Tag Archives: sport

Sportvoorzieningen belangrijk

Tijdens het goed door Sport & Welzijn georganiseerde sportdebat heeft lijsttrekker Hans Peter Klazenga van GBLV/Gemeentebelangen het belang van goede sportvoorzieningen in de gemeente aangegeven. Het gaat niet alleen om sportaccommodaties zoals sportvelden en sporthallen, maar ook om gymzalen en voorzieningen in de gemeentelijke parken. Maar zeker zo belangrijk zijn de sportverenigingen die ook maatschappelijk een bredere rol kunnen en willen spelen.

Sport en maatschappij
GBLV-lijsttrekker Hans Peter Klazenga: ”De sportvoorzieningen in onze gemeente zijn in het algemeen prima op niveau. Dat moeten we vooral zo zien te houden. Goede sportvoorzieningen zijn belangrijk in het kader van sport en bewegen. Niet alleen voor jongeren, maar ook voor ouderen. GBLV zet in op het stimuleren en faciliteren van de sportverenigingen in een bredere maatschappelijke rol in wijken en buurten. In deze raadsperiode heeft dat pleidooi geleid tot het project Maatschappelijk Verantwoord Verenigen, waarmee sportverenigingen ook financieel een steun in de rug krijgen als ze die rol willen pakken. Dat beleid zetten we graag voort.”

Sport en preventie
GBLV wil de rol die sportverenigingen hebben in de ontwikkeling van kinderen koesteren. In een team samenwerken, individueel moeten presenteren, verantwoordelijkheid nemen, omgaan met winst en verlies, zijn zaken waar kinderen ook later mee te maken krijgen. Voor sommige kinderen geeft dat misschien net een duwtje in de goede richting om uit de zorg- en hulpverlening te blijven. Voor ouderen geldt dat sport en bewegen bijdraagt aan vitaliteit; ook dat werkt preventief.

Sport en geld
GBLV zet vraagtekens bij het sportbudget in de gemeente. Circa 90% daarvan gaat op aan accommodaties en slechts 10% aan sportbeleid en -activiteiten. Klazenga: ”GBLV vindt het jammer dat er zo weinig ruimte is voor sportbeleid en -activiteiten in de begroting. Wij kiezen niet voor de gemakkelijke weg om dan maar te zeggen dat er meer budget moet komen voor sportbeleid. Wat ons betreft wordt er eerst kritisch gekeken naar het beheer van de sportaccommodaties. Elke euro die we daar met behoud van kwaliteit kunnen besparen, zet GBLV dan graag in voor ondersteuning van de sportverenigingen en in sportactiviteiten.
Kom als gemeente ook sportverenigingen tegemoet als het gaat om het geven van financiële garanties bij verbouwingen. De op dit punt te strakke financiële regeltjes van de gemeenten verbieden dit nu. De gemeente loopt eigenlijk geen risico, maar de sportverenigingen wordt het nu onnodig lastig gemaakt.”

Sport en talent
Als de keuze moet worden gemaakt voor topsport of breedtesport in de gemeente, dan gaat GBLV voor breedtesport om zoveel mogelijk inwoners bij sport en bewegen te betrekken. Klazenga: ”Wat we als GBLV wel zouden willen is dat er een gemeentelijke sportbeurs komt voor voor talentvolle, individuele, jonge sporters. Als boegbeelden binnen hun sport hebben ze een mooie rol om andere jongeren te inspireren en interesseren om te gaan of te blijven sporten.

Raadsflits

Rietvink opgehoogd
GBLV heeft al heel vaak aandacht gevraagd voor de verzakkingen in de Rietvink. Dit college gaat het probleem nu oplossen. De raad heeft hiervoor het noodzakelijke budget vrij gemaakt om alle verzakkingsproblemen aan te pakken. Samen met de buurtbewoners wordt ook gekeken naar de inrichting van de openbare ruimte in de wijk.

Ouderengids over zorg op papier
GBLV weet dat niet iedere oudere de toegang heeft tot internet, maar wel behoefte heeft aan informatie op papier. Om dit deel van de ouderen te bedienen heeft GBLV gevraagd de jaarlijkse Woej-gids aan te vullen met zorginformatie van en over andere zorgorganisaties. Deze papieren gids is op te halen bij wijkverenigingen, huisartsen en de bibliotheken binnen onze gemeente.

