Tag Archives: verkiezingen

GBLV presenteert sterke kandidatenlijst

In een Buitengewone Algemene Ledenvergadering hebben de leden van GBLV/Gemeentebelangen (GBLV) in het Veur Theater in Leidschendam de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Op de lijst prijken 30 namen onder aanvoering van lijsttrekker Hans Peter Klazenga. Op de verkiesbare plaatsen staan een paar nieuwe namen. Bij de lijstduwers staat een aantal bekende inwoners/ondernemers uit Voorburg, Leidschendam en Stompwijk.

Nieuwe namen
Hans Peter Klazenga is als lijsttrekker bijzonder tevreden met het werk van de GBLV-kandidaatstellingscommissie: ”Met Bianca Bremer en Frank Rozenberg hebben we om te beginnen twee stevige bestuurders op onze lijst. Daarna volgen kandidaatsraadsleden die in de huidige of een vorige raadsperiode gepokt en gemazeld zijn: Sanja Duijvesteijn, Nico Hooijmans, Freek Steutel, Monica Velù en Marien van Wijk. Ik ben ook erg blij met het jongste lid op de lijst Maurice Hartsinck (22), gevolgd door Jan van Wissen die een sterk anker heeft in Voorburg-West en Bram van Popering die onder andere actief is in de Vereniging Vrienden Sijtwendepark.

Lijstduwers
Met 30 kandidaten op de kandidatenlijst breekt GBLV een record. Nog nooit hebben er zoveel mensen op de GBLV-kandidatenlijst gestaan. Hans Peter Klazenga ziet hiervoor als verklaring dat GBLV in de huidige raadsperiode heeft laten zien het niet alleen bij praten te houden, maar juist allerlei zaken in beweging heeft gezet. ”Het pragmatische en het actiegerichte spreekt mensen nu eenmaal meer aan dat te blijven steken in allerlei dikke beleidsnota’s,” geeft Klazenga aan.

In Stompwijk is dat gezien door Aad van Swieten van het loonwerkersbedrijf in de Meeslouwerpolder en door Koos van Wissen die jarenlang in de Adviesraad Stompwijk heeft gezeten, Maar ook door Aad van Velsen die als ondernemer in Stompwijk en als deelnemer aan de Dakar Rally en de Africa Tour als geen ander weet dat doorpakken en ergens voor gaan tot resultaat leidt.

In Leidschendam zijn Tjaard de Vries en Anjo van der Burgt te noemen die zich inzetten voor respectievelijk een goede invulling van Schakenbosch en de strijd tegen de windturbine die de horizon van de Zeeheldenwijk en eigenlijk van heel Leidschendam-Voorburg vervuilt. Een andere bekende Leidschendammer is Wim Jansen die aan de basis stond voor de Stadstuin Rusthout en in de lokale voetbalwereld zijn sporen ruimschoots heeft verdiend.

In Voorburg gaat het om Frits Koppe, sinds jaar en dag bestuurslid van de Stichting Mooi Voorburg en lid van de ledenraad van Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging. Ook horeca-ondernemer John Prins (eigenaar van restaurant Bernard, restaurant Meatpoint, Fruits de Mer en The Fox) heeft bewust gekozen om als lijstduwer voor GBLV op te willen gaan. De inzet van GBLV voor het Huygenskwartier Voorburg, voor de evenementen in de gemeente, de actiegerichte aandacht voor de lokale economie gecombineerd met de no nonsense aanpak van GBLV gaven voor hem de doorslag.

Met het ook tijdens de ledenvergadering vastgestelde verkiezingsprogramma ”Samen maken we Leidschendam-Voorburg!” kan lijsttrekker Hans Peter Klazenga nu voluit met alle GBLV-ers aan de slag in de verkiezingscampagne.

