Tag Archives: park leeuwenbergh

GBLV stelt vragen over bouwplannen Park Leeuwenbergh

Bewoners uit Park Leeuwenbergh maken zich zorgen over bouwplannen van de stichting VitaFutura aan het eind van de Virulylaan. De stichting wil op deze locatie 30 duurzame appartementen en een feestzaal bouwen in twee tot vier woonlagen. Bijzonder detail is dat de appartementen op Haags grondgebied komen te liggen, terwijl de entree en het huidige woonhuis in Leidschendam gesitueerd zijn. Dit werd duidelijk op een bijeenkomst, georganiseerd door de vereniging Park Leeuwenbergh op verzoek van de stichting VitaFutura op 20 september jl. . De onrust over deze plannen onder de bewoners van Park Leeuwenbergh deed de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen besluiten vragen te stellen aan het College.

“Hoewel duurzame woningen een prachtig initiatief kunnen zijn, maken de bewoners zich zorgen over: de verkeersveiligheid, het aantal verkeersbewegingen, de kwaliteit van de nutsvoorzieningen, en dan met name de belastbaarheid van de huidige riolering en hoogbouw in deze landelijke en rustige wijk,” zegt raadslid Monica Velù. Voor wat de toename van het verkeer betreft, is het de bedoeling dat de nieuwe bewoners slechts de beschikking krijgen over een zestal elektrische auto’s. Op deze afgelegen locatie waar voorzieningen als winkels en openbaar vervoer ontbreken, lijkt dat toch een beetje een utopie.

Daarnaast is de bestemming van de grond nu agrarisch en is stapel- of hoogbouw in strijd met het vigerende bestemmingsplan van onze gemeente. Een mooi initiatief, maar niet op deze locatie. Daarom heeft GBLV het College gevraagd hoe hiermee wordt omgegaan, omdat de hoogbouw buiten onze gemeentegrenzen komt te liggen. Alles om een tweede windturbine scenario te voorkomen!

Groen boven bouwplan Park Leeuwenbergh

De fractie van GBLV/Gemeentebelangen heeft een stokje gestoken voor een nieuwe bouwlocatie in Park Leeuwenbergh. Al ruim 20 jaar kreeg het groen de voorrang in Park Leeuwenbergh en door het nieuwe bestemmingsplan Voorburg-West/Park Leeuwenbergh dreigde dit te veranderen.

Met steun van de meerderheid van de raad werd de bouwlocatie met een amendement uit het bestemmingsplan gehaald. Raadslid Monica Velu: “We moeten zuinig zijn op het groen binnen onze gemeente en alleen binnenstedelijk bouwen. Park Leeuwenbergh wordt als binnenstedelijk gezien, maar wanneer je door de wijk rijdt, zie je vooral groen en dat moet zo blijven. Bovendien betrof het ruimte voor een kapitale villa, dus geen toevoeging aan de woningvoorraad”.

Leidschendam-Voorburg is nu eenmaal een zeer verstedelijkte gemeente, maar heeft toch nog steeds een groene uitstraling.