Tag Archives: veiligheid

Zorgen over veiligheid binnen gemeente

De lokale partij GBLV/Gemeentebelangen maakt zich zorgen over de veiligheid binnen de gemeente. De fractie heeft signalen opgevangen dat er sprake is van het feit dat het politiebureau van Leidschendam-Voorburg aan het Temeculaplein in de nachtelijke uren wordt gesloten. Deze maatregel zou naar verluidt ingaan in het jaar 2017. De politie voor Leidschendam-Voorburg zou dan gaan opereren vanuit het politiebureau in Zoetermeer. Daarnaast wordt het aantal eenheden teruggebracht van 2 tot 3 op dit moment naar 1. Dat is in de ogen van Hans Peter Klazenga een uiterst onwenselijke situatie.

“Ik was verbijsterd en verontrust tegelijk,” stelt Hans Peter Klazenga, raadslid van GBLV/Gemeentebelangen, nadat hem ter ore was gekomen dat er vanuit het politiebureau in Leidschendam-Voorburg geen nachtelijke inzet meer zal worden gepleegd. “Kan spoedeisende hulp nog wel direct en snel geboden worden?”

In het kader van diverse reorganisaties is er klaarblijkelijk een besluit genomen om geen politie inzet meer te plegen vanuit het bureau aan het Temeculaplein. “Deze maatregel heeft een enorme impact op de veiligheid binnen de gemeente,” stelt Hans Peter Klazenga. “GBLV heeft daarom direct schriftelijke vragen gesteld aan het college. Wij denken dat het gevoel van veiligheid zal afnemen door deze plannen. Wij zijn daarom tegen deze plannen, want als lokale partij staan wij juist voor een veilige leefomgeving en daar wordt door de gemeente Leidschendam-Voorburg op initiatief van Gemeentebelangen juist veel aandacht aan besteed. Een gemeente van 75.000 inwoners moet een politiebureau hebben wat dag en nacht open is en waar vandaan de politie agenten kunnen uitrukken. Dat zijn wij aan onze inwoners verplicht, laten we met elkaar hopen dat het zover niet komt!”

Schriftelijke vragen:

1. Is het college bekend met het voornemen om het politiebureau aan het Temeculaplein in het jaar 2017 tijdens de nachtelijke uren te sluiten?

2. Is het college bekend met het feit dat de politiefunctionarissen vanaf dat moment in de nachtelijke uren vanuit de locatie Zoetermeer opereren?

3. Is het college bekend met het feit dat de nachtelijke inzet wordt gereduceerd naar 1 eenheid i.p.v. de 2 of 3 die nu worden ingezet?

4. Welke consequenties heeft deze maatregel voor de gemeente Leidschendam-Voorburg? Denk hierbij ook aan aanrijdtijden i.v.m. spoedeisende incidenten?

5. Welke consequenties heeft deze maatregel voor de veiligheid in de gemeente Leidschendam-Voorburg?

6. Is het college bereid om met de korpschef in gesprek te gaan om deze voorgenomen maatregel terug te draaien?
politieburo-leidschendam1

24 uurs huisartsenpraktijk in Mariënpark

GBLV/Gemeentebelangen vindt dat er opnieuw een huisartsenpraktijk in het huidige Mariënpark, het zogenaamde Atriumgebouw, moet komen. GBLV ondersteund daarmee de inspanningen van het college om de bewoners van het huidige Mariënpark te faciliteren op gebied van activiteiten en huisartsenzorg.

In de commissie maatschappelijke activiteiten is met het afgeven van het bestemmingsplan Nieuw Mariënpark duidelijk geworden dat er inspanningen worden verricht om een huisartsenpraktijk in het huidige Mariënpark onder te brengen. Het zou mooi zijn als deze huisartsenpraktijk ook de functie van avond/nacht bereikbaarheid gaat vervullen. GBLV is van mening dat mocht de SEH Anthoniushove met de daaraan gekoppelde huisartsenpost SMASH wegvallen, dat dit dan een prachtige oplossing zou zijn. Een huisartsenpraktijk in het huidige Mariënpark met daaraan gekoppeld een avond- en nachtpraktijk. Dat is voor de 74.227 inwoners uit Leidschendam-Voorburg en Stompwijk een bijzonder goede zaak zijn. GBLV maakt zich sterk voor deze prachtige kans.

