Tag Archives: ouderen

GBLV: Niet bijbetalen na valpartij!

Naar aanleiding van een publicatie in het Algemeen Dagblad van 4 november 2017, waarin wordt gesteld dat ouderen met een alarmeringsabonnement bij zorginstellingen moeten bijbetalen na een 3e valpartij , heeft de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen meteen schriftelijke vragen aan het college gesteld.

Het krantenartikel stelt dat zorginstellingen ouderen extra laat betalen, als ze meer dan drie keer per jaar hun persoonlijke alarmknop gebruiken. Voor GBLV reden om direct vragen aan het college van B&W te stellen of de (zorg)instellingen, die een alarmeringsabonnement aanbieden in Leidschendam-Voorburg, dit ook in de algemene voorwaarden hebben opgenomen. Mocht dat zo zijn, dan is de vraag of dit ook duidelijk met de abonnementhouders is gecommuniceerd.

Freek Steutel, raadslid GBLV: “Ik hoop dat ouderen in Leidschendam-Voorburg niet met deze extra kosten worden geconfronteerd. Het zou toch te gek voor woorden zijn als je als oudere een abonnement hebt voor hulp bij ongevallen thuis en dat je dan, als je vaker valt, ook nog extra moet bijbetalen. Als oudere loop je nou eenmaal een groter risico op een valpartij. Eén van de redenen juist om een dergelijk abonnement af te sluiten. Tja, tijdens de wedstrijd de spelregels veranderen is not done. Daarom zijn wij als GBLV benieuwd naar de antwoorden van het college,” aldus Steutel.

De GBLV Kerstman bij de Mantel

GBLV/Gemeentebelangen heeft de vrijwilligers van woonzorgcentrum “De Mantel“ een kerstcadeautje aangeboden voor de feestdagen. In de ogen van GBLV verdienen deze mensen dit dubbel en dwars door hun vrijwillige inzet om mensen met dementie of een lichamelijke klacht dagelijks te helpen en te verzorgen.

Woonzorgcentrum de Mantel, gevestigd aan de Klaverweide in Voorburg, kan niet bestaan zonder de inzet van vrijwilligers. Meer dan 200 mannen en vrouwen zetten zich dagelijks in om het de bewoners zo plezierig mogelijk te maken. Juist in deze sector waar bezuinigingen flink zijn doorgevoerd en de druk steeds hoger wordt, is het belangrijk om deze groep vrijwilligers een hart onder de riem te steken. De lokale partij GBLV/Gemeentebelangen schenkt daarom hun traditionele kerstpresentje dit jaar aan de ruim 200 vrijwilligers van de Mantel. Samen met wijkvertegenwoordiger Ap de Heus en Petra vd Stadt van de Mantel zijn de presentjes overhandigd.

Nico Hooijmans, Raadslid GBLV: “Wij zoeken ieder jaar een groep mensen die wij rond deze dagen wat extra’s willen geven. Er zijn veel vrijwilligers in Leidschendam-Voorburg en daar moeten we trots op zijn. Vandaar dat wij deze groep vrijwilligers van de Mantel een presentje geven als blijk van waardering”.foto

GBLV blij met start bouw WZH Nieuw Rustoord

GBLV/Gemeentebelangen is blij met de uitspraak van de Raad van State inzake Rustoord. De bouw van WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) Nieuw Rustoord in Voorburg kan beginnen. Dat betekent voor mensen met dementie uit Leidschendam-Voorburg weer verzorging in de eigen gemeente.

Met de uitspraak van de Raad van State is de bouw voor een verpleeghuis voor mensen met dementie na 2 jaar een feit. Op de plaats van WZH Rustoord Voorburg komt nieuwbouw voor mensen met dementie. De bezwarenprocedure is afgerond. Dat betekent dat mensen met dementie uit Leidschendam-Voorburg niet meer naar verpleeghuizen in Den Haag of Zoetermeer hoeven. Gewoon weer in de eigen gemeente, dichtbij de familie en mantelzorgers.