Op de foto: 27 van de 30 kandidaten op de GBLV-kandidatenlijst. Achterste rij v.l.n.r.: Harry Hooijmans, Frits Koppe, Maria Zweek-horst, Aad van Velsen, Aad van Swieten, Marien van Wijk, John Kerstens, Koos van Wissen, Ron Guleij, Freek Steutel, Bram van Popering, Walter Rosbenders, Jan van Wissen, Tjaard de Vries, Nico Hooijmans. Voorste rij v.l.n.r.: Wim Jansen, Monica Velù, Anjo van der Burgt. Maurice Hartsinck, Sanja Duijvestijn, Frank Rozenberg, Hans Peter Klazenga, Bianca Bremer, Ed Klaarhamer, Robin van Wissen, Mary Koeleman, Jean Thierry. Op de foto ontbreken: Lida van den Akker, Loek van Houten en John Prins. Foto: Michel Groen

GBLV bereidt verkiezingen voor

De gemeenteraadsverkiezingen 2018 komen er aan. Voor bestuur en fractie van de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen aanleiding om de speerpunten voor het  verkiezingsprogramma met elkaar te bespreken.

GBLV-lijsttrekker Hans Peter Klazenga: “Dat was een zeer vruchtbare dag, vol met goede ideeën om Leidschendam, Voorburg en Stompwijk nog mooier te maken om te wonen, te werken of te verblijven. Ik ben echt trots hoe we als GBLV praktisch naar allerlei zaken kunnen kijken, wars van politiek gekonkel. Men vond alleen tenue de ville wat overdressed voor onze heidag….”

Alternatieve ‘Bordesfoto’ GBLV

Draag bij aan het GBLV-verkiezingsprogramma 2018 – 2022!

Een beeld zegt meer dan 1.000 woorden… vandaar dat wij u vragen om ons een foto te sturen van wat u voor Leidschendam, Voorburg of Stompwijk, kortom de gemeente Leidschendam-Voorburg, in de komende vier jaar belangrijk vindt.

Uw foto’s zijn voor GBLV/Gemeentebelangen input voor het GBLV-verkiezingsprogramma 2018 – 2020. Met uw beelden maken we samen Leidschendam-Voorburg. GBLV is toekomstgericht en wil met een positieve boodschap de verkiezingen in.

Stuur uw foto met korte toelichting naar info@gblv.nl U mag over maximaal drie onderwerpen een foto inzenden. Onder de inzendingen verloten we een diner voor twee in een restaurant in Leidschendam-Voorburg. Inzendingen die we ontvangen na 27 oktober 2017 dingen niet mee naar het diner, maar zijn wel welkom! GBLV/Gemeentebelangen mag de foto’s gebruiken voor campagnedoeleinden. Alleen inzendingen met naam en adres dingen mee naar het diner voor twee.

Bekijk de video hier

GBLV/Gemeentebelangen grootste partij van Leidschendam-Voorburg

Beste kiezer, met 7.598 stemmen hebt u van ons de grootste partij van Leidschendam-Voorburg gemaakt. Dit is een ware mijlpaal in het 40 jarig bestaan van onze partij, wij zijn hier ook ontzettend blij mee! Deze uitslag biedt perspectief voor een frisse wind in ons gemeentebestuur en we gaan er alles aan doen om dat te bewerkstelligen!

Hieronder de definitieve zetelaantallen:

GBLV: 8 (+3)
VVD: 8 (-2)
D66: 7 (+2)
CDA: 5 (-1)
PvdA: 3 (-2)
GL: 3 (0)
CU-SGP: 1 (+1)
Overig: 0 (-1)

De volgende kandidaten zijn gekozen als raadslid:

1. Hans Peter Klazenga 3.019 stemmen
2. Sanja Duijvestijn-van Leusden 1.120 stemmen
3. Frank Rozenberg 841 stemmen
4. Walter Rosbenders 224 stemmen
5. Nico Hooijmans 575 stemmen
6. Monica Velu 477 stemmen
7. Freek Steutel 75 stemmen
8. Robin van Wissen 140 stemmen

De komende dagen zullen wij u uiteraard op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.

20140319_142830

GBLV/Gemeentebelangen bij Vahon Hindustani

Afgelopen week was GBLV/Gemeentebelangen raadslid Frank Rozenberg te gast bij de Hindoestaanse omroep Vahon Hindustani. In dit interview wordt ingegaan op een aantal zaken uit het verkiezingsprogramma van GBLV/Gemeentebelangen: Aandacht voor mensen i.p.v. stenen, de lokale economie, de zorg voor jeugd, ouderen en werk, Nederlands op het schoolplein en de verkiezingsuitslag.