Ron Guleij, raadslid GBLV: “Een huisartsenpraktijk heeft zijn nut al eerder bewezen in het Atriumgebouw. En met de avond/nachtdiensten dichten we een gat wat mogelijk ontstaat door de sluiting van de dokterspost op Anthoniushove, met daarnaast een uitbreiding van het aanbod van activiteiten in het Atrium”.

Freek Steutel, raadslid GBLV: “Onvoorstelbaar dat je met het mogelijk wegvallen van de dokterspost Anthoniushove naar het Bronovoziekenhuis in Den Haag moet. Een avond/nachtpraktijk in Mariënpark is een prachtige kans, die we niet voorbij moeten laten gaan. GBLV hoopt op korte termijn op een dialoog met beide organisaties. Die moet er komen,” aldus Steutel.Mariënpark ingezoomd

GBLV enthousiast over VivaLib

Donderdag 10 maart werd onder grote belangstelling de eerste VivaLib woning in Nederland feestelijk geopend. De woning is gesitueerd in het Huygenskwartier en is een particulier initiatief. Het heeft als doel om ouderen op een veilige en prettige manier zelfstandig te kunnen laten wonen door technische innovaties (domotica). Vanuit zowel Rotterdam als Zoetermeer waren geïnteresseerden aanwezig om dit project te aanschouwen en met elkaar van gedachten te wisselen. GBLV/Gemeentebelangen heeft geruime tijd geleden al aangegeven dit project verder te willen ontwikkelen binnen de gemeentegrenzen.

Ook gemeente enthousiast

VivaLib is afkomstig uit Frankrijk en is er op gericht ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen in hun eigen omgeving. “Techniek wordt ingezet om ouderen te ondersteunen. De apotheek kan bijvoorbeeld een bericht krijgen als medicijnen op zijn. Met deze en andere innovatieve oplossingen creëer je een veilige en comfortabelere leefomgeving voor de bewoners”, aldus Hans Peter Klazenga, een warm pleitbezorger van dit concept. “Er zit ook een economische component aan: het leidt tot een aanzienlijke vermindering van de kosten in de zorg, blijkt uit de ervaringen in Frankrijk.” Klazenga is tevens enthousiast over het feit dat de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft aangegeven dit concept mee te nemen in gesprekken met ontwikkelaars en met name ook richting woningcoöperaties.

De feiten vragen om een toepassing als VivaLib: in het jaar 2040 is 26% van alle Nederlanders 65 jaar of ouder en 80% van de ouderen wil zelfstandig blijven wonen. Leidschendam-Voorburg is wat dat betreft niet anders. VivaLib voorziet dus in een behoefte, aldus Klazenga.
Plaatje domotica

GBLV kijkt vol vertrouwen vooruit

De fractie GBLV/Gemeentebelangen heeft in een gezamenlijke bijeenkomst met het bestuur vooruit gekeken naar de acties en speerpunten voor de laatste twee jaar van deze raadsperiode. De resultaten die GBLV in de eerste helft van deze raadsperiode (2014 – 2018) heeft behaald, zijn positief. Deze lijn wil de fractie graag doorzetten.

GBLV is zeer tevreden over de realisatie van de standpunten in het GBLV-verkiezingsprogramma. Fractievoorzitter Walter Rosbenders: “Als ik kijk naar ons verkiezingsprogramma dan is daarvan een groot deel al gerealiseerd of in gang gezet binnen twee jaar. Fractie en bestuur hebben nu met elkaar gekeken hoe we de komende twee jaar ons resultaat voor inwoners, verenigingen en bedrijven nog verder kunnen verbeteren.”