Robin van Wissen, raadslid GBLV: “We zijn blij met de uitspraak van de Raad van State. Nu kan de bouw van WZH Nieuw Rustoord dan eindelijk van start. Voor mensen met dementie uit Leidschendam-Voorburg betekent dit verpleegd worden in de eigen omgeving. Dichtbij familie en mantelzorgers in de eigen gemeente. Een prima ontwikkeling voor Leidschendam-Voorburg.”VanWissen_Rustoord
Foto: Robin van Wissen bij oud Rustoord (archieffoto GBLV)

24 uurs huisartsenpraktijk in Mariënpark

GBLV/Gemeentebelangen vindt dat er opnieuw een huisartsenpraktijk in het huidige Mariënpark, het zogenaamde Atriumgebouw, moet komen. GBLV ondersteund daarmee de inspanningen van het college om de bewoners van het huidige Mariënpark te faciliteren op gebied van activiteiten en huisartsenzorg.

In de commissie maatschappelijke activiteiten is met het afgeven van het bestemmingsplan Nieuw Mariënpark duidelijk geworden dat er inspanningen worden verricht om een huisartsenpraktijk in het huidige Mariënpark onder te brengen. Het zou mooi zijn als deze huisartsenpraktijk ook de functie van avond/nacht bereikbaarheid gaat vervullen. GBLV is van mening dat mocht de SEH Anthoniushove met de daaraan gekoppelde huisartsenpost SMASH wegvallen, dat dit dan een prachtige oplossing zou zijn. Een huisartsenpraktijk in het huidige Mariënpark met daaraan gekoppeld een avond- en nachtpraktijk. Dat is voor de 74.227 inwoners uit Leidschendam-Voorburg en Stompwijk een bijzonder goede zaak zijn. GBLV maakt zich sterk voor deze prachtige kans.

Ron Guleij, raadslid GBLV: “Een huisartsenpraktijk heeft zijn nut al eerder bewezen in het Atriumgebouw. En met de avond/nachtdiensten dichten we een gat wat mogelijk ontstaat door de sluiting van de dokterspost op Anthoniushove, met daarnaast een uitbreiding van het aanbod van activiteiten in het Atrium”.

Freek Steutel, raadslid GBLV: “Onvoorstelbaar dat je met het mogelijk wegvallen van de dokterspost Anthoniushove naar het Bronovoziekenhuis in Den Haag moet. Een avond/nachtpraktijk in Mariënpark is een prachtige kans, die we niet voorbij moeten laten gaan. GBLV hoopt op korte termijn op een dialoog met beide organisaties. Die moet er komen,” aldus Steutel.Mariënpark ingezoomd

GBLV enthousiast over VivaLib

Donderdag 10 maart werd onder grote belangstelling de eerste VivaLib woning in Nederland feestelijk geopend. De woning is gesitueerd in het Huygenskwartier en is een particulier initiatief. Het heeft als doel om ouderen op een veilige en prettige manier zelfstandig te kunnen laten wonen door technische innovaties (domotica). Vanuit zowel Rotterdam als Zoetermeer waren geïnteresseerden aanwezig om dit project te aanschouwen en met elkaar van gedachten te wisselen. GBLV/Gemeentebelangen heeft geruime tijd geleden al aangegeven dit project verder te willen ontwikkelen binnen de gemeentegrenzen.

Ook gemeente enthousiast

VivaLib is afkomstig uit Frankrijk en is er op gericht ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen in hun eigen omgeving. “Techniek wordt ingezet om ouderen te ondersteunen. De apotheek kan bijvoorbeeld een bericht krijgen als medicijnen op zijn. Met deze en andere innovatieve oplossingen creëer je een veilige en comfortabelere leefomgeving voor de bewoners”, aldus Hans Peter Klazenga, een warm pleitbezorger van dit concept. “Er zit ook een economische component aan: het leidt tot een aanzienlijke vermindering van de kosten in de zorg, blijkt uit de ervaringen in Frankrijk.” Klazenga is tevens enthousiast over het feit dat de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft aangegeven dit concept mee te nemen in gesprekken met ontwikkelaars en met name ook richting woningcoöperaties.

