Tag Archives: verkeersveiligheid

GBLV in de bres voor verkeersveiligheid ouderen Leidschendam centrum

De fractie van GBLV is bijna een jaar bezig om de verkeersveiligheid in Leidschendam centrum te verbeteren. Er zijn diverse punten aangepast door de Gemeente maar dit volstaat nog lang niet. Juist door de herinrichting van het oude centrum zijn er gevaarlijke situaties ontstaan.

GBLV/Gemeentebelangen heeft al meerdere rondgangen met verkeersdeskundigen en ambtenaren gemaakt om gevaarlijke en onlogische verkeerssituaties aan de orde te brengen. Onder andere de bestrating rondom zorgcentrum Vlieterhove aan de Rijnlandstraat. Helaas is de situatie onveranderd en blijft GBLV hier aandacht voor vragen.

Recentelijk gaven de bewoners van Vlieterhove aan dat het oversteken zonder zebrapad een gevaarlijke onderneming is. Marien van Wijk van GBLV Ombudsteam: “Wij hebben vorig jaar al meerdere keren aangegeven dat hier een deugdelijke voetgangers oversteekplaats moest komen. Nu deze er nog steeds niet is zullen wij, samen met de andere partijen, een motie indienen om de handen op elkaar te krijgen in de Raad voor een snelle beslissing en uitvoering daarvan”.

Verkeersveiligheid hebben wij als GBLV hoog in het vaandel staan en daar mogen de ouderen in onze gemeente zeker niet in overgeslagen worden. Ouderen Vlieterhove

Verkeer- en vervoersproblemen: maak gebruik van kennis bewoners

Laat bewoners meedenken bij het zoeken naar oplossingen voor verkeers- en parkeerproblemen in onze gemeente. Dat was de strekking van de boodschap die de GBLV fractie heeft afgegeven in de commissie Openbaar Gebied van afgelopen dinsdag, 7 oktober. Een standpunt wat later die avond ook werd omarmd door wethouder Bruines. Rond de verkeersproblemen bij sportpark Duivesteijn en omgeving is aan de wethouder daarom verzocht ook hierbij in gesprek te gaan met de omwonenden om tot goede oplossingen te komen.

Sportpark Duivesteijn staat inmiddels bovenaan de lijst en heeft een zogenaamde prioriteit 1. Dit wil zeggen dat in 2015 de problemen aangepakt gaan worden. Inmiddels lopen er al onderzoeken naar het gebied. Voor GBLV heeft Duivesteijn altijd al een hoge prioriteit gehad en daarom vinden wij het belangrijk dat met de verschillende partijen daar, zoals de scouting, de manage, het tennispark Overdam, stadstuin Rusthout en andere sportverenigingen in gesprek wordt gegaan. Die toezegging hebben we gekregen.

Verder heeft de GBLV fractie een dossier aangeboden aan wethouder Bruines met circa 40 verkeerssituaties die om een oplossing vragen. Het is slechts een bloemlezing van problemen die aangedragen zijn door inwoners van onze gemeente met een grote variëteit aan problemen van groot naar klein.Untitled

Hieruit spreekt ook het belang bewoners in te schakelen om verkeersproblemen op te lossen. Zij zijn de mensen die vaak dagelijks met het probleem te maken hebben, zoals bijvoorbeeld ook de mensen in Voorburg-Noord, waar aanhoudende parkeerproblemen zijn. Samen optrekken met de bewoners zorgt voor draagvlak en vaak hebben de bewoners al goede ideeën hoe het probleem het best opgelost kan worden.

Foto: Hoek Damplein; veel scooters en fietsers glijden uit

Dossier onveilige verkeerssituaties GBLV

Gebruik kennis inwoners voor oplossen knelpunten in verkeer

Het verkeers- en vervoersplan (VVP) van de gemeente Leidschendam Voorburg wordt opnieuw vastgesteld. Voor GBLV is het belangrijk dat – naast lopende, grote projecten zoals de renovatie van de Stompwijkseweg – in de hele gemeente gekeken wordt naar de verkeersveiligheid van kwetsbare groepen in het verkeer zoals ouderen en gehandicapten.

Bestaande verkeerssituatie moeten bekeken worden op toegankelijkheid van ouderen. Nico Hooijmans, raadslid en lid Ombudsteam van GBLV: “Wij krijgen veel klachten van ouderen over onduidelijke verkeerssituaties en slechte kwaliteit van de bestrating”. Meldingen over kleine knelpunten worden door het meldpunt Openbare ruimte en Stadsbeheer veelal snel opgelost, maar vaak zijn er ook knelpunten die groter zijn. In het VVP wordt budget vrij gemaakt voor dit soort knelpunten. GBLV is blij dat er middelen zijn om dit op te pakken. De input van bewoners is daarbij van groot belang, zij weten immers als geen ander waar de knelpunten liggen. Ook dat is de nieuwe bestuursstijl van luisteren naar inwoners.

GBLV heeft inmiddels van meerdere bewoners al een aantal onveilige verkeerssituaties ontvangen. Ook de OpenRAADhuis avond, alwaar de burger Untitledmee kon praten over het Verkeers- en Vervoersplan, werd druk bezocht. Al deze input wordt gebruikt. “Het ombudsteam van GBLV gaat met de bewoners kijken naar de situatie en probeert mee te denken naar mogelijke oplossingen. Recentelijk zijn wij met bewoners en ambtenaren wezen wandelen in het Damcentrumgebied om een aantal knelpunten te bespreken,” aldus Nico Hooijmans.

