij de bewoners van de aanleunwoningcomplex Nieuw Heeswijk om ze in het zonnetje te zetten. WZH Nieuw Heeswijk kwam in de publiciteit, omdat er allerlei belangrijke voorzieningen voor de oudere bewoners zijn verdwenen en de zorg op een dramatisch laag niveau is beland (zie eerdere berichtgeving).

GBLV/Gemeentebelangen staat voor goede ouderenzorg in de gemeente. Vandaar dat er vragen zijn gesteld over de situatie bij Nieuw Heeswijk aan het college van B&W. Eerder heeft GBLV/Gemeentebelangen succesvol meegeholpen om de gedwongen verhuizing van dementerenden uit WZH Het Anker te voorkomen. Robin van Wissen en Freek Steutel, kandidaat raadsleden GBLV/Gemeentebelangen: “Ook voor de bewoners van Nieuw Heeswijk proberen we nu de situatie te verbeteren.”