Verkiezingsprogramma GBLV/Gemeentebelangen gepresenteerd

“Van Stenen naar Mensen”

1 Hans PeterDe enige onafhankelijke, lokale politieke partij van Leidschendam-Voorburg, GBLV/Gemeentebelangen heeft haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart aanstaande gepresenteerd. Er is gekozen voor het thema “Van stenen naar mensen”. Hiermee wil GBLV/Gemeentebelangen aangeven dat in de komende raadsperiode de aandacht van de gemeente moet verschuiven. De inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke instellingen in de kernen van Leidschendam, Voorburg en Stompwijk moeten centraal staan. Hans Peter Klazenga, lijsttrekker GBLV/Gemeentebelangen licht het verkiezingsprogramma nader toe.

Waarom het thema “Van stenen naar mensen”?

“De afgelopen raadsperiode is een periode geweest waarin, wat ons betreft, de afstand tussen gemeente en de inwoners en ondernemers is vergroot. De coalitiepartijen hebben zich een grote bezuinigingstaakstelling opgelegd, waarbij ruimtelijke projecten werden ontzien. De rekening is vooral neergelegd bij het verenigingsleven. Tegelijkertijd is op een zeer formele manier omgegaan met zaken in de ruimtelijke inrichting. Het zal je bijvoorbeeld maar gebeuren dat je al tientallen jaren in het buitengebied woont of  daar je bedrijf hebt en opeens zegt een wethouder ijskoud tegen je: “Dat kan niet meer. We hebben een andere bestemming voor uw eigendom bedacht.” Vervolgens moet je dan tot aan de Raad van State om voor je eigen huis en haard op te komen, omdat je bij de gemeente geen gehoor vindt.”

Wat zou de gemeente anders moeten doen?

“Daar kan ik helder over zijn: echt luisteren naar inwoners en ondernemers. Dat is ook waar onze kracht in de afgelopen raadsperiode heeft gelegen. We hebben geluisterd naar zaken waar inwoners en ondernemers bij de gemeente tegenaan liepen. Vervolgens hebben we daar ook actie op ondernomen en dit  onder de aandacht van de gemeenteraad gebracht, zoals de bomenkap in de wijk De Zijde of het wegjagen van startende ondernemers uit het CBS-gebouw.”

Is het zo gemakkelijk op te lossen?

“Nee, helaas niet. Wat nodig is, is een omslag in het denken bij de gemeente. Nu zijn er te vaak al direct mitsen en maren. Waar we naar toe moeten is de situatie dat als een inwoner of ondernemer iets wil er actief wordt meegedacht om dat dan ook te realiseren. Op dit moment lijkt het eerder andersom te gaan. De beginstand is: “Nee, kan niet”. Zo ga je wat GBLV/Gemeentebelangen betreft als gemeente niet met inwoners en ondernemers om. Ga uit van wat wel kan en niet van wat niet kan, zonder de realiteit uit het oog te verliezen!”

Waarom draaien jullie in het verkiezingsprogramma een aantal maatregelen, die in deze raadsperiode genomen zijn terug?

“Heel simpel: omdat het slechte maatregelen zijn. Neem de subsidie voor verenigingen met jeugdleden. De gemeente krijgt in 2015 de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg. Uit recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau is gebleken dat de scouting als voorbeeld jaarlijks een gigantisch mooie rol heeft in het begeleiden van kinderen en jongeren. Dit bespaart de overheid miljoenen. Wij vinden het dan niet ‘een beetje dom’, maar heel erg dom dat je als gemeente dit soort organisaties, maar ook sportverenigingen en dergelijke, financieel afknijpt. Stimuleer en ondersteun juist de belangrijke rol die zij in de richting van de jeugd hebben! Daar hebben we met zijn allen niet alleen nu plezier van, maar ook in de toekomst.”

Maar dat kost toch geld?

