Tag Archives: raadsflits

Verantwoordingsdebat duivenvoordecorridor

Open, eerlijk en overtuigend
Tijdens het verantwoordingsdebat over het miljoenenverlies bij de Duivenvoordecorridor gaf wethouder Frank Rozenberg op een overtuigende wijze uitleg over het ontstane verlies. GBLV heeft gedurende de vorige raadsperiode constant gewaarschuwd voor dit project, maar werd toen niet gehoord. Dankzij deze wethouder is er in een vroeg stadium duidelijkheid gekomen. Duidelijk werd in ieder geval dat in een vorige periode er al aanwijzingen waren dat het met de financiën rond dit project de verkeerde kant op zou gaan. Het verdiende respect dat de wethouder sorry durfde te zeggen, aangaf de communicatie te willen verbeteren en aangaf dat het anders had gemoeten. Dit werd door de meeste andere partijen onderkend en tekent de nieuwe bestuursstijl die GBLV voorstaat. Open, eerlijk en transparant over het gevoerde beleid en jezelf daarbij ook kwetsbaar durven opstellen.

De onderste steen boven
Natuurlijk moet er nu vaart worden gemaakt met de raadsenquête, zodat echt de onderste steen boven komt. Ook hier is GBLV een groot voorstander van aangezien de hele gemeente hier recht op heeft. Uiteindelijk zijn er miljoenen verdwenen die op andere beleidsterreinen hadden kunnen worden ingezet en dat in deze tijd.

Raadsflits: “Hosanna door de coalitie, gejubel in de Raad”

De laatste begrotingsbehandeling van dit college is een feit. En het was een ware goed nieuws show! In de glazen stolp van het stadsbestuur schijnt iedereen tevreden te zijn over het gevoerde beleid. Maar wij horen toch ook andere geluiden!

Dit college heeft in onze beleving een aantal dwalingen begaan die van invloed zijn op de portemonnee van u als inwoner of direct uw leefomgeving aantast. Dwalingen waarvan wij van mening zijn dat het anders had gemoeten en anders had gekund. Ik noem er een paar:

  • Damcentrum, geldverslindend en bouwend voor leegstand;
  • Recreatief knooppunt Stompwijk, prestigeproject wat de gemeenschap ruim 3 ton heeft gekost;
  • De Centrale huisvesting, had anders en goedkoper gekund;
  • De Duivenvoordecorridor, nog meer stenen en minder groen, niet luisteren naar belangen van derden;
  • Woonzorgcentrum Marienpark, bewoners zoeken de weg naar de rechter, wijk wordt ‘verkracht’ door enorm hoge woontoren;
  • Avalex, miljoenentekort wordt neergelegd bij de inwoners!

 

Tijdens de begrotingsbehandeling wordt recht gesproken wat krom is en jubelen de coalitiepartijen over de ‘groene woonstad’ met haar lage lasten.

 
Het kan anders en het moet anders

  • GBLV heeft aandacht gevraagd voor het bevriezen van de OZB, waardoor de woonlasten niet verder zullen stijgen. Helaas kregen wij voor dit idee geen bijval en gaat u volgend jaar weer meer betalen!
  • GBLV heeft aandacht gevraagd voor een effectief behoud van het stadsmuseum. Helaas kregen wij voor dit initietief geen bijval.
  • GBLV heeft aandacht gevraagd voor een subsidie voor stadstuin Rusthout. Helaas kregen wij voor dit project geen bijval. Wel mag men meepraten over het bestemmingsplan en dat is al heel wat.

 

GBLV zal blijvend aandacht vragen voor u als inwoner. U bent 19 maart 2014 aan zet en u bepaalt of u net zo jubelend bent over deze coalitie als de coalitie over zich zelf. Het kan anders en het moet anders, in uw belang!

Hans Peter Klazenga

Raadsflits GBLV: Hulde aan wethouder Rensen

GBLV is doorgaans kritisch op hoe de coalitie omgaat met uw belangen. Dat blijven we doen en daarmee komen we op voor uw belangen. Maar goed werk mag ook worden benoemd, vandaar dat wij wethouder Rensen oprecht willen complimenteren met de wijze waarop hij zich heeft ingespannen voor de buitensport. Binnenkort start een grootscheepse operatie om de sportverenigingen in een aantal gevallen te herhuisvesten. Hiermee kunnen veel verenigingen weer verder groeien en dat is uiterst positief te noemen. Daarnaast heeft deze wethouder ook de realisatie van zwembad De Fluit op een hoger plan weten te tillen waardoor in de toekomst inwoners zich kunnen blijven vermaken in dit bad.

Waarom een compliment aan deze wethouder?
Om de eenvoudige reden dat hij met passie, oprecht handelen en door authenticiteit dit heeft weten te bereiken. Een wethouder die in de raad  “sorry” weet te zeggen, begrijpt hoe het spel gespeeld moet worden. Een wethouder die in de raad een fout durft toe te geven, snapt dat het om mensen gaat. Wat ons betreft mogen sommige andere wethouders daar een voorbeeld aan nemen. Niet allen de cijfers tellen, maar juist weten wat er speelt in de samenleving. Daar gaat het om.

Wat GBLV betreft is een ding duidelijk: het gaat om de belangen van de inwoner en niet om de verheerlijking van wethouder(s) die maar al te graag vooraan in de rij staan om op de foto te mogen. Bij GBLV gaat het om U!

 

Raadsflits

GBLV feliciteert ondernemers Oude Centrum

Het college heeft dankzij de inbreng van GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) toch besloten een centrummanager aan te stellen voor het Oude Centrum in Voorburg. Deze persoon kan met inbreng van alle ondernemers ervoor zorgen dat het Oude Centrum weer een winkelgebied van allure kan worden. En dat juichen wij als partij van harte toe! Jammer dat D66 en CDA in de Raad tegen ons voorstel voor het aanstellen van een centrum manager hebben gestemd. Ook positief is het feit dat de wethouder heeft aangegeven met alle ondernemers in het gebied te willen praten en deze er ook daadwerkelijk bij te betrekken. Helaas heeft ons voorstel om de OZB te verlagen voor het aankomende jaar het niet gehaald. En juist in deze tijd, waarin iedereen moet bezuinigen, zou dat een uiterst mooi gebaar van dit gemeentebestuur zijn om haar inwoners tegemoet te komen. De huizenprijzen dalen, maar uw OZB gaat gewoon omhoog. U kunt natuurlijk altijd bezwaar maken…..

Rusthout; een positieve aanpak
Daarnaast is GBLV blij met de ontwikkelingen die gaande zijn om dierenweide Rusthout te sparen en te behouden. Waar de sociale infrastructuur in de gemeente door de coalitie ernstige schade wordt toegebracht, blijft deze parel behouden. En ook daarmee feliciteert GBLV de actieve groep vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet. En tot slot de toezegging van de wethouder om de parkeerdruk op de Frederiklaan aan te pakken en met voorstellen te komen. Ook dat is een positieve ontwikkeling. Want laten we wel zijn; deze gemeente heeft geld genoeg om pijnpunten op te lossen.