Tag Archives: steun

Ook topkok Henk Savelberg steunt Gemeentebelangen

Tijdens de drukbezochte “Geel is BIJzonder” avond in het Veurtheater in Leidschendam werd ook een video vertoont waarin topkok Henk Savelberg van Restaurant-Hotel Savelberg in Voorburg exclusief voor GBLV/Gemeentebelangen een geel visgerecht bereidt. Naast uitleg over de bereiding geeft hij ook zijn visie op de lokale politiek en het belang van een onafhankelijke, lokale partij zoals GBLV/Gemeentebelangen.

GBLV steunt Stadstuin Rusthout

Tijdens de behandeling van de Gemeentebegroting 2014 was er steun voor de Stadstuin Rusthout vanuit de fractie GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg). GBLV diende twee moties in: een om de Stadstuin te betrekken bij het bestemmingsplan en een ander om de Stadstuin financieel een klein steuntje in de rug te geven.

Walter Rosbenders van GBLV was ter ore gekomen dat de Stadstuin niet mee mocht praten over het bestemmingsplan, omdat de toekomst van de Stadstuin na twee jaar opnieuw bekeken zou worden. Rosbenders: “GBLV vond dat een rare gang van zaken. Als de Stadstuin wel doorgaat en daar rekenen we als GBLV gewoon op, dan zou het in bestemmingsplan misschien onvoldoende rekening zijn gehouden met de Stadstuin.” De motie van GBLV waarin het college werd opgeroepen om wel met de Stadstuin te praten werd raadsbreed gesteund.

De tweede motie werd door de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en PvdA verworpen. Rosbenders: “De gemeente heeft de bezuiniging door het sluiten van de Dierenweide Rusthout gehaald. Het onderhoud van het dan vrijkomende terrein zou jaarlijks circa 3.000 euro kosten. Doordat de Stadstuin dit beheer nu eigenlijk doet, leek het ons een aardige geste om de Stadstuin Rusthout die 3.000 euro als een financieel klein steuntje in de rug te geven. Helaas voor de Stadstuin… de coalitiepartijen vonden dat niet nodig.”

Beleid wethouder rond Stadsmuseum niet te volgen

Bij de behandeling van de Gemeentebegroting 2014 kwam in de gemeenteraad ook de financiële situatie rond het Stadsmuseum aan de orde. Wethouder Van Ostaijen (CDA) wil wel een incidenteel tekort afdekken, maar is niet bereid om structureel aan een oplossing te werken door het Stadsmuseum de mogelijkheid te bieden een professionele directeur aan te trekken. In het debat dat daarop volgde liep de wethouder vervolgens vast in zijn eigen beleid.

Het Stadsmuseum is door de gemeente financieel in staat gesteld om uit te breiden. Deze uitbreiding is geslaagd te noemen: het Stadsmuseum is na de uitbreiding en de verbouwing klaar voor de toekomst. Met alleen een mooi pand ben je er als museum echter niet: naast de vele betrokken vrijwilligers is er ook een professionele leiding nodig. GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) stelde bij het vaststellen van de Jaarrekening 2012 voor om het restbedrag in het verbouwingspotje te gebruiken om daarvoor de directeur in dienst te laten. Dat was voor wethouder Van Ostaijen (CDA) en de coalitiepartijen (VVD, CDA, D66 en PvdA) onbespreekbaar. Nu komt de wethouder naar de raad om alsnog een tekort af te dekken bij het Stadsmuseum.

Voor Frank Rozenberg, raadslid GBLV was dat het moment om te vragen hoe de wethouder dan de toekomst van het Stadsmuseum voor zich ziet: “U investeert wel in stenen, maar vervolgens denkt u met het college niet na over hoe de organisatie van het Stadsmuseum professioneel en met hulp van vrijwilligers gerund moet worden.” Volgens het college moeten het Stadsmuseum en Hofwijck meer samenwerken: de professionele leiding van Hofwijck kan best het Stadsmuseum erbij doen, omdat men de directie bij Hofwijck niet voltijds is aangesteld. Op de vraag van Rozenberg waar het geld dan vandaan moest komen om de extra uren die de leiding van Hofwijck kwijt zou zijn aan het Stadsmuseum moest de wethouder het antwoord schuldig blijven.

Rozenberg: “De wijze waarop Van Ostaijen met het Stadsmusuem en met Hofwijck omgaat stuit GBLV tegen de borst. Het gemak waarmee met de belangen van Hofwijck en het Stadsmuseum wordt gegoocheld is bizar. We hebben het als GBLV al eerder gezegd: wees helder over wat je met het Stadsmuseum wil. Of een professioneel museum dat de historie van de gemeente laat zien of een goedbedoelde verzameling van ditjes en datjes uit Leidschendam, Voorburg en Stompwijk. In het laatste geval had de gemeente niet zo fors in het Stadsmuseum hoeven te investeren met de recente uitbreiding en verbouwing. GBLV kiest in ieder geval voor een professioneel Stadsmuseum. Ons uitgangspunt is daarbij vervolgens dat vanuit een goede en gelijkwaardige basis tussen Hofwijck en het Stadsmuseum naar optimale samenwerking wordt gezocht. Wij kiezen dus een andere weg dan wethouder Van Ostaijen die Hofwijck, zoals hij het nu voorstelt, zo’n beetje gratis voor het Stadsmuseum wil laten werken. Op die manier brengt hij naar ons idee ook Hofwijck in gevaar.”

GBLV steunt parkeerbeleid MBK en VOOV

De fractie GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) heeft in de commissie Openbaar Gebied (OG) het parkeerbeleid van het MKB Leidschendam-Voorburg en de Vereniging Ondernemend Oud Voorburg (VOOV) gesteund. Een voorstel van het college van B&W om als gemeente betaald parkeren in te voeren bij station Voorburg kon wat GBLV betreft de prullenbak in.

“Het was echt een onbegrijpelijk voorstel van het college,” volgens Frank Rozenberg, raadslid GBLV. “Wij verschillen op een aantal punten van mening met de coalitie, maar als het gaat om gratis parkeren kan ook GBLV zich volledig vinden in het coalitieakkoord: gratis parkeren in onze gemeente. Het college kwam nu met een voorstel om zelf als gemeente betaald parkeren in te gaan voeren, omdat de verkoop van grond bij station Voorburg aan de NS was mislukt.”

Ook vanuit het MKB L-V en de VOOV werd aangegeven dat gratis parkeren de voorkeur geniet. “GBLV steunt die lijn van het MKB L-V en VOOV. Ook de meeste andere fracties zagen niks in het voorstel. Het werd voor wethouder Van Ostaijen (CDA) duidelijk dat hij zijn voorstel terug moest nemen naar het college.” De commissie OG is nu in afwachting van alternatieve voorstellen van het college.