Bewoonster wijst gemeente op knelpunten rond de Damlaan

Mevrouw Sandra Zuiderwijk uit de Verzetsheldenbuurt te Leidschendam heeft het Ombudsteam van GBLV/Gemeentebelangen aangeschreven omtrent moeilijk te nemen knelpunten bij oversteekplaatsen in het verkeer rond haar woonomgeving en de Damlaan.

Sandra is slecht ter been, doordat zij in 2010 op jonge leeftijd gedeeltelijk verlamd is geraakt. Hierdoor heeft zij een groot gedeelte van kwaliteit van het leven in moeten leveren maar daar wil zij zich niet bij neerleggen. Zij krijgt dagelijks met (verkeers)problemen te maken, die haar deze kwaliteit nog meer ontnemen. Deze knelpunten heeft zij beschreven en het Ombudsteam van GBLV heeft actie ondernomen. Verkeersdeskundige Ton Braam van de gemeente Leidschendam-Voorburg is door GBLV uitgenodigd om samen met Sandra en het OBT (Ombudsteam) een wandeling langs deze knelpunten te maken. Daartoe was Ton ten zeerste bereid. Deze rondwandeling vond woensdag 9 juli jl. plaats.

Ondanks de vele regen die dag, heeft Sandra de knelpunten laten zien en haar ongezouten mening hier over kunnen gegeven. Het Ombudsteam en Ton Braam moesten eensluidend toegeven, dat zij op vreemde situaties werden gewezen. Als voorbeeld een oversteekplaats voor o.a. rolstoelen en scootmobiels, die eindigt met een boom waar zij niet omheen kunnen(!). Het was goed dat er eens door een andere bril naar deze situaties werd gekeken. Verkeersdeskundige Ton Braam heeft zijn aantekeningen op zijn plattegrond onderstreept en gaat zijn uiterste best doen om deze knelpunten te verbeteren of aan te passen. U ziet dat deze initiatieven zeker gewaardeerd worden.
Verkeersveiligheid mindervalidenFoto: Lida v.d. Akker Vlnr: Marien van Wijk (GBLV), Sandra Zuiderwijk, Ton Braam (verkeersdeskundige), Nico Hooijmans en Jean Thierry (GBLV)

Verkeerssituatie Kwadrant en Oude Trambaan moet beter

Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg (GBLV) heeft geconstateerd dat de verkeerssituatie rondom het pas vernieuwde Kwadrant en de heropende Oude trambaan in Leidschendam nog steeds niet op orde is. Voor de verkeersdeelnemers ontstaan gevaarlijke situaties. Voor GBLV alle aanleiding om daar de verantwoordelijk wethouder Van Ostaijen (CDA) op aan te spreken.

Betonnen struikelblokken

Bij de vernieuwing van het Kwadrant in Leidschendam zijn er betonnen randen aangelegd om de fietsstroken te scheiden van de autorijbanen. Onlangs zijn daar tal van fietsers ongelukkig gevallen nadat ze deze betonnen rand over het hoofd hebben gezien. In reactie hierop heeft de gemeente een van deze betonnen randen verwijderd (Kruispunt Koningin Julianaweg/Bachlaan). Robin van Wissen: “Wij hebben geconstateerd dat ook de overgebleven betonnen randen ongevallen veroorzaken. Ook vragen we ons af hoeveel het de belastingbetaler kost om eerst deze levensgevaarlijke blokken neer te leggen, en ze vervolgens weer te laten verwijderen. Hier is erg slecht over nagedacht.”

Koningin Julianaweg niet ontzien

Iets verderop bij de pas heropende Oude Trambaan is de verkeerssituatie ook nog niet in orde. Omwonenden zijn niet blij dat omleidingsborden die het verkeer van de Oude Trambaan moeten weghouden nog steeds niet zijn verwijderd. Dankzij deze borden rijdt er nog steeds veel verkeer over de Koningin Julianaweg en dit komt de veiligheid niet ten goede. “Het verkeerslicht op de Koningin Julianaweg zou lang op rood blijven en oude Trambaan snel op groen, zodat de het aantrekkelijker is om over de Oude Trambaan te rijden, maar ook dit blijkt helaas nog niet geregeld te zijn.” aldus Van Wissen. Verder is het GBLV opgevallen dat veel automobilisten vanaf de Oude Trambaan een stukje tegen verkeer in rijden om links de Rijnlandstraat in te rijden.  

Voor GBLV is deze verkeerssituatie aanleiding om tijdens de komende commissie Openbaar Gebied van 26 november a.s. vragen te stellen aan de verantwoordelijk wethouder. Van Wissen: “We zien graag dat de wethouder ook de overgebleven betonnen randen op de Bachlaan zal weghalen, en bevordert dat het verkeer dat nu nog over Koningin Julianaweg gaat zo veel mogelijk via de Oude Trambaan te laten rijden.

 

Fietser_Bachlaan231113

Foto: Fietser passeert betonnen rand op de Bachlaan in Leidschendam (verlengde van de Rijnlandstraat)