Naast het verkiezingsprogramma is ook sterk gekeken naar de actuele situatie in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Zo heeft de fractie haar zorgen over de komst van een AZC. Een ander belangrijk aandachtspunt is veiligheid voor ouderen in onze gemeente. Daarnaast blijven ook de bereikbaarheid en leefbaarheid van Stompwijk, het positioneren en het profileren van het Huygenskwartier Voorburg, het inrichten van een gemeentelijk servicepunt in de Herenstraat, de bouw van Leidsenhage en het tegengaan van radicalisering belangrijke aandachtspunten.

“GBLV is een lokale partij met hart voor àlle inwoners, verenigingen en bedrijven. Wij zijn de grootste partij in de gemeenteraad. Die positie willen we natuurlijk graag behouden. Daarom blijven we vanuit de lokale situatie onze standpunten en acties bepalen, zonder gehinderd te worden door landelijk politiek gekonkel. Ons motto blijft daarbij: “GBLV kiest partij voor u!”, aldus Hans Peter Klazenga vice fractievoorzitter.
PB GBLV klaar voor toekomst
Foto: GBLV mindmapping

Rollatorpad Damcentrum geopend

Zomerreces of niet, wethouder Stemerdink kwam speciaal op haar eerste vakantiedag het aangelegde rollatorpad Damcentrum bewonderen.

‘s Morgens waren de stratenmakers nog druk in de weer, ‘s middags om 15.00 uur
opende wethouder Nadine Stemerdink het vers aangelegde rollator bestendigde pad tussen Schoorwijck, Vlieterhove en het Damcentrum. Aansluitend was in Schoorwijck nog even de gelegenheid om met de wethouder en de aanwezige (raads)leden van GBLV/Gemeentebelangen in gesprek te gaan.

Jean Thierry, lid Ombudsteam GBLV: “Na maandenlang afzien en uitglijden op de ongelijke en hobbelige klinkers, is het de bewoners dan toch gelukt! Hun klachten zijn gehoord. Mede dankzij de hulp van het Ombudsteam van GBLV en de inspanningen vanuit de gemeente, is het rollatorpad een feit. Wij danken wethouder Stemerdink voor het feit dat zij dit zo voortvarend heeft opgepakt, daar waar haar voorgangster de noodzaak van het geheel niet in zag.”
IMG_4537
Foto: Bewoners Schoorwijck en Vlieterhove met wethouder Stemerdink en Jean Thierry van het Ombudsteam van GBLV

Gevaarlijk winkelen in de Herenstraat

GBLV/Gemeentebelangen heeft vragen gesteld over de fietsveiligheid tijdens koopzondagen in de Herenstraat. Wanneer in het oude centrum activiteiten worden georganiseerd moet het verboden zijn daar te fietsen. Het levert namelijk gevaarlijke situaties op voor het winkelend publiek.

Het sale-weekend van 6 en 7 juni jl. was daar een voorbeeld van. Monica Velù: “Ik zag scooters, fietsers en zelfs wielrenners en een enkele motor die met behoorlijke snelheid tussen het winkelend publiek doorrijden. Dat is wachten op ongelukken. Op zaterdag is een fietsverbod van kracht tot 17.00 uur. Dat wordt slecht gehandhaafd, maar het bestaat wel in ieder geval. We hebben de winkeliers de mogelijkheid gegeven op zondag open te zijn, maar de straat moet dan wel veilig zijn voor bezoekers.”

GBLV heeft daarom gevraagd iets aan deze situatie te doen. Sowieso mag beter
gehandhaafd worden, maar wij vinden dat ook op de koopzondagen een fietsverbod
nodig is. Bovendien moet het fietsverbod beter gecommuniceerd worden, omdat op
weekdagen wèl in de Herenstraat gefietst mag worden.