“Er is voor ‘nieuw beleid’ 1 miljoen in de gemeentebegroting beschikbaar. De lokale lasten gaan wat GBLV/Gemeentebelangen betreft dus niet omhoog. Integendeel. We streven naar verlaging van de OZB en introduceren als het gaat om gemeentelijke tarieven het principe: “Elders goedkoper? Het verschil retour!” Als het aan ons ligt, gaan we hoe dan ook de onnodige lastenverhoging in 2014 voor inwoners en bedrijven terugdraaien. We hebben een overschot op de begroting, omdat er door de coalitiepartijen eind 2013 is besloten om in 2014 extra geld uit de zakken van inwoners en ondernemers te kloppen. Alsof we met elkaar al niet genoeg last hebben van de financiële crisis!”

Voor paspoorten en rijbewijzen moeten inwoners van Voorburg weer in Voorburg terecht kunnen?

“Wat ons betreft wel. We hebben een handtekeningenactie in de Herenstraat gehouden toen de sluiting van het gemeentelijk Servicecentrum in de Herenstraat aan de orde was. Men stond toen letterlijk in de rij om te mogen tekenen. GBLV/Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat Voorburgers in hun eigen kern dit soort zaken zoals paspoort en rijbewijs kunnen regelen. Daarnaast is het ook goed voor de levendigheid van het Oude Centrum.”

Waarom is regionale samenwerking zo belangrijk?

“Door de decentralisatie van taken in het sociaal domein (jeugdzorg, Awbz/WMO en participatiewet) heeft ook Leidschendam-Voorburg meer kennis en expertise in huis nodig om dat allemaal te behappen. Met regionale samenwerking kunnen we dat aan. Tegelijkertijd moeten we opletten dat we als Leidschendam-Voorburg straks niet als muurbloempje achterblijven. In de regio vinden allerlei vrijages tussen gemeenten plaats. Vandaar dat we in ons verkiezingsprogramma ook daarin helder zijn. Wat ons betreft wordt de samenwerking tussen onze gemeente en Wassenaar en Voorschoten verder geïntensiveerd en moet dat ook leiden tot één ambtelijke organisatie. Géén fusie van de gemeenten, wel van hun ambtelijke ondersteuning.”

Op 19 maart 2014 bij de lokale verkiezingen dus stemmen op de onafhankelijke, lokale partij GBLV/Gemeentebelangen?

“Precies. Het gaat om lokale verkiezingen en daar past een onafhankelijke, lokale partij bij, zoals GBLV/Gemeentebelangen. Bij ons geen hijgerige landelijke politici die vanuit Den Haag rond verkiezingstijd opeens wel weten waar Leidschendam-Voorburg ligt. Ik denk dan altijd maar: ‘Het lijkt wel of die landelijke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen het niet zonder de steun van hun landelijke kopstukken afkunnen.’ Treurig om dat te moeten constateren. GBLV/Gemeentebelangen gaat de verkiezingen in met kandidaat raadsleden die wars zijn van deze poespas. Kijk naar onze lijst. Een grote diversiteit aan mannen en vrouwen uit Leidschendam, Voorburg en Stompwijk. Zo staan we ook op onze verkiezingsposter: gewoon met zijn allen, voor u!.”

U kunt ons verkiezingsprogramma “Van Stenen naar Mensen” hier lezen

GBLV/Gemeentebelangen trapt af voor 19 maart 2014

Zaterdag 18 januari vond de aftrap plaats van de verkiezingscampagne van GBLV/Gemeentebelangen bij Westvliet Fitness- & Racketclub. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 19 maart aanstaande. Met het thema Van stenen naar mensen wil GBLV/Gemeentebelangen een duidelijk signaal afgeven: het moet in de volgende raadsperiode anders dan in de huidige raadsperiode.

Van stenen naar mensen
Het thema dat de campagne meekrijgt is: Van stenen naar mensen. GBLV/Gemeentebelangen heeft dit thema gekozen, omdat in de afgelopen periode teveel de nadruk heeft gelegen op het volbouwen van de gemeente en er te weinig aandacht is besteed aan de mensen in de gemeente. Met stenen bouw je geen samenleving, met mensen wel. In de raadsperiode 2010 – 2014 is er onvoldoende aandacht geweest voor de inwoners, de verenigingen waar zij lid van zijn en andere instanties die helpen om Leidschendam-Voorburg vorm te geven. GBLV/Gemeentebelangen wil het accent van allerlei bouwprojecten en ruimtelijke plannen in de komende raadsperiode ombuigen naar waar het werkelijk omgaat: de inwoner, de ondernemer, de vereniging en andere maatschappelijke organisaties.