De feiten vragen om een toepassing als VivaLib: in het jaar 2040 is 26% van alle Nederlanders 65 jaar of ouder en 80% van de ouderen wil zelfstandig blijven wonen. Leidschendam-Voorburg is wat dat betreft niet anders. VivaLib voorziet dus in een behoefte, aldus Klazenga.
Plaatje domotica

Papieren ouderengids weer terug

Er komt weer een papieren versie van de ouderengids. Deze gids zal beschikbaar zijn via de wijkverenigingen, huisartsen en de bibliotheek. De motie van GBLV/Gemeentebelangen over het opnieuw drukken van de ouderengids is door de raad van 26 januari aangenomen.

De papieren ouderengids komt weer terug, alleen de wijze van distributie zal veranderen. Wijkverenigingen, bibliotheek en de huisartsen zullen als uitgifte punt dienen voor de gids. Theo Senden van wijkvereniging Damsigt gaf in de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden aan dat wijkverenigingen een actieve rol willen spelen in de preventie van de zorg voor hun leden. Het verstrekken van een ouderengids is daarbij een goede eerste stap.

“GBLV is een lokale partij met hart voor de ouderen in onze gemeente. Met het raadsbesluit om een ouderengids op papier beschikbaar te stellen is er weer duidelijkheid voor onze ouderen. De gids wordt beschikbaar gesteld via wijkverenigingen, bibliotheken en huisartsen. GBLV is blij dat de wijkverenigingen hebben aangegeven om actief betrokken een rol te spelen in de preventieve zorg voor wijkbewoners in dit geval ouderen”, aldus Freek Steutel raadslid GBLV.Vlieterhove
Foto: GBLV raadsleden Steutel en Van Wijk bij Vlieterhove

Rollatorpad Damcentrum geopend

Zomerreces of niet, wethouder Stemerdink kwam speciaal op haar eerste vakantiedag het aangelegde rollatorpad Damcentrum bewonderen.

‘s Morgens waren de stratenmakers nog druk in de weer, ‘s middags om 15.00 uur
opende wethouder Nadine Stemerdink het vers aangelegde rollator bestendigde pad tussen Schoorwijck, Vlieterhove en het Damcentrum. Aansluitend was in Schoorwijck nog even de gelegenheid om met de wethouder en de aanwezige (raads)leden van GBLV/Gemeentebelangen in gesprek te gaan.

Jean Thierry, lid Ombudsteam GBLV: “Na maandenlang afzien en uitglijden op de ongelijke en hobbelige klinkers, is het de bewoners dan toch gelukt! Hun klachten zijn gehoord. Mede dankzij de hulp van het Ombudsteam van GBLV en de inspanningen vanuit de gemeente, is het rollatorpad een feit. Wij danken wethouder Stemerdink voor het feit dat zij dit zo voortvarend heeft opgepakt, daar waar haar voorgangster de noodzaak van het geheel niet in zag.”
IMG_4537
Foto: Bewoners Schoorwijck en Vlieterhove met wethouder Stemerdink en Jean Thierry van het Ombudsteam van GBLV

Ouderen speerpunt in veiligheidsbeleid

Eén van de speerpunten van het GBLV/Gemeentebelangen verkiezingsprogramma was meer aandacht voor ouderen en veiligheid. In het integrale gemeentelijke veiligheidsplan dat het college van B&W van Leidschendam-Voorburg aan de gemeenteraad heeft gestuurd, is dit speerpunt overgenomen. Ook in het regionale beleidsplan van de politie is aandacht voor ouderen en veiligheid een speerpunt.