De fractie van GBLV hoopt op korte termijn te horen wat voor maatregelen getroffen kunnen worden om het winkelend publiek ongestoord te laten winkelen in het weekend en dus ook op een koopzondag. En zeker, omdat in het zomerseizoen vaker evenementen in de Herenstraat georganiseerd worden, zijn snelle maatregelen noodzakelijk wat GBLV betreft.

Herenstraat-In-Voorburg_3392_image

GBLV: hekken weg bij Mariënpark

Rond het terrein van Mariënpark in Leidschendam staan al geruime tijd ontsierende hekken. De hekken zijn geplaatst na de sloop van delen van het Mariënpark-complex. De fractie GBLV/Gemeentebelangen heeft vorig jaar al aangedrongen bij het college om de hekken rond de locatie Nieuw Mariënpark weg te halen. Schriftelijke vragen en een discussie in de commissie OG leidde toen niet tot het gewenste resultaat. Nu er een nieuwe projectontwikkelaar is, wil de fractie GBLV laten onderzoeken of het alsnog mogelijk is de hekken te verwijderen. De nieuwe eigenaar/projectontwikkelaar Blauwhoed staat niet onwelwillend tegenover het al eerder door GBLV geopperde plan.

GBLV-raadslid Ron Guleij ziet de geschetste ontwikkeling als een kans om de komende zomer het terrein aantrekkelijk en toegankelijk te maken voor de buurt. Guleij: “De hekken zijn na de sloop niet voor niks geplaatst. Het terrein jarenlang braak laten liggen bevordert de leefbaarheid niet. Als het terrein eenvoudig veilig gemaakt kan worden, dan moeten die hekken wat ons betreft zo snel mogelijk weg. Ook Blauwhoed als nieuwe eigenaar/projectontwikkelaar lijkt hier gelukkig oog voor te hebben.”

Guleij heeft het college vragen gesteld om te kijken of het mogelijk is om op korte termijn de hekken weg te halen. Hierop is geantwoord dat ontwikkelaar Blauwhoed samen met een bouwinspecteur van de afdeling Handhaving van de gemeente ter plaatse zal kijken naar de veiligheid van het terrein. Blauwhoed zal proberen hierover voor de informatiebijeenkomst op 27 mei a.s. duidelijkheid te hebben.
Marienpark hekken 2

Snelle actie Stadsbeheer vergroot veiligheid bij school

De Maria Bernadette school aan de Van Ruysdaellaan in Leidschendam heeft er al jaren last van: automobilisten, die het laatste stukje richting Bachlaan tegen het verkeer inrijden. Dit leidt soms tot levensgevaarlijke situaties voor de leerlingen.

Betrokken ouder Lisette Morawek ergerde zich er groen en geel aan. Alles wat in haar macht lag had zij al geprobeerd: autobestuurders er op aanspreken, het schoolbestuur op de hoogte stellen om een oproep in het Schooljournaal te plaatsen, zelfs de wijkagent werd ingeschakeld. Niets hielp.

GBLV-raadslid Sanja Duijvestijn hoorde het verhaal bij het schoolplein. Een automobilist die zij daags er na aansprak, bleek niet op de hoogte van het éénrichtingverkeer. Wat bleek: komend vanuit de Beethovenlaan is het éénrichtingsbord niet zichtbaar. Eén melding aan Stadsbeheer en de mannen van teamleider Leo Hendriks hadden het binnen één week geregeld: een duidelijk verkeersbord met de verplichte rijrichting werd opgehangen. Leo Hendriks die de complimenten in ontvangst nam, merkte bescheiden op: “Het is helaas niet altijd mogelijk een melding zo vlot af te handelen, het bord moet bijvoorbeeld voorradig zijn, maar wij blijven ons best doen!”
Stadsbeheer 2
De Maria Bernadette school gezien vanuit de Beethovenlaan, nu met verkeersbord

Gebruik kennis inwoners voor oplossen knelpunten in verkeer

Het verkeers- en vervoersplan (VVP) van de gemeente Leidschendam Voorburg wordt opnieuw vastgesteld. Voor GBLV is het belangrijk dat – naast lopende, grote projecten zoals de renovatie van de Stompwijkseweg – in de hele gemeente gekeken wordt naar de verkeersveiligheid van kwetsbare groepen in het verkeer zoals ouderen en gehandicapten.