Overal sporten in Leidschendam, Voorburg en Stompwijk
GBLV vindt dat de beschikbare buitenruimte gebruikt moeten worden voor allerlei soorten sport. Denk hierbij aan skaten, hardlopen, fietsen, paardrijden etc. in de parken en rond Vlietlanden. Dit is ook het doel van de Sportvisie (2016-2020) voor de komende jaren. Gezond leven en gezond ouder worden kan wanneer we maar genoeg bewegen. Dat kan op allerlei manieren; de makkelijkste vorm is in de directe omgeving, in de openbare buitenruimte.

GBLV blij met kunstgrasveld Kastelenring

kunstgrasDe fractie van GBLV is uiterst tevreden over het resultaat dat er voor het seizoen 2015 – 2016 een kunstgrasveld wordt gerealiseerd op sportpark De Kastelenring. De voltallige gemeenteraad stemde positief over de door GBLV ingediende motie. Wethouder Frank Rozenberg gaf te kennen graag uitvoering te willen geven aan dit initiatief aangezien sport een belangrijk onderdeel van en gezonde samenleving is.

“Het is bijzonder mooi om te zien dat alle partijen in de gemeenteraad deze motie hebben omarmd”, aldus Hans Peter Klazenga, initiatiefnemer van deze motie. “Uiteindelijk werken wij in de politiek allemaal samen, met hetzelfde doel alleen vanuit andere invalshoeken. En dan is het goed om te zien dat alle partijen van mening zijn dat een kunstgrasveld de sportbeoefening alleen maar ten goede komt. Daarnaast is dit voor het sportpark een investering waarmee zij weer jaren vooruit kunnen en die een positieve impuls geven aan het sportpark, ook in de regio.

GBLV/Gemeentebelangen: Jeugdleden verenigingen subsidiëren

GBLV/Gemeentebelangen heeft afgelopen weekend een bezoek gebracht aan vijf Scoutinggroepen in Leidschendam en Voorburg. Het schrappen van de subsidies voor jeugdleden door de huidige coalitie van VVD, CDA, D66 en PvdA blijkt tot ongewenste effecten te leiden. GBLV/Gemeentebelangen wil deze jeugdsubsidie zo snel mogelijk weer invoeren.

Onlangs werd bekend dat Scouting Nederland met haar 25.000 vrijwilligers de Nederlandse samenleving jaarlijks zo’n 160 miljoen euro bespaart. Dit door de positieve effecten op de gezondheid, opleiding en vorming. Hans Peter Klazenga, lijsttrekker en fractievoorzitter GBLV/Gemeentebelangen: “Wij zijn onder de indruk van deze cijfers. Als je dit vertaalt naar onze gemeente dan praat je over ongeveer 700.000 euro. Nu de taken en de budgetten van de jeugdzorg in 2015 naar de gemeente komen, dan is Scouting dus een prima organisatie die ons lokaal kan helpen met de preventietaak in de jeugdzorg. Wij vinden dan ook dat daar financiële middelen vanuit de gemeente tegenover mogen staan, om zo de rol van scouting te ondersteunen.”

Tijdens het werkbezoek is met de verschillende besturen gesproken over de bijdrage vanuit de gemeente voor jeugdleden en bijvoorbeeld opleidingen van de vrijwilligers binnen hun groepen. De meeste besturen geven dat subsidiebedragen van voor 2012 in deze tijd niet meer reëel zijn, maar een bijdrage van de gemeente wel bruikbaar te vinden. Hierdoor kunnen de contributies laag blijven. Door het terugdraaien van de subsidies zijn in veel gevallen de contributies omhoog gegaan. Hans Peter Klazenga: “Ook het verhogen van een contributie is een lastenverzwaring voor gezinnen met jonge kinderen. Onze ideeën over subsidiering van jeugdleden gelden overigens niet alleen voor de Scoutinggroepen, maar ook voor andere (sport)verenigingen in onze gemeente met jeugdleden.

HubertusBrandaanOp foto: GBLV/Gemeentebelangen op bezoek bij Scoutinggroep Hubertus Brandaan.