Walter Rosbenders, fractievoorzitter GBLV/Gemeentebelangen: “We lezen het wekelijks in de media hoe ouderen slachtoffer worden van een babbeltruc, insluiping en soms met geweld van hun bezittingen worden beroofd. Het is wat GBLV betreft één van de laagste vormen van criminaliteit. Vandaar dat wij in ons verkiezingsprogramma het thema ‘Ouderen en Veiligheid’ met reden hebben geagendeerd, vooral als we ons bedenken dat Leidschendam-Voorburg een vergrijsde gemeente aan het worden is. De burgemeester heeft als verantwoordelijk portefeuillehouder deze handschoen voortvarend opgepakt en in het integrale gemeentelijke veiligheidsplan ouderen en veiligheid ook daadwerkelijk als speerpunt benoemd.”

De gemeente en politie willen de maatschappelijke partners, zoals de ouderenbonden, bij de aanpak van ouderen en veiligheid betrekken. Rosbenders: “Met elkaar zullen wij de veiligheid van ouderen moeten verbeteren. Hang- en sluitwerk is van belang, maar goede voorlichting over de gehaaide manier waarop lafhartige criminelen ouderen belagen is ook noodzakelijk. Het verbeteren van de veiligheid voor ouderen ligt dus niet alleen bij de gemeente. De ouderen zelf hebben natuurlijk ook een rol, net zoals familie en buren. Een voorbeeld is de situatie in het Mariënpark-complex. GBLV heeft aandacht gevraagd voor veiligheidsmaatregelen om insluiping tegen te gaan. Het is goed dat de gemeente voor dit onderwerp aandacht vraagt in het veiligheidsplan, maar de primaire verantwoordelijkheid ligt bij de eigenaar van het gebouw.
Mariënpark ouderen
Archieffoto: Freek Steutel bij het Mariënpark met verontrustte ouderen

GBLV in de bres voor verkeersveiligheid ouderen Leidschendam centrum

De fractie van GBLV is bijna een jaar bezig om de verkeersveiligheid in Leidschendam centrum te verbeteren. Er zijn diverse punten aangepast door de Gemeente maar dit volstaat nog lang niet. Juist door de herinrichting van het oude centrum zijn er gevaarlijke situaties ontstaan.

GBLV/Gemeentebelangen heeft al meerdere rondgangen met verkeersdeskundigen en ambtenaren gemaakt om gevaarlijke en onlogische verkeerssituaties aan de orde te brengen. Onder andere de bestrating rondom zorgcentrum Vlieterhove aan de Rijnlandstraat. Helaas is de situatie onveranderd en blijft GBLV hier aandacht voor vragen.

Recentelijk gaven de bewoners van Vlieterhove aan dat het oversteken zonder zebrapad een gevaarlijke onderneming is. Marien van Wijk van GBLV Ombudsteam: “Wij hebben vorig jaar al meerdere keren aangegeven dat hier een deugdelijke voetgangers oversteekplaats moest komen. Nu deze er nog steeds niet is zullen wij, samen met de andere partijen, een motie indienen om de handen op elkaar te krijgen in de Raad voor een snelle beslissing en uitvoering daarvan”.

Verkeersveiligheid hebben wij als GBLV hoog in het vaandel staan en daar mogen de ouderen in onze gemeente zeker niet in overgeslagen worden. Ouderen Vlieterhove

GBLV/Gemeentebelangen verrast bewoners WZH/Prinsenhof

Een jaarlijkse traditie van politieke partij GBLV / Gemeentebelangen is om aan het einde van het jaar inwoners van Leidschendam-Voorburg met een verwennerij te verrassen.

Er is gekozen voor revalidatie- en zorgwooncentrum WZH Prinsenhof. Hier worden mensen voor korte of langere tijd behandeld. Patiënten met beperkingen door een chronische lichamelijke aandoening, waar de diagnose dementie is vast gesteld of om te revalideren. Zij vinden hier op een professionele manier onderdak.

De bewoners werden tijdens de koffiepauze “overvallen” door de mensen van GBLV en kregen een roomboter amandelstaaf. Dit werd met open armen ontvangen en leuke (soms hilarische) reacties konden dan ook niet achterwege blijven.
Zo’n klein iets waar gevers en ontvangers een blij gevoel van kregen.WZH_0127