Uw stem telt!
Hans Peter Klazenga, fractievoorzitter en lijsttrekker GBLV/Gemeentebelangen, ziet de verkiezingen voor de gemeenteraad op 19 maart aanstaande vol vertrouwen tegemoet: “We ontvangen veel positieve reacties over de wijze waarop we ons voor inwoners, ondernemers en verenigingen hebben ingezet in deze raadsperiode. Het lijkt er dus op dat ook zij met ons van mening zijn dat het anders kan en anders moet in de gemeente. Samen met de andere kandidaten op onze lijst, ben ik in ieder geval uiterst gemotiveerd om de verkiezingen tot een succes te maken. Met uw stem hebben wij het beste perspectief op verandering in de gemeente”.
GroepsfotoWestvlietGBLV_180114De kandidaten van GBLV/Gemeentebelangen bij sportcentrum Westvliet

Kandidatenlijst GBLV/Gemeentebelangen bekend

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen heeft Hans Peter Klazenga verkozen tot lijsttrekker en de kandidatenlijst vastgesteld. De ALV ziet met Hans Peter Klazenga de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 vol vertrouwen tegemoet.

Menselijke maat

De Algemene ledenvergadering heeft haar waardering uitgesproken richting de gemeenteraadsfractie vanwege hun tomeloze inzet en de wijze waarop zij duidelijke standpunten inneemt. GBLV/Gemeentebelangen laat niet alleen in de raadszaal, maar ook op straat zien waar het daadwerkelijk om gaat: inwoners, ondernemers en verenigingen betrekken bij de politieke besluitvorming en vooral goed luisteren! Hans Peter Klazenga: “Wij vinden dat de huidige coalitiepartijen een gesloten bestuurscultuur nastreven. Eigenlijk zoals de Nationale Ombudsman dat deze week in een interview aangaf. Hij constateert dat de politiek een “wij-beslissen-houding” aanneemt, dat alles vastligt in programma’s en dat een kleine elite bepaalt wat er gebeurt. Deze regenteske bestuursstijl wil GBLV/Gemeentebelangen juist niet. Wij gaan het gesprek aan met de inwoners, ondernemers en verenigingen. Kort, bondig en direct blijft GBLV/Gemeentebelangen haar boodschap verkondigen, waarbij realiteitszin voorop staat.”

IJzersterke kandidatenlijst

Klazenga geeft te kennen graag de mooie en evenwichtige lijst aan te willen voeren. Deze verkiezing ziet hij dan ook als een kroon op zijn jarenlange werkzaamheden als gemeenteraadslid. Klazenga stelt duidelijk: “Lijsttrekker zijn is mooi, maar je kunt het raadswerk alleen maar goed doen met ijzersterke fractiegenoten om je heen. Gelukkig weet ik mij de afgelopen periode verzekerd van die mensen, die met een niet aflatende inzet oppositie hebben gevoerd tegen het dramatische beleid van de coalitiepartijen.”

Verrassingen

De kandidatenlijst kent een paar verrassingen. Een daarvan is de plek van Sanja Duijvestijn, Monica Velù en Lida van den Akker bij de eerste tien kandidaten. Klazenga: “Wij hebben in de afgelopen tijd bewust gezocht naar goede vrouwelijke kandidaten. Met Sanja (een uitgebreid netwerk in de Leidschendam-Voorburgse samenleving) en Monica (bekend van haar inzet Houdt Vlietrand Groen/Rotterdamsebaan) zijn we daarin voor Leidschendam en Voorburg prima geslaagd. Met Lida van de Akker, die op dit moment lid is van de Adviesraad Stompwijk, hebben we daarnaast een prima kandidaat vanuit Stompwijk” Een andere verrassing is de Leidschendamse ondernemer Marien van Wijk. “Het versterken van de lokale economie vinden we als GBLV/Gemeentebelangen een belangrijk thema. Met Marien hebben we een kandidaat die de taal van de ondernemers spreekt en ook weet hoe de gemeente veel beter met de belangen van ondernemers moet omgaan.”