Bestaande verkeerssituatie moeten bekeken worden op toegankelijkheid van ouderen. Nico Hooijmans, raadslid en lid Ombudsteam van GBLV: “Wij krijgen veel klachten van ouderen over onduidelijke verkeerssituaties en slechte kwaliteit van de bestrating”. Meldingen over kleine knelpunten worden door het meldpunt Openbare ruimte en Stadsbeheer veelal snel opgelost, maar vaak zijn er ook knelpunten die groter zijn. In het VVP wordt budget vrij gemaakt voor dit soort knelpunten. GBLV is blij dat er middelen zijn om dit op te pakken. De input van bewoners is daarbij van groot belang, zij weten immers als geen ander waar de knelpunten liggen. Ook dat is de nieuwe bestuursstijl van luisteren naar inwoners.

GBLV heeft inmiddels van meerdere bewoners al een aantal onveilige verkeerssituaties ontvangen. Ook de OpenRAADhuis avond, alwaar de burger Untitledmee kon praten over het Verkeers- en Vervoersplan, werd druk bezocht. Al deze input wordt gebruikt. “Het ombudsteam van GBLV gaat met de bewoners kijken naar de situatie en probeert mee te denken naar mogelijke oplossingen. Recentelijk zijn wij met bewoners en ambtenaren wezen wandelen in het Damcentrumgebied om een aantal knelpunten te bespreken,” aldus Nico Hooijmans.

Bewoonster wijst gemeente op knelpunten rond de Damlaan

Mevrouw Sandra Zuiderwijk uit de Verzetsheldenbuurt te Leidschendam heeft het Ombudsteam van GBLV/Gemeentebelangen aangeschreven omtrent moeilijk te nemen knelpunten bij oversteekplaatsen in het verkeer rond haar woonomgeving en de Damlaan.

Sandra is slecht ter been, doordat zij in 2010 op jonge leeftijd gedeeltelijk verlamd is geraakt. Hierdoor heeft zij een groot gedeelte van kwaliteit van het leven in moeten leveren maar daar wil zij zich niet bij neerleggen. Zij krijgt dagelijks met (verkeers)problemen te maken, die haar deze kwaliteit nog meer ontnemen. Deze knelpunten heeft zij beschreven en het Ombudsteam van GBLV heeft actie ondernomen. Verkeersdeskundige Ton Braam van de gemeente Leidschendam-Voorburg is door GBLV uitgenodigd om samen met Sandra en het OBT (Ombudsteam) een wandeling langs deze knelpunten te maken. Daartoe was Ton ten zeerste bereid. Deze rondwandeling vond woensdag 9 juli jl. plaats.

Ondanks de vele regen die dag, heeft Sandra de knelpunten laten zien en haar ongezouten mening hier over kunnen gegeven. Het Ombudsteam en Ton Braam moesten eensluidend toegeven, dat zij op vreemde situaties werden gewezen. Als voorbeeld een oversteekplaats voor o.a. rolstoelen en scootmobiels, die eindigt met een boom waar zij niet omheen kunnen(!). Het was goed dat er eens door een andere bril naar deze situaties werd gekeken. Verkeersdeskundige Ton Braam heeft zijn aantekeningen op zijn plattegrond onderstreept en gaat zijn uiterste best doen om deze knelpunten te verbeteren of aan te passen. U ziet dat deze initiatieven zeker gewaardeerd worden.
Verkeersveiligheid mindervalidenFoto: Lida v.d. Akker Vlnr: Marien van Wijk (GBLV), Sandra Zuiderwijk, Ton Braam (verkeersdeskundige), Nico Hooijmans en Jean Thierry (GBLV)