Het wordt tijd dat het roer omgaat in de gemeente. GBLV/Gemeentebelangen gaat die uitdaging graag aan en staat klaar om aan een nieuw college van B&W deel te nemen. Uw stemt telt op 19 maart 2014!

 

Kandidaten 2014

Foto genomen in het Neherlaboratorium, het voormalig onderzoekscentrum van de PTT, inmiddels Rijksmonument en behorend tot de top 100 van de Nederlandse moumenten van 1940-1958.

Na de opening van het PTT Neherlaboratorium in Leidschendam in 1955, roemde de architectuur-criticus R. Blijstra het gebouw van architect van Embden om zijn heldere, zakelijke en toch ook menselijke architectuur. Door een burgerinitiatief in de vorm van een handtekeningenactie en is dit gebouw behouden gebleven voor Leidschendam/Voorburg (KPN wilde het gebouw slopen).

V.l.n.r. op de foto: Lida van den Akker, Jean Thierry, Walter Rosbenders, Frank Rozenberg, Nico Hooijmans, Marien van Wijk, Sanja Duijvestijn, Maria Zweekhorst, Hans Peter Klazenga, Loek van Houten, Mary Koeleman, Ed Klaarhamer, Freek Steutel, Monica Velù, Ron Guleij en Robin van Wissen.

De volledige kandidatenlijst kunt u hier downloaden.

Aftrap GBLV verkiezingscampagne 2014

OLYMPUS DIGITAL CAMERAWoensdag 19 maart 2014 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. Dinsdag 19 maart 2013 was voor de fractie GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) daarom een prima datum voor de aftrap voor de verkiezingscampagne. In de vroege ochtend deelde de fractie op een aantal stations in de gemeente flyers uit met een oproep op mee te denken over wat er leeft bij inwoners en ondernemers in Leidschendam-Voorburg. Later op de dag werden ook op de markt in Leidschendam flyers uitgedeeld.

Hans Peter Klazenga, fractievoorzitter GBLV: “Een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen leek GBLV een prima moment om onze verkiezingscampagne af te trappen. We deden dat niet door in een zaaltje met onze leden bij elkaar te gaan zitten, maar door naar de inwoners van Leidschendam-Voorburg toe te gaan. Gemeentebelangen staat voor contact met inwoners en ondernemers. Vandaar dat we op een aantal plekken in de gemeente er al vroeg bij waren om flyers uit te delen. Zowel bij een aantal stations als op de Leidschendamse markt. De flyers bevatten een oproep om mee te denken over wat er in de komende raadsperiode (2014 – 2018) in de gemeente aangepakt moet worden of prioriteit moeten krijgen. De suggesties en ideeën van inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen kunnen worden gestuurd naar info@gblv.nl.”

Klazenga ziet in deze werkwijze ook een verschil met de landelijke partijen die lokaal actief zijn: “GBLV is niet gebonden aan allerlei landelijke kaders en richtlijnen waar lokaal rekening mee moet worden gehouden. Wij zetten de inwoner, ondernemer, instelling en vereniging in onze gemeente centraal. Daardoor kunnen we goed inspelen op wat er echt belangrijk is in Leidschendam-Voorburg, zonder bemoeienis van landelijke partijbureaus.”

Nog 1 jaar tot de verkiezingen: GBLV wil weten wat er leeft in de gemeente

In de ochtend van woensdag 19 maart heeft de fractie van Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg (GBLV) op diverse plekken in de gemeente flyers uitgedeeld, met daarin de oproep om mee te denken en ideeën in te brengen in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen die over precies 1 jaar zullen plaatsvinden. GBLV wil weten wat er leeft bij de inwoners en de ondernemers, en heeft om die reden het emailadres info@gblv.nl geopend voor ideeën en tips. GBLV wil graag het volgende van u weten:
 
• Wat vindt u belangrijk voor Leidschendam-Voorburg?
• Wat moet GBLV volgens u in de raadsperiode 2014 – 2018 voor u als inwoner en/of ondernemer realiseren?
• Waar moet GBLV zich voor inzetten in uw wijk?
• Waar moet GBLV zich op richten om Leidschendam-Voorburg een aantrekkelijke woon- en werkgemeente te maken?
 
Op de hoogte blijven? Volg ons op facebook en twitter.